Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

STŘECHY COMAX

Trapézový plech Trapéz 35

  Trapézový plech Trapéz 35

  Vidět na mé střeše
  Výrobce: STŘECHY COMAX®

  Trapézové plechy patří k tradičním stavebním prvkům, které se používají především k zastřešení větších ploch, například průmyslových hal
  a zemědělských objektů. Další uplatnění nacházejí jako stěnové profily, podhledy, či ztracená bednění, ploty a další.
  Trapézové profily se v závislosti na tloušťce vstupního materiálu, tvaru a výšce profilu rozdělují na prvky konstrukční, stěnové a střešní.
  Pro konkrétní použití daného materiálu a profilu na stavbě je vždy nutné posoudit vhodnost daného materiálu podle statických tabulek. Ty napomohou určit maximální vzdálenost podpěr. V našem závodě vyrábíme dva typy trapézových plechů, jedná se o profily s označením TR18 a TR35. Oba profily je možné použít jako střešní krytinu. Nižší trapéz TR18 často nachází své uplatnění jako stěnový profil. Tyto trapézy jsou profilovány na moderní tvarovací lince. Profilováním získáme přesné délky pro konkrétní konstrukci střechy, abychom minimalizovali náklady. Přesné zaměření střešního pláště při rekonstrukci je velice důležité pro sestavení kladečského plánu a stanovení délek pasů pro jejich pokládku. Pro správnou funkci střechy je zásadní skladba střešního pláště a navržení vhodné doplňkové hydroizolační vrstvy dle sklonu střechy.
  Technické specifikace

  materiál: Žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou
  rozměr š. x dl.: šířka 1035 mm; tl. 0,5; 0,6; 0,7; 0,8mm;
  povrchová úprava, barva: PES 25µm, jednostranně lakované nebo nelakované
  hmotnost 1m2 (1ks): 4,9 až 7,6 kg/m2, dle tl. plechu
  spotřeba na 1m2: cca 1,04-1,1 m2 plechu / m2 plochy střechy. (dle složitosti, sklonu střechy i více).
  cena obvyklá za montáž: 100-130,-Kč/m2 dle složitosti střechy (bez DPH).
  minimální sklon střechy: S napojením 14°, bez napojení 8°.
  záruka na materiál: Dle povrchové úpravy: nelakovaný 2 roky, PES HD text Stuc. 15 let, PES HD 20 let, PES HD text 20 let, PUR PA 40 let.
  životnost: až 30 let , dle místních podmínek
  rozteč latí: Rozteč latí dle tabulek únosnosti jednotlivých plechů, tloušťky, sklonu střechy.
  poznámka: Vhodné též jako opláštění a ztracené bednění, Pokládka FeZn na laťování o rozteči až do 1000mm, Al max.400mm
  Ceny výrobků
  Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
  TR35 FeZn 25 μm LESK 0,5 mm 342,- Kč (414,- Kč)
  TR35 FeZn 25 μm LESK 0,6 mm 412,- Kč (499,- Kč)
  TR35 FeZn 25 μm LESK 0,75 mm 493,- Kč (597,- Kč)
  TR35 Přírodní 0,5 mm 293,- Kč (355,- Kč)
  TR35 FeZn Přírodní 0,75 mm 415,- Kč (502,- Kč)
  TR35 FeZn Přírodní 0,8 mm 441,- Kč (534,- Kč)
  TR35 AlZn Aluzinek 0,5 mm 280,- Kč (339,- Kč)
  TR35 Al 25 μm LESK 0,7 mm 392,- Kč (474,- Kč)
  TR35 Al 25 μm LESK 0,8 mm 436,- Kč (528,- Kč)
  TR35 Al Přírodní 0,6 mm 276,- Kč (334,- Kč)

  *Ceny jsou platné od 1.2.2021, délky plechů se vyrábí na míru, dle délky šikminy střechy.


  Fotogalerie


  Podobné produkty
  Rubriky článků