Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Nástřešní žlab

26. 7. 2013

Nástřešní (nadokapní) žlaby jsou vhodné pro střechy s hladkou střešní krytinou (z tašek, z cementovláknité krytiny, břidlice apod.) se spádem nejméně 35°. Vyrábějí se v rozvinuté šířce 500 a 670 mm, nejčastěji z pozinkovaného ocelového plechu nebo z plechu titanzinkového tI. 0,6 až 1 mm. Nástřešní žlaby jsou umístěny na bedněném okraji střechy. Umístění žlabu ve střešní rovině je výhodné, protože tento žlab zachycuje případný pád úlomků krytiny a malty ze střechy. Oblý nástřešní žlab je na obrázku 1. Nástřešní žlaby jsou položeny v závislosti na sklonu střechy tak, aby byl vytvořen dostatečný spád. Na střešní ploše ležící nástřešní žlab je opatřen vodní drážkou, tato musí končit, měřeno vodorovně, dostatečně výše než přední žlabová naválka - min. 10 mm, v běžném případě 30 mm.Oblý nástřešní žlabObr. 1 Oblý nástřešní žlab

Jmenovité velikosti nástřešních žlabů v závislosti na sklonu střechy:

  • 500 mm > 45°

  • 650 mm > 25°

  • 800 mm > 20°

  • 1000 mm > 15° (jedná se o zvláštní případ)

Celková úprava nástřešního žlabuObr.2 Celková úprava nástřešního žlabu

Nástřešní žlab je připevněn na přední hraně nosem nebo pomocí pera žlabového háku a za vodní drážku pomocí ležatých příponek. Vzájemná vzdálenost žlabových háků se doporučuje zmenšit na cca 50 cm s ohledem na místní podmínky.

Obrázek 2 ukazuje takový starý učebnicový příklad nástřešního žlabu. Žlab je připevněn na zabedněném okapu. Poslední prkno bednění je lehce bito, protože je musí klempíř utrhnout a na jeho čelo a rub přibít profilovaný podkladní pás, jak je vyznačeno v předchozím tématu č. 62. Dnes se používá podkladní pás přímý (někdy je nazýván i podkladní připevňovací lištou nebo zatahovacím plechem probíhajícím po celé délce okapu). Podkladní pás je vlastně kotevní prvek pro okapní plech.

Okapní plech se dotáhne svojí vodní drážkou cca 220 mm pod budoucí žlabový hák, kde se přichytí ležatými příponkami. Velice dobře je celá operace ukázána na obrázku 3. Žlabové háky jsou všechny stejně dlouhé a bijí se na bednění ve spádu. Připevní se stejně jako žlabové háky podokapního žlabu, ale ve střešní rovině v různé výši vruty do bednění.

Starý příklad nadstřešního žlabuObr. 3 Starý příklad nadstřešního žlabu

Žlabové kusy se spojí nýtováním na zemi asi na délku 4 až 6 m a vloží se do žlabových háků. Nanýtovaná příponka na nose háku se přehne přes přední naválku žlabu a zadní vodní drážka žlabu se při kotví ležatými příponkami rovněž na bednění. Vodní drážka okapního plechu hák žlabu vždy nadzdvihne.

Na obrázku 1 je drážka tak stlačena, že hák sedí přímo na bednění, což je podivné. Celou úlohu ale objasňuje obrázek 3. Zde je vodní drážka okapního plechu jednoduchá ležatá, kotvená příponkou do bednění. Žlabový plech je kotven příponkou sedící na první lati. Kotvení háku je tak problematické, protože probíjí jedním vrutem okapní plech, což je nepřípustné. Obrázek 4 ukazuje zvláštní tvar nástřešního žlabu, který je také možný.
Oblý nadokapní (nástřešní žlab)Obr. 4 Oblý nadokapní (nástřešní žlab)
Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer

Štítky: Okap materiál, Nástřešní žlab
Rubriky článků