Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Metroklip - Krytina dlouhá 22,5m, posudek střechy po 6ti. letech

28. 5. 2013

Logo Metrotile

METROTILE. CZ, s.r.o.
Vratimovská 624/11
Ostrava-Kunčičky
http://www.metrotile.cz/
tel.: 739 813 892
obchodsever@metrotile.cz


Většina výrobců velkoplošných střešních krytin nedoporučuje vyrábět a montovat pásy delší než 7 m kvůli tepelné roztažnosti plechu a následné destrukci krytiny. Montážní šrouby u těchto krytin jsou pevně ukotvené do nosné konstrukce, takže při tepelné roztažnosti plechu dochází ke zvětšení předvrtaného otvoru a k následnému zatékání.

Vyjímečné možnosti krytiny MetroKlip

V případě panelu MetroKlip nic takového nehrozí, protože jeho přichycení nastřelovacím hřebíkem nebo šroubem o nosnou konstrukci umožňuje volný pohyb zámkové strany panelu a tepelně roztahovaný panel se nepoškozuje.
Díky tomuto volnému pohybu je možné namontovat MetroKlip panel i o délce více než 15 m. A to přesně od hřebenu až po okap v jednom kuse bez spojování. Následným zaklapnutím dalšího panelu se tento spoj překryje, takže ho vůbec není vidět. Tím se zabrání i potencionální možnosti vzniku díry z titulu nedbalé montáže.

Výroba jen celistvých kusů bez napojování

MetroKlip 505MetroKlip 505Jednou z nejžádanějších vlastností u krytin je rozhodně jejich celistvost v co největší ploše, protože krytiny z jednolitého celku zabezpečují větší jistotu vůči pronikání dešťové vody do střechy. Problémem je ovšem přeprava velkých, resp. Dlouhých  celků. To však neplatí pro krytinu MetroKlip. S naším zařízením je možné vyrolovat tyto panely přímo na vaší stavbě přesně podle potřeby od hřebenu po okap, a to i v délce 22,5 m. I když to náš způsob výroby umožňuje, nedoporučujeme panely MetroKlip napojovat.


Kvalitní povrchová úprava

Pozinkovaný  plech na našich střechách je už roky ověřeným materiálem. Aby se však prodloužila jeho životnost, bylo zapotřebí ho v minulosti dodatečně ošetřovat ochranným nátěrem, zpravidla ručně - štětcem. Současná technologie nanášení ochranné polyesterové barvy válci umožňuje zatřít úplně všechny mikropóry a tímto ochránit ocelové pozinkované jádro  před rzí. Vzhledem na roky ověřené zkušenosti a vykonané testy výrobce zaručuje vodotěsnost po dobu nejméně 30 let.

Více informací ke střešní krytině Metrotile ZDE


Tepelná roztažnost neničí MetroKlip panely

Tyto poznatky jsou ověřené jednak více než 10ti letým sledováním takovýchto "dlouhých" střech a zároveň i samostatnými měřeními MetroKlip panelu v reálných podmínkách. Povrch plechu při venkovní teplotě + 32° C  vykazoval teplotu 39,9°C a naměřila se roztažnost 17 m dlouhého panelu 8 mm oproti délce naměřené při venkovní teplotě - 28°C. Správné umísťování nastřelovacího hřebíku je do kotvící štěrbiny v lemu samouzamykacího falcu. Když je nastřelovací hřebík umístěný mimo podélnou štěrbinu, brání "volnému plavání" panelu. Uskutečněné testy však prokázaly, že dochází jen k mírnému zvlnění plechu v pánvi, které je volným pohledem nepostřehnutelné. V žádném případě nedochází k průniku dešťové vody do střešního pláště.
Nesprávné umístění kotvícího prvku
Správné umístění kotvící štěrbiny   Obr. Správné umístění kotvícího prvku                                                     Obr. Nesprávné umístění kotvícího prvku                                     

