Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Bitumenová koroze na střeše

13. 7. 2012

Bitumenová či černá koroze, jak bývá také označována, je koroze způsobená napadením plechových krytin kyselinou.


Bitumenová koroze je nazývána bitumenovou právě proto, že jí způsobují hlavně asfaltové pásy a šindele. Bitumen se vlivem deště vylouhuje z asfaltových krytin, vzniká již zmiňovaná kyselina, a napadá plechovou krytinu či oplechování, čímž jejich povrch poškozuje korozí. Tento druh koroze vzniká ve většině případů na styku plechu s živičnou izolací.

Oxidované asfaltové pásy a šindele bývají chráněny před zvětráváním speciální povrchovou úpravou. Nejběžnějším a cenově nejdostupnějším řešením je pískový posyp. Tento způsob ochrany však nevydrží navždy.

Bitumenová koroze


Koroze způsobená odpařováním bitumenu je nejčastěji pozorována u zinkových a titanzinkových plechů, ale i některé další kovy před ní nejsou imunní (např. měď).

Velké nebezpečí představuje částečná rekonstrukce, kdy je částečně zvětralá střecha doplněna novým okapním systémem, který však za těchto podmínek rychle koroduje.
Proti bitumenové korozi je možno chránit kovy ochranným nátěrem, který je třeba pravidelně a kvalitně obnovovat. Bitumenová koroze napadá všechny nechráněné kovy s výjimkou nerezavějící oceli.

Prevence proti bitumenové korozi


Při pokládce plechových krytin, hlavně tedy zinkových a titanzinkových, je doporučeno vyvarovat se pokládání následujících materiálů do jejich bezprostřední blízkosti:

• Masivní dřevo s pH nižší než 5 a vyšší než 7 (přílišná zásaditost a kyselost).

• Nekompatibilní přípravky pro ochranu dřeva, proti napadení houbou a protipožární prostředky (obsahující kyselinu boritou nebo jiné kyseliny a jejich estery, kovy, minerální soli jako např.    měď -chrom-arsen nebo měď-chrom-bór). Ověřit a řídit se specifikacemi výrobce.

• Lepené dřevotřísky a překližky, u kterých není možné kontrolovat složení použitého dřeva a lepidla.

• Přímé kladení na bitumenové pásy je zakázáno (velké nebezpečí koroze titanzinkového plechu či krytiny bílou rzí - hydroxid zinku).

• Vápno, beton a hydraulická malta (tvoří iontovodič).

• Vyvarovat se styku s ionty elektropozitivních kovů (měď a železo ve vlhkém prostředí tvoří galvanický -článek, taktéž stékající voda z mědi na zinek je nebezpečná

Bitumenová koroze


Další užitečné typy, jak se ubránit bitumenové korozi

Při řádném vyspádování plechové střechy, bitumenová koroze nehrozí ani při silných srážkách.

U moderních modifikovaných asfaltových materiálů je životnost a tím i nebezpečí bitumenové koroze až 3 x lepší , než u zastaralých a levných oxidovaných materiálů.
Plechovou střechu a další její plechové díly střechy a odvodňovací systém je možné chránit před bitumenovou korozí odolným nátěrem.

 

 

autor : krytiny-strechy.czŠtítky: Střecha chyby, Bitumenová krytina
Rubriky článků