Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Ochrana staveb před bleskem

30. 8. 2013

Stavební předpisy vyžadují podle stupně ohrožení budovy i stálou ochranu před bleskem, a to vnější i vnitřní. V oblasti klempířských konstrukcí je nejdůležitější vnější ochrana. Zařízení k vnější ochraně proti blesku v podstatě sestává z jímacích zařízení, ze svodů a uzemnění.

Lemování bleskosvodných tyčí a podpěrObr.1 Lemování bleskosvodných tyčí a podpěr
a,b -  na hřebenu střechy
c -  na úbočí střechy s tvarovou krytinou

Jímací zařízení jsou též plechové krytiny, plechová lemování, krytiny nadezdívek, jakož i jiná oplechování, pokud mají tloušťku alespoň 0,70 mm a jsou spolehlivě spojena. Z ochranného rozsahu vystupující stavební části (iako např. oplechování hřebene, vikýře apod.) se musí spojit se střešní plochou, oplechování hřebene musí být provedeno dokonce oboustranně. Vyrovnávač roztažnosti je třeba přemostit. Z tohoto pravidla jsou vyňaty nezemněné střešní nástavby z kovu, pokud jsou splněny následující podmínky.

  • střešní nástavby smějí přesahovat max. 0,3 m ze síťové roviny nebo ochranného obvodu
  • střešní nástavby smějí být max. 2 m dlouhé a mít plochu nejvýše 1 m2 (např. střešní okna)
  • střešní nástavby smějí být vzdáleny max. 0,5 m od zachytávacího zařízení

Klasická jímací zařízení na střechách jsou bleskosvodné tyče. Proto mělo lemování bleskosvodových tyčí a podpěr oporu v Typizačním sborníku a vyrábí se jako prefabrikát. Jako materiál se k séri- ové výrobě používal černý ocelového plech tloušťky 0,6 mm, bodově svařovaný. Hotové výrobky se pak v ohni pozinkovaly. Podle toho, ve kterém místě střechy a na jaké kry ti ně jsou tyč anebo podpěra osazeny, používal se různý druh lemování.

Oplechování a výroba hromosvodových částíObr. 2 Oplechování a výroba hromosvodových částí

Tak například lemování bleskosvodové tyče na hřebenu střechy se skládalo ze dvou stříšek s manžetami. Na tyč se osadila nejdříve takzvaná dolní stříška s manžetou (obr. lb), která utěsnila průnik tyče s krytinou. Nad tuto stříšku se na tyč upevnila svorka připojující svodné lano. Spodní stříška je půlválcový plechový kryt ležící těsně na hřebenáči. Připojení svodného lana kryje tzv. horní stříška tvaru kužele, utěsněná na tyči rovněž manžetou (obr. 1 a). Stříšky byly po obvodu vyztuženy vroubkem. Utěsnění spáry mezi manžetou a tyčí se dosáhne asfaltovým nebo silikonovým tmelem. Spojení manžety s krytem na úbočí střechy s tvarovanou krytinou ukazuje obrázek 1 c. Držáky hromosvodo- vých lan jsou dvojího druhu (obr. 2A, O). Lano se přichycuje ocelovou destičkou (B). U plechové krytiny se dávají na nožky kryty (1). u jiných krytin dva plechy (2, 3). Špičaté držáky (O) se oplechovávají hranatou trubkou (F).Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů

Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří LangerŠtítky: Hromosvod, Poškození okap
Rubriky článků