Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Výrobcům stavebnin loni klesaly tržby, firmy propouštěly

9. 3. 2010

Tržby tuzemských výrobců stavebnin se v roce 2009 v podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně snížily o 5,1 procenta na 72,738 miliardy korun. Počet zaměstnanců v oboru loni klesl o 9,6 procenta na 26.792 lidí. ČTK to dnes zjistila z webu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

ilustrační fotoNejvětší propad tržeb vykázaly producenti žáruvzdorných výrobků. Jejich výnosy klesly v roce 2009 téměř o 40 procent na 4,16 miliardy korun. Ze sledovaných oborů naopak nejvíce vzrostly tržby o tři procenta na 4,22 miliardy korun výrobcům malty. Růst příjmů zaznamenaly také firmy zabývající se ostatní těžbou a dobýváním a výrobci vápna a sádry. Podle MPO je za růstem těchto oborů pokračující dopravní výstavba a zateplování budov.

Výrobci žáruvzdorných stavebnin loni také nejvíce snižovali počet zaměstnanců. V oboru minulý rok pracovalo 2899 lidí, což byl meziroční pokles přibližně o třetinu. Pracovníky naopak nabíraly většinou podniky, kterým se dařilo i v tržbách, tedy v oborech ostatní těžba a dobývání a výroba malt.

Průměrná mzda se ve výrobě stavebnin v roce 2009 meziročně snížila o 0,4 procenta na 27.743 korun. Největší pokles mezd pocítili pracující ve výrobě žáruvzdorných materiálů, kterým se platy snížily o 4,4 procenta na 22.638 korun. Naopak o 8,4 procenta více brali loni pracovníci ve výrobě vápna a sádry, kteří měli na výplatních páskách v průměru 32.811 korun.

Hospodářská recese zostřila celkovou konkurenci v odvětví. "Tvrdší konkurenční boj na trhu se projevil i koncentrací některých výrobních kapacit a vytlačováním menších výrobců. Nižší poptávka po výrobcích a krize donutila i některé velké výrobce radikálně omezit výrobu a uzavřít úplně nebo jen načas (přes zimu) menší výrobní závody," uvádí ministerstvo. Počty firem se mírně snížily například ve výrobě betonových výrobků nebo v produkci pálených zdících materiálů, tašek a dlaždic.

Celkový pokles zasáhl loni také vývoz tuzemských stavebnin. Tržby podniků z přímého exportu se v roce 2009 meziročně snížily o 7,9 procenta na 17,246 miliardy korun. "Největší propad ve vývozu byl zaznamenán ve výrobě žáruvzdorných výrobků, výrobě cementu, ve výrobě cihlářských výrobků a výrobě keramických obkladaček a dlaždic," uzavřelo MPO.

Objem ročních tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci*:

Obor

Podíl na celkových tržbách v %
Tržby v běžných cenách za rok 2009 (v mil. Kč)
Tržby v běžných cenách za rok 2008 (v mil. Kč)
Index 09/08
ostatní těžba a dobývání
16,5
12.026
11.751
102,3
výroba žáruvzdorných výrobků
5,7
4163
6920
60,2
výroba keramických obkladaček a dlaždic
4,9
3591
4310
83,3
výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných
5,2
3766
5159
73,0
výroba cementu
11,3
8249
10.314
80,0
výroba vápna a sádry
3,9
2835
2801
101,2
výroba betonových výrobků pro stavební účely
18,3
13.278
18.115
73,3
výroba betonu připraveného k lití
12,7
9251
9926
93,2
výroba malt
5,8
4226
4102
103,0
výroba vláknitých cementů
2,4
1745
1954
89,3
řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
0,4
235
341
68,9
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
12,9
9373
9557
98,1
celkem
100,0
72.738
76.648
94,9
* podniky s 50 a více zaměstnanci
Zdroj: MPO
Průměrné evidenční počty zaměstnanců podle oborů:

Obor

2009
2008
Index 09/08
ostatní těžba a dobývání
5020
4577
109,7
výroba žáruvzdorných výrobků
2899
4220
68,4
výroba keramických obkladaček a dlaždic
1932
2220
87,0
výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných
1794
2023
88,7
výroba cementu
1338
1379
97,0
výroba vápna a sádry
694
718
96,7
výroba betonových výrobků pro stavební účely
6810
7709
88,3
výroba betonu připraveného k lití
1806
1886
95,8
výroba malt
1153
1080
106,8
výroba vláknitých cementů
682
828
82,3
řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
291
341
85,4
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
2373
2669
88,9
celkem
26.792
29.650
90,4
Zdroj: MPO
Průměrná mzda ve výrobě stavebnin v Kč:

Obor

2009
2008
Index 09/08
ostatní těžba a dobývání
26.190
25.905
101,1
výroba žáruvzdorných výrobků
22.638
23.694
95,6
výroba keramických obkladaček a dlaždic
24.548
25.629
95,8
výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných
24.034
25.083
95,8
výroba cementu
43.982
42.416
103,7
výroba vápna a sádry
32.811
30.263
108,4
výroba betonových výrobků pro stavební účely
25.397
24.843
102,2
výroba betonu připraveného k lití
34.481
33.687
102,4
výroba malt
34.932
34.586
101,0
výroba vláknitých cementů
22.854
21.530
106,2
řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
20.363
20.183
100,9
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
20.681
26.393
101,1
průměr celkem
27.743
27.851
99,6

autor:ČTKRubriky článků