Výběr z odborného posudku k ocelové krytině MetroKlip 505

Zhodnocení vlivu dilatace na současný stav ocelové střešní krytiny MetroKlip po šesti letech zabudování

Výchozí a podkladové materiály pro vypracování odborného posudku ocelové střešní krytiny MetroKlip 505 , jejíž výrobcem je Metrotile CE, s.r.o. Poprad  zabudované po šesti letech na objektu skladu Thymos spol. s.r.o.v Nitře představují.
Obhlídka objektu byla uskutečněná dne 12. října 2012 za přítomnosti prof. Ing. Jozefa Oláha, PhDr.,  Ing. Eduarda Jamricha, Ing. Michala Šidu z Cechu pokrývačů Slovenska a Ing. Petra Orolína-výkonného ředitele Metrotile CE, s.r.o.

Konstatování  současného  stavu  střechy

MetroKlip 505MetroKlip 505, zárukaNebytová budova, která slouží jako potravinářský sklad, je zastřešená dvouplášťovou plochou střechou s větranou vzduchovou vrstvou. Střecha je sedlová s vnějším odvodněním do střešních žlabů. Plochá střecha má sklon 5° a celková plocha střechy je 2264 m2.
Na ploché střeše je použitá ocelová skládaná krytina MetroKlip 505. Všeobecně, skládaná krytina střechy není odolná proti tlakové vodě, hnanému dešti a poletujícímu sněhu, ani tlaku vzduchu při jakémkoli sklonu. Přímé hydrostatické namáhání skládané krytiny může nastat při vytváření vodních kaluží při tajícím se sněhu. Tato střešní krytina je vyráběná podélným tvarováním ocelového plechu za studena, čímž vzniká ocelová lamelová krytina délky 22,2 m. Její charakteristikou je ta skutečnost, že lamela vytváří ve směru spádu jeden prvek od okapu po hřeben střechy. Je pokládaná na nosnou střešní konstrukci rovnoběžnou s okapem (vlašské krokve). Kotvení této krytiny je k nosné konstrukci pomocí montážních hřebíků a nebo šroubů, a jejich následným zakrytím. Podle normy STN EN 508-1 část 3.3.3. - plech se stojatou drážkou a zakrytým upevněním. Jednotlivé prvky lamel jsou vzájemně spojované samozaklapovacím systémem s překrytými kotvícími prvky. Povrchová úprava ocelové střešní krytiny na analyzované střeše je cihlové barvy RAL 8004. Podle získaných informací byla plechová krytina zabudovaná v listopadu 2006. Jednotlivé fotografie, poukazují na současný stav realizované skládané ocelové střešní krytiny MetroKlip 505.

Stanovisko k  současnému  stavu

Stanovisko k současnému stavu skládané ocelové střešní krytiny MetroKlip 505, ploché střechy nebytového prostoru potravinářského skladu Thymos spol. s. R.o., Sikárska 3 v Nitře  vychází z výchozích a podkladových materiálů a je následující: Během obhlídky při teplotě vnějšího vzduchu 10°C nebyly zpozorovány deformace lamel v celé jejich délce (od okapu po hřeben) způsobené teplotním zatížením. Na dané konstrukci střechy nebyla nalezena místa po celé délce lamel, které by byly v důsledku roztažnosti materiálu krytiny zvlněné.

Závěr

Současná skládaná střešní krytina z ocelových lamel potravinářského skladu Thymos spol.s.r.o. Sikárska 3 v Nitře je z hlediska tepelné roztažnosti vyhovující. Dále je nutné poznamenat, že pro objektivní zhodnocení roztažnosti střešní krytiny je nutné uskutečnit pozorování pro maximální teploty povrchu krytiny v letním období. Při takovém zatížení nastává největší roztažnost a možnost zvlnění krytiny jednotlivých úseků mezi jejím kotvením k podkladu.Štítky: Lehká krytina, Imitace falcovaných krytin
Rubriky článků