Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

PVC fólie Fatra

PVC Fólie Fatrafol 814

  PVC Fólie Fatrafol 814

  Výrobce: Fatra 

  Použití

  FATRAFOL 814 je určen pro hydroizolace teras obytných domů a balkonů jako vrchní pochozí vrstva. Fólie je dále vhodná pro vytváření pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných fóliemi FATRAFOL. Podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137 z 9. 6. 1998 fólie splňuje podle ČSN 74 4507 požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového tření za sucha i za mokra v minimální hodnotě 0,6 u všech středních hodnot celého souboru a je tedy bez omezení vhodná pro pochozí části staveb užívaných veřejností.
  Fólie nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly všeho druhu a jinými chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost k materiálu, např. s acetonem, benzínem, fenolem, naftou, oleji všeho druhu, nitrolaky, estery, ketony a aromatickými uhlovodíky.
   

  Aplikace

  Pokládání FATRAFOLu 814 na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené stavební organizace. Fólie se aplikuje zpravidla jen na vodorovných plochách v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v konstrukčním a technologickém předpisu

  výrobce platným v době provádění hydroizolace. Fólie se klade většinou na sraz a v okrajích pásů se vodotěsně napojuje svařováním horkým vzduchem na pásek pomocné fólie, připevněné ke stabilní části podkladu pomocí speciálních kotvících prvků. Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru. Ukončení fólie na stěně nebo na okraji střechy se provádí navařením fólie na profily z poplastovaného plechu. Opracování členitých detailů, prostupů, sloupků
  zábradlí apod. je nutné řešit detailovou homogenní fólií - Fatrafol 804. Při uplatnění fólie na pochozí chodníky se pásy přivařují horkým vzduchem na hotový vodotěsný hydroizolační povlak střešního pláště z fólie FATRAFOL.

  FATRAFOL 814 lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. Pokládání a spojování lze provádět za teplot od 0 °C.

   

  Technické specifikace

  materiál: Střešní fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie (plošná hmostnost textilie cca 300 g/m2). Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
  rozměr š. x dl.: Šířka: 1000 mm (-5; +10) Délka: 12m (-0; +0,6)
  povrchová úprava, barva: MěHn/Měděná hnědá, Še/Šedá, Zel/Zelená
  hmotnost 1m2 (1ks): 3,24kg/m2
  spotřeba na 1m2: 1,1m2 fólie / m2 plochy střechy, dle složitosti
  cena obvyklá za montáž: Pokládka fólie - svaření, kotvení, opracování detailů 70 až 100,- Kč / m2 dle složitosti střechy, v ceně není obsažena montáž poplastovaného plechu a podkladních vrstev.
  minimální sklon střechy: Od 1%
  záruka na materiál: 24 let
  životnost: 20 až 30 let.
  rozteč latí: Pokládka na plný povrch, například bednění nebo beton.
  poznámka: FATRAFOL 807 má jeden okraj fólie ponechán bez netkané textilie pro umožnění podélného spojování pásů. Varianta 807/F má podkladní netkanou textili přes celou šířku pásu, je určen zejména pro sanace starých asfaltových povlakových krytin plochých střech. Hlavní použití fólie je pro systémy lepené. Spodní strana fólie, která je opatřena textilní podložkou, je vhodná pro styk s bitumeny. V ploše musí být fólie upevněna k podkladu lepením (polyuretanová lepidla, asfalt), případně mechanickým kotvením. Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen ak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání větru, lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem. Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C.
  Ceny výrobků
  Název výrobku Cena za 1 ks: (s DPH 21%): Cena za 1m2: (s DPH 21%):
  Fatrafol 814 5 241,72 Kč (6 342,48 Kč) 436,- Kč (528,- Kč)
  Cena po slevě Fatrafol 814 4 332,00 Kč (5 241,72 Kč) 361,- Kč (437,- Kč)

  *Ceny jsou platné od roku 2019


  Podobné produkty
  Rubriky článků