Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

I letos čeká na vítěze projektantské soutěže 200 lahví vína!

4. 10. 2009

Své poháry opět hojně naplní vínem vítězové dalšího ročníku projektantské soutěže „Pohár plný vína". Ten soutěžící, který nejlépe uspěje v klání pořádaném každoročně společností KM Beta a.s., si totiž tradičně odveze 200 lahví kvalitního moravského vína a k tomu zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 tisíc Kč. Zkrátka nepřijdou ani ti na druhém a třetím místě. Získají 100 resp. 50 lahví vína a navíc zájezdy od CK Kontakt Moravia dle vlastního výběru v hodnotě 7500 resp. 5000 Kč!


Soutěže se mohou zúčastnit všichni projektanti nebo architekti, kteří pošlou na adresu společnosti KM Beta a.s. (KM Beta a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín) nebo předají regionálnímu manažerovi fotografie vlastní naprojektované a zrealizované stavby spolu s vyplněnou přihláškou. Podmínkou je použití střešní krytiny KM Beta, zdicích prvků KMB SENDWIX či obkladových pásků KM Beta v přihlášených projektech. Soutěžní objekt musí být zkolaudován. Do výběru budou zařazeny přihlášky odevzdané do 31. 1. 2010. Vyhodnocení soutěže leží i letos na bedrech odborné pětičlenné poroty ve složení: Mgr. Zdeněk Svoboda, Střechy, fasády, izolace; Ing. Peter Halász, Jaga group; Jiří Ladman, Business Media CZ, s.r.o.; Ing. Ludvík Pelka - hlavní technolog KM Beta; Ing. Martin Urbanec - technický poradce KM Beta. Porota bude hodnotit architektonické řešení stavby, vhodný výběr a správné použití materiálů a dále originalitu projektu a řešení detailů.

Soutěž i pro realizační firmy
Do soutěží společnosti KM Beta a.s. se mohou zapojit i realizační firmy. V letošním rozšířeném ročníku mohou získat nejen kamion plný tašek, ale také kamion plný vápenopískových zdicích prvků KMB SENDWIX. Soutěž „Kamion plný KM Bety" má totiž poprvé dvě části - Velkou pokrývačskou soutěž, ve které hlavní cenu představuje 20 palet střešní krytiny KM Beta, a dále Velkou soutěž pro stavebníky, kde vítěz získá 20 palet zdicích prvků KMB SENDWIX. Kromě toho mohou zástupci realizačních firem v rámci věrnostního programu získat za odběr materiálů KM Beta poukazy k nákupu nářadí, materiálu, oděvů, výrobků a zboží KM Beta. Katalog cen je k dispozici v sídle firmy nebo u regionálních manažerů společnosti KM Beta a.s.

Hlavní cenu ve Velké pokrývačské soutěži získá ta firma, která položí nejvíce metrů čtverečních betonové střešní krytiny KMB BETA a KMB HODONKA s povrchovou úpravou. Hlavní cenou, tedy pověstným „kamionem plným tašek", je 20 palet základních tašek typu KMB BETA nebo KMB HODONKA s barevným odstínem dle vlastního výběru. Za druhé místo náleží výherci 10 palet, za třetí pak 5 palet střešních tašek. Obdobně také ve Velké soutěži pro stavebníky je vítězem ta realizační stavební firma, která postaví nejvíce metrů krychlových s využitím systému KMB SENDWIX. V této soutěži je kamionem plným KM Bety 20 palet vápenopískových zdicích prvků KMB SENDWIX dle vlastního výběru, druhou cenou pak 10 palet a třetí 5 palet prvků KMB SENDWIX.

V letošním roce byla navíc soutěž rozšířena i o vyhlášení nejlepší realizované stavby. Na základě řádně doručených podkladů podle požadavků společnosti KM Beta (viz přihláška) budou odbornou komisí vyhodnoceny tři nejlepší realizace v obou velkých soutěžích. Za 1. místo získá výherce 3500 bodů, za 2. místo 1750 bodů a za 3. místo 850 bodů. Tyto body lze použít v rámci věrnostního programu KM Beta k nákupu nářadí, materiálu, oděvů, výrobků a zboží KM Beta nebo jako slevu na vybrané rekreační zájezdy CK Kontakt Moravia a.s., Hodonín. Dále za každých 500 m2 položené střešní krytiny, resp. každých 100 m3 zdiva, náleží realizační firmě poukaz v hodnotě 500 bodů.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny pokrývačské firmy, které jsou držiteli „Osvědčení o způsobilosti pro distribuci a montáž střešního systému KMB BETA a KMB HODONKA". Klání o kamion plný zdicích prvků KMB SENDWIX se mohou zúčastnit všechny realizační firmy, které jsou smluvními partnery společnosti KM BETA a.s. Smlouva je k dispozici v sídle firmy nebo u regionálních manažerů společnosti. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání řádně vypsané faktury s potřebnými kopiemi dokladů v termínu do 31. 12. 2009. Využít je možné el. formulář na www stránkách firmy. Více informací o soutěžích na www.kmbeta.cz .

 

autor:KM BETARubriky článků