Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Difuzní fólie a parozábrany

Funkce, použití a montáž kontaktní difúzní folie

6. 9. 2015

Vysoce difúzní fólie (kontaktní) zátěrové

Funkce a použití

Difuzní fólie je dvouvrstvá doplňková hydroizolační fólie zátěrového typu, která je extrémně odolná s prodlouženou UV stabilitou a má zvýšenou odolnost vůči chemických impregnacím. Skládá se ze spodní netkané polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru. Při provedení v třídě těsnosti DHV 2 ji lze použít až 8 týdnů pro funkci "dočasného zakrytí stavby".

Ilustrační foto, kontaktní podstřešní difuzní membrána, zdroj: GoogleDifúzní fólie je vhodná pro použití jako kontaktní nebo nekontaktní podstřešní difúzní fólie v šikmých střešních systémech, a to i s velmi nízkým sklonem, je vhodný pro instalaci v šikmých střešních systémech skládaných pálených, betonových, vláknocementových, keramických a břidlicových krytin. Lze jej použít i na vertikální konstrukce stěn jako větrozábranu. Lze ji použít přímo na plné dífúzní bednění nebo na tepelnou izolaci. Lze využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci. Robustní skladba fólie umožňuje použití na plném bednění. Skladba fólie zajíšťuje dobrou vodotěsnost při dešti a to až pro třídu těsnosti DHV 2, při použití speciálních spojovacích a těsnícich komponentů. Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněna před deštěm, sněhem, větrem, prachem a vlhkostí.

Difuzní fólie je vybavena 2 integrovanými lepícími páskami, které při vzájemném slepení v takovém přesahu vy tvoři dokonalý větrotěsnící a vodotěsnící spoj. Určené zejména pro stupeň těsnosti DHV 2, popř. pro potřebu dokonalé větrotěsnosti. Lze ji však použit i pro třídy těsnosti DHV 6, DHV 5, DHV 4 a DHV 3.

Verze difuzní fólie je fólie s dlouhodobou vysokou teplotní odolností, určená zejména pro skladby střech s aplikovanými fotovoltaickými či solárními panely do vrstvy krytiny nebo do vrstvy fasádního obkladu.

Montáž

Postup montáže je stejný jako u ostatních difuzních fólií.

Sklon střechy ≥ 22°nebo třída těsnosti DHV 6, DHV 5 Aplikaci lze provést jen s volnými přesahy (min 12 cm), bednění pod fólií není nutné.
10° < Sklon střechy < 22° Aplikaci je nutno provést se slepením přesahů fólie
Nebo třída těsnosti DHV 4, DHV 3 Integrovanými páskami fóliey, u třídy DHV 3 je navíc nutno provést podtěsnění kontralatí hmotou nebo páskou. Sklon střechy zároveň nesmí být nižší než 10°. Aplikace ve dvouplášťové skladbě střechy.
5° < Sklon střechy < 10° nebo třída těsnosti DHV 2 nebo dočasné zakrytí stavby Je nutné aplikovat difuzní fólii na difúzní (paropropustné) bednění a použít speciální spojovací a těsnící komponenty pro dosažení třídy těsnosti DHV 2. Přesahy slepit integrovanými páskami fóliey, podtěsnění kontralatí provést páskou. Sklon střechy nesmí být nižší než 5°.

Podstřešní fólii připevněte ke konstrukci nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky, a to vždy pouze v místě přesahu nad místem budoucího spojení přesahů páskami ve spodní vrstvě difuzní fólie a zajistěte kontralatěmi.

Skladba podstřeší s podstřešní membránou, zdroj JUTA a.s.

Popis obrázku:

1. latě nebo bednění

2. kontralatě

3. těsnící páska

4. doplňková hydroizolační fólie zátěrová + napojovací pásky

5. prkenné bednění - záklop

6. tepelná izolace mezi krokvemi

7. tepelné izolace pod krokvemi

8. parozábrana + spojovací pásky

9. interiérový obklad + rošt

Na difuzní fólii nesmí dlouhodobě dopadat UV záření (ani rozptýlené) procházející prosvětlovací taškou, oknem, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na fólie instalované na okolních a protilehlých stranách střechy.

V případě použití chemikálií, tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti fólií. V tomto případě kontaktujte výrobce. V případě provedení v třídě těsnosti DHV 2, může difuzní fólie až 6 měsíců plnit funkci dočasného zakrytí stavby.

Nejpozději do 9 měsíců od termínu instalace difuzní fólie do konstrukce, musí být fólie plně zakryta vůči působení UV záření. Fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné.

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků