Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Rekonstrukce střech bez vodorovného laťování

15. 6. 2012

Ani ta nejlepší střešní krytina nebude dobře a spolehlivě fungovat, když nemá "pod sebou" správnou skladbu střešního pláště. V minulosti, zejména v 90-tých letech při mohutné "invazi" asfaltového šindelu na naše střechy, se u zateplených konstrukcí udělala celá řada zásadních nedostatků, které se už začaly projevovat , a počet vadných střech z roku na rok rapidně roste. Tou největší chybou určitě bylo nedostatečné odvětrání střešního pláště, ba častokrát až úplná absence větrané vzduchové vrtsvy a taktéž neznalost aplikace a funkce fólií.

logo metrotile

METROTILE. Cz, s.r.o.

Vratimovská 624/11
Ostrava - Kunčičky
Česká republika
718 00
Tel/Fax:   595 226 391
mobil:      739 813 892
mobil:      736 727 065

Aby nedocházelo ke škodám v interiéru a únikům tepla z titulu znehodnocení tepelněizolační vlastnosti izolace, je potřebné přistoupit k rekonstrukci takovéto střechy v co nejkratším čase.

Ocelové střešní krytiny Metrotile mají hmotnost jen 5 - 7 kg/m2, což je velmi častý požadavek při rekonstrukcích. Jsou tedy vhodnou náhradou pro zklamané investory, kteří už "asfalt" na svojí střeše nechtějí vidět. Když k tomu připočítáme i další unikátní vlastnosti krytin Metrotile, které jiné krytiny nemají, výběr určitého profilu Metrotile může být jediný vyhovující pro rekonstrukci jejich střechy. A to nejen z hlediska výšky nákladů, ale i technického provedení a splnění požadavků investora. Tuto skutečnost potvrdila i výměna asfaltového šindelu na MetroMiniŠindel na RD Volkovce.

Původní stav střechy s asfaltovým šindelem

Původní stav střechy s asfaltovým šindelem


Původní stav a požadavky investora :

Požadavky investora :


 - Lehká plechová střešní krytina


 - Montáž nové střešní krytiny provést přímo na asfaltový šindel bez další nosné konstrukce, aby výška střešní roviny nezasahovala do okenního rámu


 - Zachovat tvar, resp. minimalizovat náklady při úpravě střešního vikýře typu „volské oko"


 - Použít střešní krytinu MetroBond


Zjištěný stav střešního pláště po prohlídce :


 - Namísto parozábrany „nějaká" fólie, ale i to jen v určitých částech obytného podkroví


 - Absence paropropustné fólie


 - Absence větrané vzduchové vrstvy


 - Výška roviny parapetové desky nad asfatovým šindelem 30 mm


Doporučení a řešení pro investota :

- Varianta „A" :
demontovat asfaltový šindel a bednění, na krokev umístit difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci, kontralatě a latě. Upravit tvar vikýře a nosné konstrukce pro montáž MetroBond podle původních požadavků investota. 
  Skladba střešního pláště – původní stav
Skladba střešního pláště - původní stav


StK - střešní krytina asfaltový šindel
StK PP - podkladový pás
a - krokev
b - 100% bednění
ch - „nějaká" folie
g - tepelná izolace mezi krokvemi
z - podhled
  


Varianta „B" :
demontovat asfaltový šindel, na původní bednění uložit difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci, kontralatě / desky 100 x 25 mm / a na ně namontovat MetroMiniŠindel. Ůprava vikýře není potřebná, protože tato krytina „zvládne" požadovaný ohyb zaoblení vikýře.

Kromě toho investorovi bylo doporučené demontovat vnitřní sádrokartonový obklad  a kvalitně namontovat parozábranu po celé vnitřní straně obytného podkroví. Zabrání se tak vzniku kondenzu a prodlouží se životnost a účinnost tepelné izolace.

Po zhodnocení, přepočítání nákladů a technického provedení se varianta „A" ukázala jako nerealizovatelná, protože zvyšovala rovinu střechy o 50 mm, čímž už zasahovala do okenního rámu a parapetová deska se dostávala do protispádu. Kdyby se tato varianta měla realizovat, bylo by to evidentně za zvýšené náklady na rekonstrukci oken a okapové hrany. Bylo by tedy zřejmé, že ani žádná jiná krytina s vysokou vlnou nebude vyhovující.

