Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Protipožární nátěry krovů

18. 12. 2012

Protipožární nátěry dřeva nejsou žádnou novinkou. První protipožární nátěry se objevili již ve starověku. Dřevo v této době impregnovali máčením v různých roztocích soli nebo v mořské vodě. Další alternativou byly nátěry dřeva vápnem. Vápenné roztoky používali i staří Řekové, ale přišli také na způsob impregnace vodním sklem. Dřevěné krovy středověkých kostelů, zámků, paláců a dalších staveb byly zase povrchově upravovány nátěry na bázi organických látek, ze kterých se při jejich rozkladu uvolňoval dusík. K těmto účelům se užívala například volská krev. Za druhé světové války se dřevěné krovy musely povinně natírat Betogenem, což byl roztok obarveného vodního skla. V dnešní době již nemá žádnou funkci, ale obtížně se ze starých konstrukcí odstraňuje. Po válce se začali opatřovat protipožárními nátěry i ocelové konstrukce a kabely.

Zpěnitelné protipožární systémyVlastnosti protipožárních nátěrů

Základem je, aby se nátěry do dřeva náležitě vsákly. Tímto ale vzniká problém, že nemůžeme změřit tloušťku naneseného nátěru. Kvalita nátěrů se proto kontroluje poměrným množstvím spotřebované nátěrové hmoty. Při aplikaci nátěrů je důležité dbát na průřezy dřevěných prvků (krovů). Protože hodnota zvýšení požární odolnosti nátěrem se připočítává k vlastní požární odolnosti dřevěné konstrukce. Při nedodržení těchto minimálních povolených rozměrů údaje o dosažených požárně technických parametrech těchto systémů neplatí. Nátěr musí mít i určitou vydatnost, proto je důležité se držet tabulek pro dimenzování nebo údajů o tom, na jak silné desce byl nátěr zkoušený.

Druhy protipožárních nátěrů

Podle účelu a funkce rozlišujeme tři základní druhy nátěrů. Intumescentní nebo-li zpěnitelné, sublimující a zábranové. Na dřevěné konstrukce se používají Intumescentní (zpěnitelné) protipožární nátěry.

Zpěnitelné protipožární systémy

Princip zpěnitelných nátěrů je takový, že při vysokých teplotách (při požáru) vzniká chemická reakce, kterou se vytvoří na povrchu dřeva nehořlavá pěna s malou tepelnou vodivostí. Z nátěru se uvolňují plyny, které strhují plamen a ochlazují povrch, na kterém jsou naneseny. Struktura a výška pěny limituje účinnost nátěrového systému, a proto je formulace nátěrů velmi nákladná a náročná. Zpěnitelné nátěry se používají hlavně u dřevěných a ocelových konstrukcí, i u kabelových rozvodů. Použitím těchto nátěrů lze dosáhnout až nejnižšího stupně hořlavosti materiálu. Toto platí pouze pro dobu, po kterou použitý nátěr působí, tzn. cca 15 min. Tyto typy nátěrů jsou v dnešní době velmi populární. Intumescentní systém se skládá ze základního nátěru, který zajišťuje dobrou přilnavost k podkladu. Dále z vlastního změnitelného nátěru a z vrchního ochranného nátěru (možnost barevné povrchové úpravy).Pokud se jedná o stavební systémy s vyžadovanou požární odolností do 30min, jsou změnitelné nátěry u dřevěných konstrukcí výhodné. Bývají aplikovány na vnitřní konstrukce, a to jen na některé částí krovů. Nátěry lze snadno odstranit broušením a omytím vodou. Odhadovaná životnost těchto nátěrů je přibližně 10 let.

Zpěnitelné protipožární systémy


Sublimující protipožární systémy

Sublimující nátěry jsou velmi stálé, odolné vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání. Tyto protipožární systémy jsou něco mezi nátěry a nástřiky. Začaly se používat v USA, a to konkrétně pro raketové inženýrství. Jde o tlustou vrstvu nátěru, navíc vyztuženou skleněnými rohožemi nebo vlákny. Při vyšších teplotách se vrstva odpařuje - sublimuje. Sublimující nátěry jsou vhodné pro venkovní konstrukce a v místech, které jsou těžko přístupné, a kde je potřeba vyloučit riziko selhání. Tyto typy nátěrů jsou cenově náročné, proto nejsou moc používány. Na druhou stranu jsou velmi nadějné a dlouhodobé.

Zábranové nátěrové systémy

Tyto systémy brání přístupu kyslíku a tím zamezují přístup a plamene k povrchu dřevěných krovů a také zabraňují šíření plamene po povrchu. Používají se přednostně u hořlavých materiálů, kromě dřeva i u plastů (kabely, potrubí). Jejich funkce je založena na bariérovém efektu. Samy o sobě nemají žádnou tepelně izolační schopnost. Svými vlastnostmi se podobají a mají i obdobné vlastnosti jako nátěry zpěnitelné. K této skupině nátěrů patří také tenkovrstvé systémy , které jsou založeny na principu vrstvy křemenných mikrodestiček. Bývají i kombinované s dalšími hmotami, například slídou nebo jílem.

 


autor: krytiny-strechy.cz/KČŠtítky: Protipožární nátěr, Krov konstrukce, Krov oprava
Rubriky článků