Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Difuzní fólie a parozábrany

Detaily v montáži difuzních folií

18. 8. 2015

Hlavní montážní detaily vysoce difúzních DHV

A) Řešení u hřebene - aplikace bez mezery pod hřebenem

V místě pod hřebenem pod difuzní fólií není zbytkový studený půdní prostor, popř. tento prostor je menší než 150 cm - fólie je aplikována přes vrchol krokví bez mezery.

Montáž vysoce difuzní DHV, řešení u hřebene bez mezery pod hřebenem, zdroj: JUTA a.s.

Obr.: Montáž vysoce difuzní DHV, řešení u hřebene bez mezery pod hřebenem, zdroj: JUTA a.s.

B) Řešení u hřebene - aplikace s mezerou pod hřebenem

V místě pod hřebenem pod difuzní fólií je zbytkový studený půdní prostor o výšce větší než 1,5 m (popř. z interiéru do 5 půdního prostoru je vytvořen průlez) - fólie je aplikována přes vrchol krokví s 5-10 cm mezerou pod hřebenem a následným krytem ze stejné fólie. Pokud ve střeše má být zachována funkce ventilačního hřebene, kryt je nutno aplikovat mezi 2 kontralatě poloviční tloušťky. Přesah vůči hlavní fólie je 10-20 cm. 

Montáž vysoce difuzní DHV, řešení u hřebene s mezerou pod hřebenem, zdroj: JUTA a.s.

Obr.: Montáž vysoce difuzní DHV, řešení u hřebene s mezerou pod hřebenem, zdroj: JUTA a.s.

C) Zvláštní detail hřebene - s velkým vlivem větru (velké riziko zafoukání sněhu)

V místě pod hřebenem pod difuzní fólií je zbytkový studený půdní prostor o výšce větší než 1,5 m (popř. z interiéru do půdního prostoru je vytvořen průlez) - fólie je aplikována přes vrchol krokví s 5 cm mezerou pod hřebenem tak, že vy tváři zpětný ohyb mezi 2 kontralatěmi polovični tloušťky. Mezi horní kontralatě a střešní latě se pak provede instalace krytu ze stejné fólie. Přesah vůči hlavní difuzní fólii je 10-20 cm. Přesahy pásů fólie v ploše nad studeným půdním prostorem se nesmí slepovat. Ventilace střešní krytiny je nutno řešit pomocí odvětrávacích hlavic.

Montáž vysoce difuzní DHV, zvláštní detail hřebene s velkým vlivem větru, zdroj: JUTA a.s.

Obr.: Montáž vysoce difuzní DHV, zvláštní detail hřebene s velkým vlivem větru, zdroj: JUTA a.s.

D) Kruhový postup

Nad místem prostupu umístíme ve spádu odvodňovací žlábek tak, aby stékající voda byla odváděna mimo místo prostupu. Přerušíme kontralatě a prořízneme difuzní fólii. Odvodňovací žlábek zasuneme do prořízlé fólie a páskou jej k fólii přilepíme. Nad odvodňovací žlábek doplníme kontralatě, které podtěsníme páskou.

Montáž vysoce difuzní DHV, kruhový postup, zdroj: JUTA a.s.

Na difuzní fólii sí obkreslíme obvod prostupu a provedeme .hvézdicovité" rozříznutí fólie, kterým prostrčíme prostup. Z pásky si nastříháme pruhy délky cca 15cm a od spodního okraje přelepíme spoj prostup-fólie. Další pruhy pásky lepíme zprava i zleva vždy přes spodní pruh tak, aby jednotlivé přesahy byly "po vodě", a aby nedocházelo k zadržování vody v přesahu.

Obr.: Montáž vysoce difuzní DHV, kruhový postup, zdroj: JUTA a.s.

Obr. 1 a 2: Montáž vysoce difuzní DHV, kruhový postup, zdroj: JUTA a.s.

E) Střešní okno (pro napojení je nutno použít vysoce difuzní fólii)

Podstřešní doplňková hydroizolace musí být vždy vytažena kolem celého okna až k horní drážce rámu. Nad oknem musí být umístěn drenážní žlábek ve sklonu. Střešní okno je osazeno na pomocných kontralatích, obdélníkový otvor v difuzní fólii je vyříznut podle rámu okna.

Varianta 1) Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu začínáme přichycením spodního přídavného pásu z kontaktní difuzní fólie k oknu, přes spodní přídavný pás umístíme lať pro uchycení střešní krytíny, pokračujeme přichycením bočních přídavných pásů z kontaktní fólie. Přes boční přídavné pásy umístíme nad oknem průběžnou lať pro kotvení střešní krytiny. Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu dokončíme přichycením horního pásu z kontaktní fólie.

Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu, zdroj: JUTA a.s.

Obr.: Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu, zdroj: JUTA a.s.

Varianta 2) Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu provedeme pomocí límce z kontaktní vysoce difúzní fólie, který dodává výrobce stř. oken (např. Fenestra­)

Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu pomocí límce, varianta 2, zdroj: JUTA a.s.

Obr.: Napojení podstřešní DHV ke střešnímu oknu pomocí límce, varianta 2, zdroj: JUTA a.s.


Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 Štítky: Parozábrana montáž, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků