Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Sněhové zachytávače klasického typu

19. 9. 2013

Tlustší vrstvy sněhu na střechách strmějších sklonů s hladkou krytinou snadno sklouznou k okapu, a pokud je nezadrží žlab, spadnou před budovu. Žlaby se tím deformují a bloky často zledovatělého sněhu ohrožují bezpečnost chodců. Proto se na takové střechy připevňují těsně nad okapem tzv. sněhové zachytávače, které jsou dvojího druhu, tyčové a lopatkové. Na hácích z pásové oceli jsou upevněny buď zachytávací lopatky ze dvou ocelových pásů, nebo jsou jimi provlečeny průběžné tyče z kruhové oceli 010 mm. Průřez pásové oceli pro háky je 35x7 mm, pro tvrdé krytiny 35x8 mm. Lopatky mají průřez 35x6 mm a délku 250 mm. Místo lopatek se mohou použít plechové ocelové destičky obdélníkového tvaru o rozměru 250x1 00x3 mm.

Sněhové zachytávače tyčovéObr. 1 Sněhové zachytávače tyčové: a - s patkou k připevnění na krokev; b - s patkou k připevnění na bednění

Úprava a tvar sněhových háků se řídí druhem krytiny. Tak např. háky na taškové nebo prejzové krytině jsou dvojnásobně ohnuté. Svislé čelo háku je 250 mm vysoké u zachytávačů tyčových, 200 mm u zachytávačů lopatkových. Ležatá část háku je dlouhá 150 mm, patka je opatřena dvěma otvory pro přibití na krokev z boku. Zachytávače na plechové, cementovláknité nebo břidlové krytině jsou jednoduše ohnuty, 220 mm dlouhá patka je na konci naplocho vykována a opatřena třemi zahloubenými otvory 0 6 mm pro vruty. Čela háků tyčových zachytávačů se za horka přetočí, aby byla kolmá k hraně okapu. Provrtají se v nich 2 až 3 otvory, které musí mít průměr asi o 2 mm větší, než je průměr tyče.

Sněhový zachytávač lopatkový se dvěma lopatkamiObr. 2 Sněhový zachytávač lopatkový se dvěma lopatkami

Patky zachytávačů, připevněné na povrch podkladu krytiny (bednění). musí mít plechovou podložku o rozměru nejméně 250x330 mm, opatřenou okapnicí a na zbývajících třech stranách ohyby, za které se podložka připevní k podkladu ležatými příponkami. Na ni se položí hák zachytávače tak, aby ji částí patky s otvory přečníval, a připevní se k podkladu. Patka se potom překryje oplechováním, které je v podélné ose klínovitě prosazeno podle tvaru paty háků. Toto prosazení má asi o 2 až 3 mm větší průřezové rozměry než patka háku. Plechový kryt má rovněž vodní drážky, za něž se zasune před podložku s přesahováním asi o 100 až 150 mm a upevní se příponkami. Jsou-li podložka i oplechování usazeny na latích, doporučuje se spojit je v přesahu s každé strany alespoň jedním nýtem. Toto oplechování plně vyhovuje a je proti jiným úpravám uváděným v technické literatuře mnohem úspornější.

Zachytávač sněhu lopatkový s jednou lopatkouObr. 3 Zachytávač sněhu lopatkový s jednou lopatkou

Aby se vyloučily korozivní účinky při styku ocelových háků s měděným plechem, potahují se háky tenkým měděným plechem (ti. 0,28 mm). Na zinkový nebo pozinkovaný plech se háky opatřují dvojnásobným rezuvzdorným nátěrem nebo se v ohni pozinkují. Lopatky se na čela háků přinýtují. Tyče se otvory prostě prostrčí. U krajního háku smějí tyče přesahovat nejvýše 150 mm, na styku se spojují plechovými trubkami délky 100 až 150 mm těsně navlečenými na oba konce tyčí.

Zachytávač sněhu mřížovýObr. 4 Zachytávač sněhu mřížový

Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer


Štítky: Střecha zima, Ochrana střechy, Prvky proti sjíždění sněhu ze střechy, Střecha nosnost
Rubriky článků