Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Titanzinkové falcované střechy - bleskosvody

8. 11. 2011

Blesky vznikají působením anabatických větrů, které vynášejí vlhký vzduch do chladných výšek. Stoupající vlhkost se zde mění v ledové krystaly, které na sebe narážejí s padající vodou a získávají tak odlišný elektrický náboj. Tato napětová diference vede k elektrickému výboji. Blesk, který přitom vzniká, je průměrně 5 km dlouhý, jeho teplota dosahuje až 30000°C a rychlost může mít až 1000m/s. 


Fáze úderu blesku

Blesky jsou složeny z několika nárazových impulzů proudu. Trvají cca 100 až 500 milisekund. Ve vnímaném blesku jsou často zaznamenány tři a více elektrické údery, přičemž první úder je nejsilnější. Po úderech blesku následuje takzvaná fáze dlouhodobého proudu, která trvá pouze 0,5 milisekundy. Tento dlouhodobý proud je složkou stejnosměrného proudu a může způsobit zapálení zasaženého materiálu.Systém ochrany před bleskem

Elektrické výboje způsobují značné škody na budovách, elektroinstalaci, elektrických přístrojích a často dochází i ke zranění osob, proto je potřeba se před nimi chránit. U objektů se chráníme pomocí instalace vhodného systému ochrany před bleskem (LPS), kdy je proud blesku odváděn do země, aniž by došlo k poškození objektu. Přitom je nutné namontovat kompletní ochranný systém, jehož provedení musí být důkladně naplánované. Tyto systémy jsou tvořeny bleskosvodem na vnější straně a ochranou proti přepětí uvnitř budovy. Vnější ochrana před bleskem má za úkol proud blesku zachytit a pomocí kovového vedení a / nebo střešní krytiny RHEINZINK jej svést do země. Vnitřní ochrana před bleskem zabraňuje negativním vlivům na osoby, elektroinstalaci a elektrická zařízení v budově.


Bleskosvod a jeho montáž

Podmínkou správného fungování bleskosvodu je nejenom jeho správné navržení, ale i odborná instalace. Při montáži dbáme na to, aby jednotlivé upevňovací prvky bleskosvodu nesnižovaly nebo dokonce nebránily délkové roztažnosti krytinových pásů. Důležitá je s ohledem na použitou krytinu i volba vhodného materiálu bleskosvodu, který by měl být v životnostní rovnováze s použitou krytinou. U krytin z materiálu RHEINZINK je nejvhodnější použít bleskosvod z elektrovodného hliníku, upevňovací prvky z nerezové oceli nebo ze slitiny hliníku. Použití pozinkovaných prvků není nejvhodnější, protože u nich po několika letech dochází ke zrezivění a následnému přenášení stop rzi na krytinu. Dále je nutné si uvědomit, že bleskosvod není sněhová zábrana a protože není schopen přenášet sněhové zatížení, je potřeba ho vést v místech, kde nehrozí jeho stržení sněhem - jeden z negativních příkladů naleznete níže na přiložené ilustrační fotografii. Pouze při dodržení uvedných zásad se můžeme spolehnout na řádné fungování bleskosvodu.Nesprávné vedení hromosvodného lana u okapu střechy

Další články z kategorie: Plech na střeše ZDEAutor článku: Aleš Slivka, RHEINZINK ČR s.r.o


Štítky: Lehká krytina, Titanzinek, Falcovaná krytina, Falcovaný plech
Rubriky článků