Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Lehké střešní krytiny pro rekonstrukce střech

6. 11. 2012

Autor: Ing. Karel Erben, VEKAMAF s.r.o., www.gerard.cz, e-mail: karel.erben@vekamaf.com, tel.: 602 305 240

Lehkou střešní krytinou lze nazvat takovou střešní krytinu, která ve srovnání s jinými druhy střešních krytin minimálně zatěžuje krov. Důvody, které mohou investora vést k volbě lehké střešní krytiny, jsou rozličného charakteru.

Může jít o důvody čistě praktické, které se projevují zejména v případech rekonstrukcí střech starších budov a které pramení z omezené únosnosti stávajícího krovu. Na něm je nainstalován buď eternit, asfaltový či dřevěný šindel, břidlice nebo falcovaný plech – tedy lehká střešní krytina, na kterou je krov dimenzován. Střecha může být kryta i těžkou taškovou krytinou, ale stávající krov může být poškozen hmyzem, zatékající vodou a řadou dalších vlivů. V takových případech je volba lehké střešní krytiny čistě rozumovou, praktickou záležitostí.

Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD KLASIK, barva čokoládová

Obrázek č. 1 – Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD KLASIK, barva čokoládová


Dále může jít o důvody estetické, neboť lehké střešní krytiny zpravidla mají specifický vzhled, který je odlišuje od jiných střešních krytin.

V neposlední řadě jde o důvody ekonomické, neboť nízká hmotnost lehkých střešních krytin umožňuje šetřit na stavebním řezivu potřebném k montáži krovu, na práci tesaře a konečně na dopravě a skladování materiálu. Použití lehké střešní krytiny pro účely rekonstrukce stávající střechy v drtivé většině případů umožní starý krov zachovat a vyhnout se jeho výměně či posilování. Výměna krovu či jeho posilování přitom znamenají značné náklady navíc.

Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD BŘIDLICE, barva antracitová

Obrázek č. 2 - Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD BŘIDLICE, barva antracitová


Lehké střešní krytiny lze rozdělit do několika skupin:

  • Plechové střešní krytiny,

  • asfaltové šindele, vlnovky a pásy,

  • cementovláknité krytiny,

  • plastové krytiny,

  • štípané dřevěné šindele.


Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD ŠINDEL, barva antracitová

Obrázek č. 3 - Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD ŠINDEL, barva antracitová


Jednotlivé skupiny lehkých střešních krytin se navzájem liší řadou charakteristik – vzhledem, způsobem montáže, trvanlivostí, nároky na údržbu a výrobcem uplatňovanými komerčními podmínkami, tedy zárukami a cenami.

Každá z výše uvedených skupin lehkých krytin má své přednosti i nevýhody. V případě plechových střešních krytin je výhodou vysoká trvanlivost a minimální hmotnost, nevýhodou potom vyšší cena (třebaže zde existují značné rozdíly). Výhodou štípaných dřevěných šindelů je autentický vzhled a estetická hodnota krytiny, nevýhodou vyšší cena, vysoké nároky na údržbu a nižší trvanlivost. Asfaltové šindele mají výhodu v nízké ceně, nevýhodu v trvanlivosti, tepelné nestálosti a zpravidla kratších zárukách (třebaže zde existují značné rozdíly). Cementovláknité střešní krytiny mají výhodu v originálním vzhledu a ve skutečnosti, že na ně jsou zákazníci relativně zvyklí. Jejich nevýhoda spočívá v omezené trvanlivosti a malé pevnosti. Plastové střešní krytiny jsou v běžných podmínkách prakticky nezničitelné, problémem může být odolnost vůči ohni, žáru a UV záření.

Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD VILA, barva červená

Obrázek č. 4 - Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD VILA, barva červená


Ucelenou skupinu v rámci plechových krytin tvoří plechové krytiny s povrchovou úpravou kamenným posypem. Tyto krytiny zdařile kombinují výhody několika typů krytin, a to nejen krytin lehkých. Mezi hlavní výhody plechových krytin s povrchovou úpravou kamenným posypem patří následující skutečnosti:

  • Vysoká trvanlivost daná jejich složením. Jádro z ocelového plechu je zpravidla pozinkováno (v lepším případě je pokoveno slitinou hliníku a zinku – aluzinkem- z důvodu větší odolnosti takové ochrany vůči ohybu a tahu), dále je ošetřeno základní barvou, kamenným posypem (v ideálním případě přírodním, nebarveným, který je odolnější vůči UV záření) a vrstvou čirého akrylového přestřiku fixujícího kamenný posyp k podkladu. Teoretická životnost těchto typů krytin dosahuje hranice až 200 let, záruka na materiál až 50 let.


  • Velké množství tvarů / profilů. Toho je dosaženo lisováním plechového jádra do žádoucí podoby. Plechové krytiny s kamenným posypem jsou zpravidla k dispozici ve tvaru jednoduché holandské vlnovky. Existují však i krytiny imitující svým vzhledem břidlici, dřevěný šindel či prejzu.


  • Značné množství barev povrchové úpravy a autentický vzhled povrchové úpravy. Plechovou střešní krytinu s kamenným posypem laik zpravidla nerozezná od tašky. Nebarvený přírodní kamenný posyp je navíc barevně velmi stálý a účinně tlumí hluk krytiny při dešti či krupobití..  • Obecně menší sklony střech, na které lze krytinu instalovat (při vodotěsném podstřeší je minimální sklon až 10°).


  • Možnost instalovat krytinu na běžný laťový rošt, nikoli na celoplošné bednění, a to při zachování pochůznosti krytiny.


Plechové střešní krytiny s kamenným posypem mají zpravidla podobu šablon, které se přibíjí hřebíky se speciální povrchovou úpravou na laťový rošt. Šablony tvoří malé celky, čímž je odstraňována běžná nevýhoda plechových krytin – hlučnost způsobovaná smršťováním materiálu při poklesu venkovních teplot. Postup montáže plechové krytiny s kamenným posypem lze shlédnout na tomto videu.


Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD Toskana, barva antracitová

Obrázek č. 5 - Plechová střešní krytina s kamenným posypem GERARD Toskana, barva antracitová


Máte zájem o další informace o střešní krytině GERARD? Potřebujete radu ohledně novostavby či rekonstrukce Vaší střechy? Máte zájem o přesnou cenovou kalkulaci? Kontaktujte nás.

Autor: Ing. Karel Erben, VEKAMAF s.r.o., www.gerard.cz, e-mail: karel.erben@vekamaf.com, tel.: 602 305 240Štítky: Lehké konstrukce
Rubriky článků