Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Kominíci, komíny

Kominíci, komíny


Komínové systémy a komíny
Špatně postavený komín může napáchat daleko víc škod, než si dokážete představit. Komín by měl být základním prvkem každého domu, protože odvádí nebezpečné spaliny ven z komínového průduchu. Ovlivňuje také vzhled celé budovy. Jestli vede interiérem nebo exteriérem je opravdu rozdíl.Kominíci provádějí zejména čištění, revizi komínů (pravidelná kontrola a údržba), frézování (rozšíření vnitřního obvodu komínu pro odvod spalin). Kominíci také provádějí autorizované měření emisí malých zdrojů (dle zákona o ochraně životního prostředí), kolaudaci a další činnosti. Některé kominické firmy jsou schopné nabídnout i montáž komínů, tzn. zednické i klempířské práce.

MATERIÁLY A STAVBA KOMÍNŮ

Kominíci obecně doporučují 3 základní materiály. Jedná se o keramiku, kov a plast. Keramika a kov nemají omezení, co se týče druhu paliva (tuhá, plynná, kapalná). Pozor - nelze kombinovat různá skupenství paliv v jednom průduchu. Plastový komín, lépe řečeno vnitřní průduch tvořený komínovou vložkou ze speciálního plastu, který musí být odolný vůči trvalému působení agresivního kondenzátu spalin, je vhodný pouze pro plyny a kapaliny a to do teploty spalin 120°C.

Mimo moderních způsobů stavby komínů se stále staví klasické cihelné komíny. Svou jednoduchostí a krásou (režné zdivo=neomítané) navozují tradici dávných let, kdy jsme je mohli vídat na střeše každého domu.


ČÁSTI KOMÍNAKomínové systémy a komíny

Samotné komínové těleso se skládá ze dvou základních částí - komínového pláště a průduchu. Komínový plášť musí být z nehořlavého materiálu a odolný vůči účinkům spalin a v částech nad střechou vůči mrazu. Komín nesmí nést stropní konstrukci. Mohlo by to narušit jeho statiku.
Komínový průduch může být různých půdorysných tvarů (kruh, čtverec, obdélník) a většinou je zapotřebí komín vyvložkovat (šamotové, keramické nebo nerezové vložky). Právě v něm dochází ke komínovému tahu, který je zapotřebí zajistit tak, aby správně fungoval.

Neodmyslitelně patří ke komínu také vybírací otvor (v nejnižším podlaží uzavřen dvojitými izolačními dvířky), vymetací otvor (na půdě budovy uzavřen dvojitými izolačními dvířky), komínový sopouch (slouží k napojení spotřebiče ke komínovému průduchu) a komínová hlava. Pokud kominíci vymetají komín přímo ze střechy, není potřeba vymetacího otvoru, ale je dobré mít na střeše komínovou lávku pro snadnou obslužnost komína.
DĚLENÍ KOMÍNŮ

Komíny se dělí dle počtu plášťů na jednoplášťové, dvouplášťové, tříplášťové a víceplášťové (používají se pouze výjimečně).
Jednoplášťový komín už se v zásadě nepoužívá. Skládá se pouze z pláště, který je vymazaný cementovou maltou.
Dvouplášťový komín má plášť vyvložkovaný
Tříplášťový komín, dnes hodně používaný typ, je tvořen pláštěm a vložkou, mezi nimiž je vzduchová mezera
Dále se dělí dle provedení komínového průduchu na komín s průběžnými přímými průduchy (1 komínové těleso a 1 komínový průduch na 1 spotřebič), s průběžnými uhýbanými průduchy, s podlažními průduchy (založení komínového průduchu na stejném podlaží jako spotřebič) a se společným sběračem (společný vymetací otvor pro všechny průduchy jednoho komína).

ZDÍT ČI MONTOVAT?

Většina lidí, kteří začínají stavět dům nebo si ho alespoň projektují, stane před otázkou, jakou technologií co postaví. Nejinak je tomu i při výstavbě komínů.
Vedle klasických zděných komínů se v posledních letech stále častěji u novostaveb objevují montované komíny. Jejich variabilita je opravdu veliká a proto nachází uplatnění téměř u jakéhokoli typu stavby. Nevýhodou je, že je nemůžete použít u historických nebo dobových staveb. Právě u takovýchto budov přichází na řadu klasické komíny s dlouholetou tradicí a noblesou. U většiny starých budov, které jsou před rekonstrukcí a kde majitel nechce narušit původní nádech a smysl stavby se i komíny rekonstruují do staré podoby, ale s novým materiálem.


Komínové systémy a komíny
KOMINÍCI - OSVĚDČENÍ

Všichni kominíci potřebují k zahájení prací osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat revize, kontroly a měření (k tomu je zapotřebí také Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle zákona a ochraně ovzduší).KOMÍNY - ZÁRUKA

Záruka na komíny se různí podle jednotlivých firem. Pohybuje se v rozmezí od 10 let až do neuvěřitelných 50 let (50 let se vztahuje na horní část komína nad střechou). Různá je samozřejmě i záruka na výrobek a na provedenou práci.POVINNOSTI S KOMÍNY

Ze zákona je každý majitel nebo uživatel rodinného domu, víkendové chaty a jakéhokoliv objektu, kterého je komín součástí, povinen zajistit revizi komínu a jeho čištění prostřednictvím odborné firmy neboli Kominictví.


POŽÁRNÍ OCHRANA

Pro komíny platí zvlášť důležitá požární ochrana. Vzhledem k tomu, že v něm vzniká několikanásobně větší teplo, než na jaké je člověk zvyklý, musí se bezpečnostní požadavky splnit do důsledku. Pro majitele domu je závazný předpis, podle něhož maximální teplota povrchového pláště komína, procházejícího interiérem, je 52 °C. Dále pak jakékoli dřevěné konstrukce musí být od komína vzdáleny minimálně 50 mm. Prostor mezi nimi musí být trvale odvětráván. Platí zde spousta dalších pravidel, která jsou zaznamenána v normě.Další články z kategorie: Řemesla na střeše ZDEDalší související články:

Komíny - seriál moderní střecha.

 

 

 

 

Rubriky článků