Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Kačírková lišta u ploché střechy proti kamenivu ve žlabu

7. 8. 2013

Tato lišta se nazývá také valounovou nebo pískovou zastávkou či zarážkou. Kačírkové lišty se používají pod křemílkovou nebo lepenkovou krytinu, aby zastavovaly písek, který by se mohl dostat do žlabů. V podstatě jde o nadokapové oplechování, k němuž je přinýtována děrovaná plechová zastávka s podpěrami. Plechová zastávka má na horním okraji naválku, viz obrázek 3.


Pokud je na živičné krytině užit oblázkový násyp, pokládá se mu do cesty oblázková zastávka.

Oblázková zastávka (lišta má sporný okap)Obr.1 Oblázková zastávka (lišta má sporný okap)


Takovou jednoduchou oblázkovou zastávku ukazuje obrázek 1. Okapový plech, podložený lepenkou, je dosti problematicky ukončen vodorovným dvojitým ohybem bez okapnice a zatažen a přibit na hranu posledního prkna zabedněné střechy. Valounová zastávka je tvořena úhlovým plechem se spodní vodorovnou částí, zavařenou v živičné kryti ně, horní hrana zastávkového plechu je navalena proti střeše. Zastávka je volně položena na okapový plech a oproti vodnímu tlaku je držena speciálními konstrukčními plechovými krabicovými držáky, nanýtovanými a pájenými vždy mimo odtokové prostřihy, a to jak na okapní plech, tak i na valounovou zastávku. Je to velice pracné řešení, pouze okapový plech by měl být součástí žlabu nebo by měl být uzamknut do zadního ohybu žlabového. Jistě by pomohla i pořádně vy tvarovaná okapnice tohoto plechu přečnívající až do 1/3 žlabu.
Současný tvar zastávkyObr.2 Současný tvar zastávky

Pískové zastávkyObr.3 Pískové zastávky

V současné době se pískové zastávky pro systémové plechové krytiny dělají podle vzoru na obrázku 6. Jde o běžně dostupné trojúhelníkové profily s odtokovými otvory š = 12 mm, rozměry profilů jsou š = 167 mm (125 mm) a výška 58 mm (40 mm).
Samostatná lišta oblázkové zastávkyObr. 4 Samostatná lišta oblázkové zastávky (pro obr. 5)

Správnější umístění oblázkové zastávkyObr.5 Správnější umístění oblázkové zastávky


Na obrázku 4 je vyobrazena samostatná plechová lišta s funkcí oblázkové zastávky. Horní i dolní hranu má navalenu, spodní ke střeše, horní směrem k okapu. Na obrázku 5 je znázorněna tato lišta v akci. Je uzamknuta svojí horní naválkou do ohybu dlouhých příchytek přibitých na bednění a v konečné fázi přetažených natavenou živičnou krytinou. Spodní naválka je držena pouze nasypanými křemennými valounky. Na tomto obrázku je zajímavý okap. Okapní plech je svojí okapnicí uzamknut do svislého ohybu ocelové příchytky připevněné vruty na bednění. Zadní hrana okapního plechu je potom přibita na bednění a v konečné fázi přetažena natavenou živičnou krytinou. Toto řešení okapu je správnější než příklad na obrázku 1.

Zhotovení okapového plechu u ploché střechy s pískovou lištou (zastávkou) a vyrovnávačem roztažnostiObr.6 Zhotovení okapového plechu u ploché střechy s pískovou lištou (zastávkou) a vyrovnávačem roztažnosti

V současné době se vyrábějí pískové zastávky jako běžné profily. Jsou z titanzinku, rozměry jsou uvedeny na obrázku 2. Vyrábějí se na elektronicky řízených ohraňovacích lisech v délkách 3 m. Jakékoli jiné míry jsou dodávány na požádání. Lesklý válcovaný titanzinkový plech má stejnou vlastnost jako jiné válcované kovy, tvoří se na něm modrošedá patina. Takto patinovaný plech nevyžaduje dodatečný ochranný nátěr.Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer
Štítky: Střecha doplňky
Rubriky článků