Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Skladování střešních krytin

11. 10. 2018

Veškeré střešní krytiny je nutné umět vhodně na stavbě uskladnit, obzvlášť pokud je na stavbě střešní krytina uskladněna i několik týdnů. Nevhodným uskladněním, může být materiál znehodnocen, popř. se sníží jeho životnost. Nemluvě o možnosti krádeže.


Vždy doporučujeme řídit se podle pokynů výrobce, návod k správnému uskladnění střešních krytin většinou výrobci přidávají k dodávce materiálu (potištěné obaly palet, nebo v balení palety). Další variantou je stáhnout informace na internetových stránkách jednotlivých výrobců.

Uskladnění se řídí vždy podle typu krytiny. Obecně platí, že materiál je vhodné mít pod střechou. Volně ložený materiál bez střechy je vhodné chránit proti vlhkosti. Proto se používají nepromokavé plachty, které je vhodné zatížít. Dále viz popis níže.

Skladování plechových krytin


Skladování střešních krytin


Většina střešních krytin se musí skladovat v suchých a větraných prostředích. Různí se v počtu palet nad sebou a specifickém skladování zvláštních druhů krytin.

Betonové tašky - Palety s klasickými betonovými taškami se umisťují vždy vedle sebe. Pokud je musíme umístit do sloupců, smí se dávat maximálně 2 palety na sebe, pokud výrobce neurčí jinak.

Pálené tašky - U keramických tašek můžeme vrstvit až 3 palety na sebe. Všechny zůstávají po celou dobu stavby v originálních zatavených fóliích.

Eternit - Na jedné klasické paletě s eternitovou krytinou je 980 kusů šablon. Firma dodává i palety poloviční, na které se vejde 480 kusů. Výrobci Eternitu nedoporučují skládání palet na sebe. Pokud je k tomu ale vážný důvod, dovolují maximálně 2 vrstvy. Podmínka pro skladování této krytiny je především krytý sklad nebo alespoň přístřešek, který by chránil tašky proti vlhkosti a slunečním paprskům.

Asfaltové šindele - Nesmí být na vlhku, musí se udržovat v suchu a šablony zůstávají na paletách, dokud nejsou spotřebovány na střechu. Ovšem jeden rozdíl tu přece jen je. Šindelům vadí přímé slunce. Kvůli asfaltové vrstvě jsou proti slunečnímu záření méně odolné a mohlo by se stát, že se k sobě přilepí.

Světlopropustné desky - Jejich PVC a PC prosvětlovací desky se stejně jako asfaltový šindel nesmí skladovat na přímém slunci. Je to z důvodu, že průhledné desky slouží jako optické čočky a mohly by se navzájem propálit.

Plechové krytiny - Plechy mají problém nejen s vodou, ale i s různými agresivními látkami, barevnými kovy, obzvláště pak s mědí a látkami, používanými jako pojiva. Pokud by se voda či jiná kapalina dostala mezi plechy (zatečení nebo kondenzace), mohla by proběhnout chemická reakce (elektrický článek) a vytvořily by se na nich bílé fleky (tzv. bílá koroze) nebo jiné problémy s povrchovou úpravou. Tím se samozřejmě krytina znehodnocuje. Výrobky, které skladujeme venku, musí být po celou dobu zakryté a se zajištěným větráním. Venku můžeme skladovat krytiny pouze dočasně, tzn. do jednoho týdne. Originální přepravní obal není určen ke skladování výrobků. Při delší době je musíme nezakryté umístit do suché místnosti a větrané místnosti a ponechte je odkryté s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám.

Maximální doba skladování je ovšem 6 měsíců.

Plechy opatřené pozinkem nebo aluzinkem natíráme konzervačními oleji. Naolejování a pasivace pozinkovaných a aluzinkových plechů provedená výrobcem tvoří ochranu před bílou korozí pouze během přepravy.

Plechy vázané do balíků či svitků nesmí být vystaveny kolísajícím či extrémním teplotám nebo vlhkosti, čili je neumisťujeme ven.

Plechy, které byly ovlhčeny během přepravy nebo skladování, osušte a následně jednotlivé pásy proložte tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. Pozinkované a aluzinkové plechy po osušení zkontrolujte a opatřete vrstvou konzervačního oleje.

Zvláštní pozornost věnujte vykládce v zimních podmínkách a následnému skladování ve vytápěných skladech. V důsledku značných teplotních rozdílů vzniká kondenzát. Lakované plechy jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů před mechanickým poškozením. Použití ochranné fólie nezbavuje povinnosti zabezpečit a chránit plechy během skladování a zpracování proti působení chemických a povětrnostních vlivů.

Správné uložení plechových krytin

Při skladování a dopravě dbejte, aby plechy nebyly vystaveny nadměrnému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Při skladování v nevhodném prostředí, vniknutí vlhkosti pod folii nebo při nadměrném zahřátí plechů může dojít ke změně přilnavosti folie k povrchu vlivem degradace lepidla. Dojde-li v důsledku tohoto k ulpění lepidla na povrchu plechu odstraňte je benzínovým čističem. Vždy dbejte na co možná nejkratší kontakt povrchu plechu s rozpouštědlem. Je zakázáno používat k čištění abrazivní prostředky.


Titanzinkové plechy - Rheinzink vyrábí střešní krytinu ze speciální slitiny zinku, mědi a titanu. Tato krytina nesmí být balena do žádných neprodyšných fólií, musí dýchat. Stejně tak není expedována na příliš velkých paletách. Pro tento materiál je nežádoucí, aby se skladovaly profily příliš blízko u sebe nebo nedej bože na sobě. Mohlo by dojít k jejich mechanickému poškození.

Břidlice - skladuje se klasicky na dřevěných paletách či v dřevěných koších a musí být zajištěna proti posunutí. Jako všechny druhy krytin se samozřejmě musí udržovat v suchu a na pevném podkladu.

Při nedodržení výše uvedených pokynů může dojít ke ztrátě záruky u jednotlivých výrobců.

 

Přeprava a skládání plechových krytin


Vzhledem k tomu, že plechové krytiny se velmi často vyrábějí v délkách 5 a více metrů, je vhodné znát informace k přepravě a skládání dlouhých plechových balíků, do kterých jsou plechové tašky nebo trapézové plechy v pásech skládány. Přepravujete-li plechy vlastním dopravním prostředkem, musí mít takový automobil ložnou plochu umožňující bezproblémovou nakládku i vykládku a její délka musí odpovídat délce přepravovaných výrobků. Tyto nesmí přesahovat za hranu automobilu. Správné uložení a ukotvení výrobků během přepravy zabrání poškození jejich povrchu.

Pozinkované a aluzinkové plechy během přepravy bezpodmínečně chraňte před působením povětrnostních vlivů.

Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním, nebo zvedacím zařízení, nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů. Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným slícováním při montáží (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude brán zřetel.
Další články z kategorie: Střešní krytiny ZDE


Další články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE


autor: AJ, krytiny-strechy.cz

 Štítky: Skladování krytin, Eternitová střecha
Rubriky článků