Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Provádění bitumenové vlnité krytiny na původní vlnité desky

20. 7. 2012

Výhodou bitumenových vlnitých desek je jejich nízká hmotnost a rychlá montáž. Z tohoto důvodu výrobci těchto desek připouštějí možnost rekonstrukce střech pomocí pokládky na původní střešní krytiny - často se jedná o vlnité eternitové desky. Tento způsob opravy střechy může ušetřit finanční prostředky za demontáž původní stření krytiny a zejména za skládkování které je u eternitových desek s azbestem drahé.Provádění bitumenové vlnité krytiny Onduline na původní vlnité desky
Provádění bitumenové vlnité krytiny Onduline na původní vlnité desky

Doporučení odborného portálu Krytiny-strechy.cz:
Při práci se staršími eternitovými krytinami je vždy vhodnější původní eternitovou krytinu demontovat a odvézt na skládku, z důvodu že starší eternit obsahuje azbest, který je zdraví škodlivý. Při vrtání nebo manipulaci s eternitem se může azbest uvolňovat do ovzduší. Informace uvedené v článku platí jen pro bezazbestové vlnité krytiny. Při práci dbejte na osvědčené postupy a bezpečnost.


Vhodnost takovéto opravy střechy je vždy nutné správně posoudit - jedná se zejména o posouzení z hlediska únosnosti krovu a původní střešní krytiny, rovinnosti střešního pláště, technické proveditelnosti pokládky. Původní krytiny musí navíc vykazovat dostatečnou pevnost a tuhost. Nové střešní souvrství se bude přes krytinu kotvit a při montáži se budou po střeše pohybovat pokrývači. Popraskaná původní střešní krytina, která se začne po čase vysypávat nebo hromadit u okapu je rozhodně prvek který funkčnost nové střechy výrazně sníží ne-li přímo přeruší.

Pokud tedy realizační firma usoudí vhodnost provedení takovéto rekonstrukce střechy, měl by být montážní postup následující:

Skladba střešního pláště,odvětrání a počet větracích prvků musí být v souladu s montážním předpisem výrobce a dle ČSN 731901 -Navrhování střech a dalšími platnými normami.

Podkladní rošt

Před provedením pokládky bitumenových vlnitých desek je třeba namontovat impregnovaný dřevený rošt, pro vytvoření laťování na které se bude kotvit nová krytina. Tímto se také vytvoří pod novou krytinou odvětrávaná mezera pro odvod případné zkondenzované vlhkosti. Rošt se skládá klasicky z kontralatí a latí. Rozměr dřevěných hranolů na kontalatě je nutné zvolit tak, aby latě leželi na kontralatích a ne na původní krytině. Výšku odvětrávané mezery je vhodné navrhnout dle montážního předpisu výrobce krytiny. Kontalatě se samozřejmě kotví přes původní krytinu do nosné konstrukce krovu.

Odvětrávaná mezera
Odvětrávaná mezera


Laťování a pokládka bitumenových vlnitých desek

Pokládku krytiny a laťování je nutné provádět dle návodu výrobce ( což je vždy podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů. Při určování laťování, průřezu kontralatí a latí je vždy nutné zohlednit plochu střechy, účel objektu, rozteče krokví, místní klimatické podmínky (vyšší sněhová oblast) atd. Ve ztížených podmínkách je nutné laťování zhustit, aby nedošlo k deformaci krytiny. Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše a hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí, latí a systémových větracích prvků.

Bližší informace k pokládce střešních desek jednotlivých výrobců najdete zde

Laťování
Laťování


Rozmístění krytiny

Krytina se pokládá na vazbu a vždy proti směru převládajících větrů. Samozřejmě vždy dodržujte předepsané přesahy desek dle sklonu střechy. Na připevnění použijte originální hřeby s plastovou podložkou.

Rozmístění krytiny
Rozmístění krytiny (zdroj: bituwell.cz)


Hřeben

Hřebenáče pokládejte také proti směru převládajících větrů, přesah hřebenáčů dle předpisu výrobce. Pod hřebenáčem je vhodné položit větrací hřebenový pás.

Ukončení štítu střechy

V případě pokládky na původní krytinu je vhodné provést boční oplechování klempířsky na míru. Rozvinutá šíře plechu dle potřeby. Alternativně je možné použít obložení dřevěnou deskou.

Ukončení štítu střechy
Ukončení štítu (zdroj: onduline.cz)


Napojení na zeď

Někteří výrobci dodávají originální prvek, který je možné osadit jako ukončení u zdi, alternativně je možné ukončení provést opět klempířsky.

Napojení na zeď
Napojení na zeď (zdroj: bituwell.cz)

Úžlabí

Úžlabní plech se provede klempířsky - tvar volíme dle skonu střechy a místních podmínek. Na okrajích se osazují klínové těsnění.


Okap

U okapu je vhodné osadit větrací mřížku a okapní pás proti vnikání ptactva a hmyzu do mezistřešního prostoru.
Pro zakrytí laťování a původní střešní krytiny se provádí pod krytinou plechová okapnice - rozvinutá šíře plechu dle potřeby - tzn. dle výšky střešního souvrství.


Okapový lem
Okapový lem (zdroj: onduline.cz)


Odvětrání krytiny

Odvětrávání mezistřešního pláště se provádí vždy dle montážního předpisu výrobce a dle platných norem. Tzn. zajištění dostatečné výšky odvětrávané mezery, odvětrání u okapu, hřebene a v ploše pomocí odvětrávacích tvarovek.


Doporučení odborného portálu Krytiny-strechy.cz:
Při práci se staršími eternitovými krytinami je vždy vhodnější původní eternitovou krytinu demontovat a odvézt na skládku, z důvodu že starší eternit obsahuje azbest, který je zdraví škodlivý. Při vrtání nebo manipulaci s eternitem se může azbest uvolňovat do ovzduší, výše uvedené informace platí jen pro bezazbestové vlnité krytiny. Při práci dbejte na osvědčené postupy a bezpečnost.autor: krytiny-strechy.cz/MSRubriky článků