Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Základní údaje o hoře Říp

7. 12. 2009

Základní údaje o hoře Říp, kterou by spolu s okolními pozemky chtěl získat Ústecký kraj:


Hora Říp


- Hora, která se tyčí z okolní roviny do výše téměř 460 metrů nad mořem (a zhruba 200 metrů nad okolní pole), je výsledkem vulkanické činnosti, není však vyhaslou sopkou.

- Horu a její okolí původně vlastnil panovník, od roku 1143 patřila Strahovskému klášteru. Po husitských válkách byli majiteli vladykové Ctinští, v roce 1515 se Říp stal opět majetkem kláštera. V roce 1577 jej koupil Vilém z Rožmberka a po jeho smrti v roce 1592 se stali vlastníky Lobkowiczové, kteří jej získali zpět po roce 1989 v restitucích.

- Říp je neodmyslitelně spjat s českou historií a legendou o příchodu praotce Čecha a jeho družiny. Pověst zaznamenal již kronikář Kosmas počátkem 12. století, objevuje se i v mladší Dalimilově kronice. V 16. století ji rozvinul Václav Hájek z Libočan, známá je i verze z pera Aloise Jiráska.

- Podle historika Dušana Třeštíka tvořila hora v době příchodu Slovanů, tedy kolem poloviny prvního tisíciletí, střed obydleného území. V šestém a sedmém století se osídlení rozkládalo v kruhu se středem na Řípu o průměru přibližně 150 kilometrů. Již o 200 let později se ale střed osídlení posunul blíže k Praze.

- Jméno hory přejali Slované od předchozích obyvatel, jeho původ lze hledat až v době bronzové a podle všeho znamená jednoduše "hora".

- Říp hrál pro první Čechy důležitou roli, podle všeho zde byla pohanská svatyně. Již v 10. století se proto na vrcholu hory objevil první dřevěný kostel, který měl potlačit pohanské modly a který dal vystavět kníže Boleslav I., mladší bratr svatého Václava.

- V roce 1126 dal kníže Soběslav I. na památku vítězství nad císařem Lotharem III. v bitvě u Chlumce vystavět na Řípu kamennou rotundu, zasvěcenou svatému Vojtěchovi. Nejpozději počátkem 16. století se patronem kostela stal svatý Jiří, stavba prošla několika přestavbami, současná podoba pochází ze 70. let 19. století. Od roku 1962 je hora s rotundou na seznamu národních kulturních památek.

- Kostel na vrchu Řípu byl v 17. a 18. stoletím oblíbeným poutním místem, na významu začala hora nabývat s počínajícím národním obrozením. Výrazným přelomem byly oslavy 700. výročí bitvy u Chlumce, v roce 1868 byl z Řípu odvezen základní kámen pro Národní divadlo, který doprovodilo na 20.000 lidí.

- Na Řípu se tradičně konaly svatojiřské poutě, které od 19. století doplnily politicky zaměřené tábory lidu. Horu využívaly nejrůznější politické strany, a na tuto tradici navázali v posledních letech sociální demokraté, kteří výstup na Říp zařazují do své předvolební kampaně.

- Čedič, kterým je Říp tvořen, obsahuje velké množství magnetovce, což způsobuje v okolí hory například vychylování střelky kompasu.

- Až do konce 19. století byl Říp holý, což zvyšovalo jeho výjimečný vzhled vůči okolní holé krajině. Osázen lesem byl po roce 1879, dnes jeho svahy pokrývá les tvořený hlavně duby a habry, který ale znemožnil nerušený výhled do okolí.

další info zde

fotografie zdroj wikipedie

autor:ČTKRubriky článků