Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Plechová střecha jako koruna rekonstrukcí panelových domů v Brně Bystrc

16. 3. 2012

Komplexní revitalizace panelového domu - jako zaklínadlo znějící formule, výsledek je ale opravdu kouzlu podobný.


Pevná, lehká a vzdušná nosná konstrukce připravená pro kladení střešní krytiny - trapézových plechů


Na pohled nejvýraznější je příjemná nová fasáda se zateplením, kvalitní okna bez infiltrace, barevné dlažby chodeb a obložení schodišť. Výměna stávajících výtahů za výtahy bezporuchové, bezpečné, odpovídající nejnovějším normám je vlastně povinností, moderní a hlavně fungující vzduchotechnika nutností. Ke komplexnosti však jedna položka schází. U osmipodlažního domu oku téměř nepostřehnutelná, významem však nepostradatelná: rekonstrukce střechy. Její funkčnost, spolehlivost a bezúdržbovost je u rekonstruovaného domu naprosto zásadní, stejně jako u novostavby. Proto asi nepřekvapí, že u řádně naplánované a vyprojektované revitalizace je střeše věnována velká pozornost. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně nejspolehlivější a nejtrvalejší řešení. Tyto úvahy byly vlastní i projekční kanceláři , která připravovala projekty revitalizace panelových domů Ondrouškova a Ečerova v Brně - Bystrci.


Valbová střecha světle šedé barvy ladí k barevnému řešení fasády.


Nejednalo se o nijak triviální rekonstrukce - oba domy jsou osmipodlažní se třemi vchody, to obnáší cca 600 m2 půdorysné plochy. Navíc valbový tvar střechy, který domům nejlépe sluší, komplikovaný detail oplechování komínů ve štítové stěně a požadavek na zastřešení a opláštění výtahových šachet, které střešním pláštěm prostupují. Konstrukce střechy i realizační firma si museli poradit i s poměrně masivním zateplením stávajícího střešního pláště a novou vzduchotechnikou, reprezentovanou protipožárními vývody nad střechu a ventilátory umístěnými nad střešním pláštěm. Výměna hřebíků a vrutů za samořezné šrouby nebyla pro realizační firmu hlavním překvapením. „Překvapilo nás poměrně velké množství kotvení konstrukce, v každém modulu panelového domu 7 patek, místo obvykle používaných 4 až 5 ti našeho systému. Díky tomu byly ale vlastní kotvy jednodušší a menší síly v kotvách znamenají větší spolehlivost", komentuje první zkušenosti se systémem Ing. Krahulík. „Také nebylo třeba téměř žádných přípravných prací v našich dílnách ani projekci - vše bylo předem připraveno technickým oddělením  a materiál byl dodán v označených balících s montážní dokumentací. Naším úkolem bylo především konstrukci dle návodu a instrukcí techniků smontovat a systém doplnit naší precizností, kvalitou a spolehlivostí." „To je vždy základní podmínka kvalitního a správně provedeného díla", doplňuje Petr Hynšt. „Kvalitní konstrukční systém bez spolehlivého montážního partnera nic neznamená, teprve jejich synergie dá dílu konečnou podobu a vyzdvihne všechny pozitivní vlastnosti systému".


Kvalitní provedení klempířských detailů je pro bezvadné fungování střechy i její vzhled nezbytné.


Realizace byla zahájena koncem září, kompletní střecha byla předána generálnímu dodavateli zhruba za pět týdnů. Těžká technika - jeřáb - byla zapotřebí pouze po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii vlastních montážníků. „Střechu jsme realizovali ve dvoučlenných partách. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Další práce už byly pro klempíře - pokládka světle šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů", popisuje montáž Ing. Krahulík. Jiná firma na závěr střechu doplnila požárními obklady vzduchotechniky a zateplením. Ing. Krahulík uvedl další výhody ocelové konstrukce: „ protože je celá konstrukce nehořlavá, není nutnost členit střechu plochy nad 500 m2 na požární úseky a odpadá vyzdívání požární zdi". Všechny práce byly bedlivě sledovány a na kontrolních dnech posuzovány nejen stavebním dozorem, ale i techniky.
autor: LindabRubriky článků