 

Rekonstrukce střechy MetroMiniŠindelem bez vodorovného laťování

I z hlediska požadavků použití krytiny s malou vlnou se výběr MetroMiniŠindelu - tedy varianty „B"- stal jediným možným. Výška „vlny" u MetroMiniŠindelu je jen 15 mm a navíc u této varianty odpadá vodorovné laťování, které „ušetří" nejméně dalších 30 mm  z výšky střešního pláště. Toto řešení zvyšuje střešní plášť jen o 20 mm, což je pro danou rekonstrukci vyhovující, ovšem z hlediska vytvoření správné výšky odvětrané vzduchové vrstvy je to kompromisní řešení. Odstraněním asfaltového šindelu / na co nakonec investor přistoupil /, se výrazně vylepšilo odvětrání střešního pláště.


Rekonstrukce rodinného domu Volkovce, výměna asfaltového šindelu    

Rekonstrukce rodinného domu Volkovce, výměna asfaltového šindelu za MetroMiniŠindel bez vodorovného laťování


StK MMŠi - střešní krytina MetroMiniŠindel
NK - nastřelovací hřebík
a - krokev
b - 100% bednění
c - kontralaťování
ch - „nějaká" folie
g - tepelná izolace mezi krokvemi
v - větraná vzduchová vrstva
z - podhled


Navíc vynikající tvarovatelnost panelů MetroMiniŠindelu ušetřila další náklady tím, že nebylo potřebné upravovat oblouky vikýře, ale použitím této krytiny je plynule vytvarovat při zachování bezpečnosti průniku vody, čímž se splnil prioritní požadavek investora.

Je nutno ještě podotknout, že úspora nákladů mohla být ještě výraznější a asfaltový šindel by se nemusel demontovat, jakmile by v původní střešní konstrukci nechyběla odvětraná vzduchová vrstva. MetroMiniŠindel by se aplikoval na kontralatě a ty přímo na asfaltový šindel - tedy bez vodorovného laťování. Ovšem takto provedený střešní plášť bez odvětrávání s asfaltovým šindelem by určitě střešní krytinu nepřežil.


Montáž MetroMiniŠindelu bez vodorovného laťování na  asfaltový šindel  

Montáž MetroMiniŠindelu bez vodorovného laťování na asfaltový šindel

Kromě toho je nutné ještě vyzdvihnout unikátní způsob montáže MetroMiniŠindelu. Jímž se ostatní panely Metrotile přichytávají tzv. „skrytým systémem" - nastřelovacím hřebíkem do svislé části čela panelu. U MetroMiniŠindelu to je přichytávání do sedla spodního panelu, který se následně zakryje vrchním, takže ho po namontování není vůbec vidět - „neviditelný systém montáže".


Zrekonstruovaný rodinný dům s MetroMiniŠindelem  

Zrekonstruovaný rodinný dům s MetroMiniŠindelemMontážní systém přichycení panelů krytiny MetroKlip můžeme též označit jako „neviditelný" a navíc taktéž nepotřebuje bezpodmínečně pro svoje přichycení vodorovné laťování. Za předpokladu existence větrané vzduchové vrstvy ve střešním plášti je možné ho aplikovat i přímo na kontralatě a asfaltový šindel. V případě obav z deformací pánve panelu doporučujeme umístit do středu pánve kontralatě o stejné výšce.

Neviditelný systém montáže u MetroKlip panelu
Neviditelný systém montáže u MetroKlip panelu

Důležité informace :

1. Pro namontování těchto panelů není bezpodmínečně nutné vodorovné laťování.


2. Použít kontralatě a latě min 50 x 40, a nebo kontralatě 50 x 40 a desky 25 x 100 v závislosti od sklonu střechy.


3. Ukládání panelů krytiny provést zprava doleva, a nebo naopak.


4. MetroKlip se přichytává pomocí montážních hřebíků přes kotvícíštěrbinu v lemu samozamykacího falcu.


5. Další panel se přimontuje k předcházejícímu jednoduchým překrytím samozamykacího falcu. To znamená, že do krytiny není potřeba dělat další díry - detail 2.


6. Po zaklapnutí montážní spoj není vůbec vidět - detail 3.

  

Dodatek

Rekonstrukci střech komplikuje skutečnost, že při výměně krytiny a montáži vrstev, které tam chyběly, se zvyšuje i síla střešního pláště, zvyšuje se tedy vrchní rovina střechy, která potom může až převyšovat střešní okna, parapetové desky, které vyúsťovaly na původní střešní krytinu a zvedá i okapovou hranu. Následná demontáž a montáž "utopených" střešních oken, parapetových desek a okapové hrany zvyšuje náklady na výměnu střešní krytiny.

Produkty MetroMiniŠindel a MetroKlip panel nepotřebují bezpodmínečně pro svoji montáž vodorovné laťování, čímž se "ušetří" 30-40 mm z navýšení střešní roviny. Častokrát tyto milimetry jsou postačující a rozhodnou o výhodnějším použití těchto krytin.

 


METROTILE. Cz, s.r.oautor: Metrotile

 

 


 

 

 Rubriky článků