Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Montáž parapetů - popis provádění oplechování

22. 8. 2013

V současné době je vidět oplechování venkovní části okenního parapetu dvojím způsobem. Jednak klasická verze, kdy má parapetní plech na bočních koncích krátké kolmé ohyby, které jsou zapouštěny do omítky špalet a jsou touto omítkou překryty. Potom je to verze druhá, kdy stejně upravený parapetní plech není ve svých postranních kolmých ohybech omítkou překryt, ale v omítce špalety jsou pro svislé ohyby plechu vynechány volné drážky vysoké 15-25 mm, přesně na výšku kolmého ohybu plechu.Výrobu a prodej oplechování nalezenete zde

Oplechování - klempířské prvky


Klasická verze oplechování venkovní partie okenního parapetu

Úprava oplechování u špaletyObr. 1 Úprava oplechování u špalety


Správná úprava oplechování u nesprávně osazeného rámuObr. 2 Správná úprava oplechování u nesprávně osazeného rámu


Oplechování podokenní římsyObr. 3 Oplechování podokenní římsy


Při oplechování parapetů, které jsou součástí podokenních říms, je důležité, aby byly okenní rámy nad římsou přesně osazeny. Oplechování je zapuštěno zadním svislým ohybem do spodní části rámu a přibito hřebíky, takže za plech nemůže zatékat (obr. 1). Při hraně zdiva se plech připevňuje drátěnou příponkou. Často se příponka připevňuje k plechu tak, že se drát provleče otvorem a na vrchní straně se udělá spirálová smyčka, která se utěsní pájkou. Lépe je drát provléci hřbetem dvojitého plíšku připájeného nebo přinýtovaného na spodní straně plechu. Konec drátu se zakotví do zdiva hřebíkem 80 až 100 mm dlouhým. Často se stává, že se klempíř dostane k "utopeným" rámům, kdy plech překrývá odvodňovací kanálky okna (obr. 2). Zpravidla si pomůže tím, že plech kolem ústí kanálku prostě vystřihne, což je naprosto chybné, protože voda vytékající z kanálku zatéká za plech. Správná úprava je ta, že plech se jenom prosekne a těsně přiklepne do ústí otvoru. Zatěsnění plechu k líci kanálku se někdy vylepšuje silikonovým podmáznutím.

Oplechování podokeníku
Obr. 4 Oplechování podokeníku


Úprava bočních hran podokenního plechuObr. 5 Úprava bočních hran podokenního plechu


Plech vyčnívající před líc zdiva má ostré hrany, o něž se mohou zranit ruce při jeho mytí. Proto se má plech ještě před ohnutím bočního ohybu přeložit podél hrany, takže má po úpravě zaoblenou hranu. Čárkovaná čára ukazuje okraj přeloženého cípu pod plechováním po ohnutí okapnice a bočního ohybu. Často se vyčnívající bok chrání čílky (zejména při použití plechu měděného nebo zinkového), která jsou s bočním ohybem spojena na jednoduchou drážku a spájena (u zinkového plechu jen spájena). Čílka jsou zaoblena a kryjí ostrou hranu zaobleným spojem. Uvedené způsoby se užívají hlavně na hladkých fasádách bez podokenních říms, kde před fasádu vyčnívá jen okapnice plechu.

Oplechování atiky a napojení na lemování zdíObr. 6 Oplechování atiky a napojení na lemování zdí


Oplechování okenního parapetu s dřevěným okenním rámemObr. 7 Oplechování okenního parapetu s dřevěným okenním rámem a postranním napojením pod omítku

Oplechování okenního parapeatu s dřevěným okenním rámemObr. 8 Oplechování okenního parapetu s dřevěným okenním rámem

Verze s nezaomítnutými bočními ohyby parapetního plechu


Tato verze se objevila v 80. letech jako reakce na potrhané omítky špalet kolem svislých bočních ohybů parapetních plechů. Provádí se na zjádrované fasádě, kdy se pro boční ohyby vysekne drážka 15 až 25 mm vysoká ve spodním koutě špalety. Parapetní plech se do této drážky jenom vsune, přikotví se na okenním rámu a aktivuje se i drátěná příponka. Nevýhodou je dodatečná úprava omítky okolo drážky (obr. 6-8).Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří LangerŠtítky: Plech na střechu, Parapet, Klempířské práce
Rubriky článků