Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Okapové systémy

Satjam

Pekařská 695/10a
155 00 Praha
email: informace@ruukki.com
web: www.ruukkistrechy.cz

Montážní návod - Skrytý okapový systém Ruukki Siba Modern - 2. díl

29. 8. 2022

Aktuální trendy v současné architektuře přiměly společnost Ruukki, aby vyvinula moderní a mimořádně efektivní skrytý okapový systém Siba Modern. Moderní, skrytý okapový systém Siba Modern, to je řešení použitelné u staveb, kde je žlab zakomponovaný do tělesa budovy, a esteticky tak spojuje bezokapovou střechu s její fasádou.
První díl montážního návodu k systému Siba Modern najdete zde.

Okapový systém Siba na domě
Okapový systém Siba na domě

13. Montáž žlabových háků

Montáž okapového systému Siba Modern
Maximální rozteč háků činí 80 cm. Při zohlednění spádu 5 ‰ (rozdíl 4 mm mezi háky) systém umožňuje vytvořit vedení v délce 12 m s jedním svodem umístěným na okraji vedení nebo 24 m se svodem umístěným uprostřed. Žlabový hák, umístěný v sousedství svodových trubek (nejnižší bod vedení) by se měl nacházet 50 mm nad úrovní spodního vodorovného lemování. Na montáž háků používáme samořezné šrouby s EPDM těsněním 4,8 x 35 mm (typu TORX / FARMER). Nesmíme zapomínat na to, aby krajní háky byly umístěné ve vzdálenosti nejméně 8 cm od konce žlabu.

14. Montáž žlabu a kotlíku

Montáž okapového systému Siba ModernPřed definitivním namontováním žlabu je třeba ho předběžně položit na háky v cílové poloze (4 cm od okraje konstrukce), aby bylo možné přesně označit místo osazení kotlíku a provedení odtokového otvoru. Žlab spolu s provedeným odtokovým otvorem a předběžně osazeným kotlíkem položíme na háky a ujistíme se, že vývod kotlíku se nachází ideálně v ose otvoru těsnění. Následně zajistíme cílovou polohu žlabu a kotlíku pomocí kotevních plíšků.

15. Instalace nastavitelných prvků žlabových háků

Montáž okapového systému Siba ModernPro vyrovnání upevňovací lišty ve správné, vodorovné poloze je třeba nastavit odpovídající polohu pohyblivých prvků žlabových háků. Nastavovat začneme u nejníže osazeného háku. V případě vedení délky 12 bm nastavíme pohyblivý prvek do krajní horní polohy. Tato poloha vytvoří prostor 2,5 cm mezi upevňovací lištou a dolním lemováním.

U kratšího vedení můžeme zmenšit zmíněný prostor snížením polohy pohyblivého prvku háku o 5 mm na každý bm vedení pod 12 bm, ne však o více než 2 cm, abychom zabránili kolizi mezi upevňovací lištou a dolním lemováním a umožnili správné odvětrávání pod žlabem. Každý další prvek nastavíme ve vodorovné linii s předchozím a zajistíme jeho polohu pomocí přírubové matice M5.

16. Montáž upevňovací lišty

Montáž okapového systému Siba ModernNa závity nacházející se na předem vodorovně vyrovnaných pohyblivých prvcích žlabových háků nasadíme podstavec s otvory tak, aby jeho zaoblený okraj mířil nahoru. Ujistíme se, že se každý závit nachází v otvoru podstavce, který je u něj nejblíže, a poté zajistíme jeho polohu přišroubováním celku pomocí přiložených přírubových matic M5.

17. Montáž boční upevňovací lišty

Montáž okapového systému Siba ModernPři montáži bočních upevňovacích lišt je napřed připevníme ke svislému zadnímu lemování samořeznými šrouby s EPDM těsněním 4,8 x 35 mm (typu TORX / FARMER) osazenými v připravených montážních otvorech prodloužené středové části konstrukce. Následně přizpůsobíme (ohneme) prvek tak, aby nalezl styčný bod s čelní upevňovací lištou na stejné úrovni. Ostatní montážní výčnělky boční lišty ohneme k čelní liště tak, aby bylo možné je trvale spojit s použitím trhacích nýtů.

18. Spoje po délce krycích prvků

Montáž okapového systému Siba ModernAbychom spojili čelní lišty v délce, nařízneme zkosenou spodní část upevňovací lišty ve vzdálenosti 5 cm od koncového okraje a ohneme tuto část směrem nahoru. V případě krycího dílu nastřihneme jeho zkosený zatahovací díl ve vzdálenosti 5 cm od okraje a odstřihneme ho v místě ohybu.

19. Montáž bočního krycího panelu

Montáž okapového systému Siba ModernPři montáži bočního krycího panelu ho napřed přicvakneme k podstavci čelní upevňovací lišty. V další fázi přesuneme boční krycí panel na jeho správné místo a mírně zatlačíme dolů volnou část prvku. Následně přicvakneme kulatý zámek typu click a ujistíme se, že je ve správné poloze na obou ramenech krycího panelu.

20. Montáž čelního panelu k upevňovací liště

Montáž okapového systému Siba ModernNa čelní upevňovací lištu nasadíme přední krycí panel tak, že ho dole zahákneme a nahoře zacvakneme s využitím zaobleného zámku typu click. Nasazujeme s přesahem 5 cm.

21. Uzavření izolační tvarovky svodové trubky polystyrenovým víkem

Montáž okapového systému Siba ModernSvodové trubky osazené v izolační tvarovce stabilizujeme utažením objímky a celek uzavřeme polystyrenovým víkem. V případě, že izolace krycích stěn bude provedena později, doporučuje se použít nízkoexpanzní pěnu aplikovanou bodově, aby se vyloučilo riziko odepnutí víka následkem silného větru, anebo ho namontujeme v průběhu zateplování budovy.

22. Montáž svodové jímky 200 x 200

Montáž okapového systému Siba ModernSvodová roura musí ústit do svodové jímky, která kromě čistící funkce zajišťuje odvedení srážkové vody dále dosystému hospodaření s dešťovou vodou.

23. Montáž tepelné izolace budovy a protisněhových zábran

Montáž okapového systému Siba ModernV průběhu zateplovacích prací je třeba pamatovat na to, aby izolace stěn byla slícována s polystyrenovým víkem izolační tvarovky. Ostatní práce provádíme podle pokynů výrobců omítek a zateplovacích systémů. V případě budov s větším sklonem střechy postavených v místech s bohatými sněhovými srážkami se doporučuje namontovat protisněhové zábrany chránící prvky skrytého okapového systému před poškozením.

Zdroj článku: Ruukki


Rubriky článků