Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Břidlice Dekslate

Břidlice DEKSLATE obdelník 30x60cm

  Břidlice DEKSLATE obdelník 30x60cm

  UKÁZAT vizualizaci na mé střeše

   logo Dekslade

   Výrobce: DEKTRADE a.s.

  Společnost DEKTRADE nabízí pod obchodní značkou DEKSLATE krytinu a obkladové prvky z přírodní břidlice.

  Krytina a obkladové prvky se vyrábí zpracováním metamorfované horniny – slabě bituminózního jílovitého sedimentu, který byl po zpevnění (diagenezi) slabě až velmi slabě metamorfován. V důsledku metamorfózy vznikly výrazné plochy foliace (břidličnatosti), podle kterých je hornina snadno dělitelná na tenké desky. Vzhled horniny je variabilní v závislosti na lokalitě z které pochází a také na poloze v těženém ložisku. Barva břidlice je obvykle šedá až šedo-černá, lesk horniny je zpravidla jemně perleťový až hedvábný.

  Dobrá štípatelnost umožňuje výrobu kamenů v tloušťce v rozmezí 4 - 8 mm. Kameny jsou velmi snadno opracovatelné osekáním, jsou tedy velmi vhodné pro pokrývání členitých střech, kde je nutno upravovat velké množství kamenů.

  Břidlice DEKSLATE je kontrolována podle Materiálového standardu DEKSLATE, který vychází z požadavků a zkušebních metod definovaných v ČSN EN 12326.  

  Technické specifikace

  materiál: ložiska fylitické břidlice
  rozměr š. x dl.: 300x600mm, tl.min.4mm
  povrchová úprava, barva: Povrch: Hladký. Barva: nejčastěji šedá až šedočerná, jemně perleťový lesk až hedvábný. Hrany osekané.
  hmotnost 1m2 (1ks): cca od 30,3 kg/m2 (cca 2,4 kg/ks)
  spotřeba na 1m2: od 12,6ks/m2 při dvojitém krytí (překrytí 8cm)
  cena obvyklá za montáž: dvojité krytí 260-390,-Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy, spotřeby materiálu
  minimální sklon střechy: Bezpečný sklon střechy od 22° (pravoúhlé dvojité krytí). Mezní sklon střechy 22° (pravoúhlé dvojité krytí).
  záruka na materiál: typ Fylit - 10 let.
  životnost: typ Fylit 100 a více let.
  poznámka: Použití především jako doplňkový kámen.Krytí střechy - dvojité ve vodorovných řadách, jednoduché ve stoupajících řadách. Dle potřeby jsou kameny děrované.

  Ceny

  Název výrobku Cena za 1 ks (s DPH 21%): Cena za 1m2 (s DPH 21%):
  Fylit C 173,40 Kč (209,81 Kč) 2 081,- Kč (2 518,- Kč)

  *Uvažovaná spotř. 12,6ks/m2. Cena za m2 krytiny dále narůstá vzhledem k zvýšené spotřebě materiálu při snižování sklonu střechy. Aktualizace cen duben 2015.


  Fotogalerie


  Podobné produkty
  Rubriky článků