Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Difuzní fólie a parozábrany

F-kce paropropustných a antikondenzačních podstřešních izolací

28. 9. 2015

Fóliové (nekontaktní) DHV

Funkce difuzních fólií

Difúzní fólie slouží jako slabě paropropustná doplňková hydroizolace, absorbční fólie slouží jako antikondenzačni podstřešní doplňková hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi. Fólie spolu s ventilačními mezerami pod fólií umožňují odvětrávání vodnich par z vnitřního prostoru objektu.

Ilustrační foto, podstřešní difuzní fólie, zdroj: tart.euFólie je určena pouze pro větrané nebedněné šikmé střešní systémy a slouží jako náhrada plného podbití s hydroizolační vrstvou. Vzhledem k vysokým nákladům na podbití lze montáží této fólie ušetřit pracovní čas, materiál i finance.

Podstřešní fólii lze použít pro větrané šikmé střešní systémy a zejména pro větrané bedněné šikmé střešní konstrukce (s ventilační vzduchovou mezerou i pod bedněním). Fólie netrpí stanovým efektem.

U všech těchto fólií nelze využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci - vždy je nutná spodní ventilační mezera.

Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují manipulaci. Proti znečištění je celá role zabalena do PE fólie. Fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a
plně recyklovatelné.

Montáž obecně

Fólie se aplikuji horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci. Fólie se nesmí aplikovat přímo na bednění nebo jíný podklad, ani přímo na tepelnou izolaci. Fólie se nesmí stranově otočit. Pokládá se potlštěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru).

V případě obrácení fólie se její hydroizolační schopnost snižuje. Pokud dojde k dotyku fólie s podkladem, ztrácí fólie hydroizolační schopnost, která je založena zejména na povrchovém napětí, tzv. stanovém efektu. Fólie se aplikuje absorpční netkanou textilií směrem do vnitřního prostoru.

Fólie se aplikuje horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci, jejíž vzdálenost nesmí být větší než 1,4 m. Při aplikaci na bednění je nutné pod bedněním vytvořít funkční ventilační mezeru. Není vhodné po fólii na bednění chodit. V případě, že jen u přesahu střechy směrem k okapu je fólie podložena bedněním (ostatní plocha fólie leží přímo na krokvích), nesmí vznikat "schod" (rozdílná výšková úroveň) mezi plochou fólie na krokvích a plochou fólie na bednění u přesahu střechy. To se řeší buď zapuštěným bedněním do krokví nebo navýšením výšky krokve vyrovnávací latí. Fólie se aplikuje vždy stranou netkané textilie směrem do vnitřního prostoru objektu. V případě instalace fólie na odvětrávané bednění (tříplášťová skladba), není tato konstrukce vhodná pro plochy střechy navazující do úžlabí, vůči střešním oknům a vůči nárožím.

Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontální i vertikální překrytí je podle sklonu střechy. Délková napojení (vertikální přesahy) se provádějí nad krokvemi (pod kontralatěmi). Role jsou pro snadnou aplikaci odpovídajícím způsobem připraveny - stačí fólii na střeše jen rozvinout.

Fólie se připevňuje nekorodujícímí hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (a to vždy buď kryté přesahem dalšího pásu nebo kontralatí). Fólie se dále zajišťují kontralatěmi, které vymezují výšku horní ventilační mezery, a jsou max. 1,2 m vzdálené od sebe.

Při montáži jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly "vlnky". V dolní části střechy u okapu je vhodné hranu fólie kombinovat s okapničkou. Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytiny. Dle platných norem musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou i pod fólií - zajištěny funkční ventilační mezery. Všechny otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti vnikání živočichů. Připevnění fólie ve spodní části střechy i u hřebene či nároží musí umožnit proudění ventilačního vzduchu.

Připevnění fólie JUTAFOL A JUTACON, zdroj: JUTA a.s.

V případě použití chemické impregnace na dřevo (popř. dalších chemikálií), tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti některých fólií. V tomto případě kontaktujte výrobce. Zakrytí fólie střešní krytinou (u stěny obvodovým pláštěm, u přesahu podbitím) doporučujeme provést co nejdříve.

Hlavní montážní detaily fóliových DHV

Spojení fólie s okapničkou doporučujeme provést páskou.

Prostupy

V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubi aj.), je nutné fólii rozříznout a připevnit k nejbližší spodní a horní střešní lati, nebo vyříznout otvor a napojení na pronikající předmět provést pomocí oboustranně lepící butylkaučukové pásky, zajistit vyspádování a důsledně připevnit fólii kontralatěmi v nejbližším okolí.

Odvětrání

Odvětrání ve vrchní části střechy lze provést použitím ventilačního paropropustného pásu v hřebeni (viz obr. 2) nebo jej řešit ventílačními prvky v krytině (větrací tašky, větrací hlavice apod., popř. v extrémních podmínkách ventilační turbíny např. Lomanco) v blízkosti hřebene či nároží. Odvětrání je nutné provést v každém pásu mezí kontralatěmi a výstupovou mezeru překrýt pruhem fólie (viz obr. 1). Pod hřebenem střechy mezi zateplenou konstrukcí a fólií je nutné v hřebeni po celé délce fólii proříznout mezera 5 cm.

Nákresy odvětrávání, zdroj JUTA a.s.

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků