Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Břidlice Dekslate

Břidlice DEKSLATE čtverec 30x30cm pravoúhlý

  Břidlice DEKSLATE čtverec 30x30cm pravoúhlý

  UKÁZAT vizualizaci na mé střeše

  logo Dekslade

  Výrobce: DEKTRADE a.s.

  Společnost DEKTRADE nabízí pod obchodní značkou DEKSLATE krytinu a obkladové prvky z přírodní břidlice.

  Krytina a obkladové prvky se vyrábí zpracováním metamorfované horniny - slabě bituminózního jílovitého sedimentu, který byl po zpevnění (diagenezi) slabě až velmi slabě metamorfován. V důsledku metamorfózy vznikly výrazné plochy foliace (břidličnatosti), podle kterých je hornina snadno dělitelná na tenké desky. Vzhled horniny je variabilní v závislosti na lokalitě z které pochází a také na poloze v těženém ložisku. Barva břidlice je obvykle šedá až šedo-černá, lesk horniny je zpravidla jemně perleťový až hedvábný.

  Dobrá štípatelnost umožňuje výrobu kamenů v tloušťce v rozmezí 4 - 8 mm. Kameny jsou velmi snadno opracovatelné osekáním, jsou tedy velmi vhodné pro pokrývání členitých střech, kde je nutno upravovat velké množství kamenů.

  Břidlice DEKSLATE je kontrolována podle Materiálového standardu DEKSLATE, který vychází z požadavků a zkušebních metod definovaných v ČSN EN 12326.

  Technické specifikace

  materiál: ložiska fylitické břidlice
  rozměr š. x dl.: 300x300mm, tl.min.4mm
  povrchová úprava, barva: Povrch: hladký. Barva: nejčastěji šedá až šedočerná, jemně perleťový až hedvábný lesk. Hrany osekané, vyražené otvory.
  hmotnost 1m2 (1ks): cca od 25,2 kg/m2 (1,2 kg/ks)
  spotřeba na 1m2: od 25,1-20,7ks/m2 při sklonu střechy 25°-55°.
  cena obvyklá za montáž: 260,- až 455,- Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy
  minimální sklon střechy: Bezpečný sklon střechy od 25° (pravoúhlé dvojité krytí). Mezní sklon střechy 25° (pravoúhlé dvojité krytí).
  záruka na materiál: typ Fylit – 10 let.
  životnost: typ Fylit 100 a více let.
  poznámka: Krytí střechy - jednoduché ve stoupajících řadách, vrchní/boční překrytí krytiny min. 7/9cm. Výškové překrytí závisí na sklonu střešní plochy.

  Ceny

  Název výrobku Cena za 1 ks (s DPH 21%): Cena za 1m2 (s DPH 21%):
  Fylit C 51,70 Kč (62,56 Kč) 1 086,- Kč (1 314,- Kč)

  *uvažovaná spotř. 21ks/m2. Cena za m2 krytiny dále narůstá vzhledem k zvýšené spotřebě materiálu při snižování sklonu střechy. Aktualizace cen duben 2015.  Podobné produkty
  Rubriky článků