Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Nejlepší kancelářskou budovou světa je Main Point v Karlíně

31. 5. 2012

V prestižní realitní soutěži MIPIM Awards zvítězila v kategorii nejlepších kancelářských budov stavba Main Point Karlin. Projekt na Rohanském nábřeží vznikl dle návrhu architektonické kanceláře DaM a byl dokončený v červenci 2011. Ekologická a moderní kancelářská budova Main Point Karlin získala prvenství mezi více než stovkou projektů ze 47 zemí světa a stala se nejlepší administrativní stavbou loňského roku. Main Point Karlin získal již v minulém roce ocenění v rámci evropské realitní soutěže International Property Awards v Londýně pořádané ve spolupráci s Google, The New York Times a Bloomberg Television. Dále budova obsadila první místo v Best of Realty 2011 v kategorii Nová administrativní centra.Kancelářská budova Main Point

Slovo architekta

Veškeré fáze návrhu, od urbanistického tvarování hmoty stavby, až po finální řešení konstrukčních detailů, byly řešeny s vizí vzniku svébytné moderní ekologicky šetrné administrativní budovy, která je zároveň maximálně vstřícná ke svým uživatelům - tzn. maximum „jednoduchých řešení" bez závislosti na složitých technologiích (možnost větrání okny, přirozené stínění oken meziokenními pilíři, vnější žaluzie, jednoduše čitelný půdorys libovolně dělitelný,...). V maximální možné míře jsou pro stavbu uvažovány místní dále zpracovatelné materiály bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě a estetickém výrazu.

Kancelářská budova Main Point

Půdorysný tvar budovy příznivě snižuje celkovou plochu fasády - organický tvar je nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků a zároveň umožňuje použitím jednoduché modulace libovolné členění i maximální ekonomizaci výstavby použitím jednoho jediného modulu po celém obvodě stavby. Opakování stále stejného detailu umožňuje jeho dokonalé vyřešení a využití prefabrikace, aniž by toto mělo vliv na kvalitu a sílu celkového architektonického výrazu.

Poloprosklená fasáda byla zvolena jako příznivější z hlediska tepelných zisků i ztrát, přičemž se francouzská okna střídají s masivními meziokenními pilíři. Její výrazná plasticita poskytuje přirozené stínění prosklených ploch. Samozřejmostí je doplnění oken o vnější žaluzie s automatickým řízením (s prioritou manuálního ovládání pro maximální uživatelský komfort).
Vnitřní komfort je dále posílen osazením tichých stropních indukčních jednotek minimalizujících rychlost proudění upravovaného vzduchu a rozdíly teplot vzduchu v jednotlivých částech místnosti. Samozřejmostí je i možnost přirozeného větrání. Chladicí jednotky VZT využívají primárně tepelné čerpadlo, umístěné v umělém vltavském proplachovacím kanálu, který prochází druhým podzemním podlažím budovy Main Point Karlin. Díky daleko vyšší účinnosti čerpadla oproti střešním chladičům (ty jsou zde pouze jako rezerva) je dosaženo daleko lepší ekonomiky provozu.

Autor článku: Ing.Arch. Jiří Hejda, DaM s.r.o. ARCHITEKTURA
Foto: Filip Šlapal

Komentář ke klempířským pracím

Veškeré oplechování říms nad dominantními žebry fasády objektu, přechodová svislá část mezi římsou a atikou, a rovněž vrchní krytí atik přibližně v celkové délce 1200 bm jsou zhotoveny z materiálu RHEINZINK - „předzvětraléhopro modrošedého". Oplechování říms a atik je po délce spojováno plochou suvnou spojkou a nepřímo upevněno za zatahovací pásy z pozinkovaného plechu. Zmíněné svislé opláštění, z něhož vystupuje řada bezpečnostních úchytů, je zhotoveno s pravidelným rastrováním na úhlovou stojatou drážku.

Kancelářská budova Main Point


Zdařile provedené klempířské práce a volba materiálu přispívají k velmi úspěšnému architektonickému záměru při vybudování tohoto objektu.Autor komentáře: Ing. Jiří Slapnička, RHEINZINK ČR

autor: Rheinzink ČRRubriky článků