Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Atraktivní kovové fasády

16. 8. 2009

Mezi originální fasády, které dávají vyniknout nápaditým architektonickým řešením, patří fasády kovové. Kdo má potřebu odlišit se od ostatních a chce domu vtisknout osobitý vzhled, může pro realizaci použít jeden z mnoha fasádních systémů od firmy RHEINZINK.Ilustrační foto

Německá firma RHEINZINK GmbH se prioritně zabývá výrobou značkového titanzinku RHEINZINK®. Slitina se vyrábí podle EN 988 za zpřísnění výrobních norem podle katalogu kvalitativních kritérií Quality ZINC® z elektrolyticky čistého zinku o ryzosti 99,995%. Polotovary (tabule, svitky) z tohoto materiálu se pak následně používají na výrobu širokého sortimentu fasádních profilů. Při realizaci fasádních systémů se uplatňuje RHEINZINK® „předzvětralý pro modrošedý" a RHEINZINK® „předzvětralý pro břidlicově šedý".

Jednotlivé typy fasádních systémů dělíme na:
Profily a panely - tovární výroba
RHEINZINK® - vlnitý profil
RHEINZINK® - trapézový profil
RHEINZINK® - přesazený panel
RHEINZINK® - drážkový panel
RHEINZINK® - horizontální panel
RHEINZINK® - speciální řešení
Systémy - klempířská výroba
RHEINZINK® - drážkové systémy
RHEINZINK® - lištový systém
Šablony - tovární výroba
RHEINZINK® - velké šablony
RHEINZINK® - malé šablony

Nosné konstrukce
Všechny fasádní systémy RHEINZINK® jsou navrhovány jako provětrávané. To znamená, že skladba systému musí obsahovat větranou mezeru pod nosnými prvky o výšce ≥40mm. Ilustrační fotoPro zajištění správné funkce je nutné zajištění nasávacích otvorů v dolní části fasády a výdechových otvorů v horní části. Princip odvětrání je nutné zachovat i v oblasti prostupů, jako jsou např. okna. Další součástí skladby je tepelná izolace, kde se výška navrhuje s ohledem na tepelně izolační požadavky objektu a celkovou nosnost konstrukce.

Samotná nosná konstrukce se provádí buď jako dřevěná nebo kovová. Dřevěná konstrukce se většinou používá u drážkových, lištových a šablonových systémů. Uvedené systémy podmiňují montáž na plnoplošný podklad, kterým může být prkenné bednění nebo třeba OSB desky. Kovová konstrukce se skládá z ocelových nosníků s povrchovou úpravou (pozinkování) nebo z nosníků hliníkových. Kovová nosná konstrukce se používá u jednotlivých typů profilů a panelů. Nosníky se kotví pomocí speciálních úchytů do obvodového pláště. Do nosníků se pak přímo uchycují jednotlivé profily a panely. Rozmístění nosníků podléhá statickému návrhu, který zohledňuje všechny spolupůsobící faktory jako např. vítr, podklad, výšku budovy, umístění, délku profilů apod.

Výhody použití
Fasádní systém z titanzinku RHEINZINK® nese všechny znaky vysoké užitné hodnoty - bezúdržbovost, stálost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Jedná se o masivní kovový profil vyrobený v celé své tloušťce z jedné slitiny, který není pozinkován ani potažen další ochrannou vrstvou.
Materiál RHEINZINK® lze sladit s většinou materiálů použitých na stavbě. Pro případy maximální kreativity lze kombinovat jednotlivé systémy mezi sebou a vytvářet např. kazetové prvky. Materiál je plně recyklovatelný s certifikátem AUB „ohleduplný k životnímu prostředí".
Navíc použitím provětrávané fasády snižujeme průnik tepla do budov v letních měsících. Nastává tak výrazná úspora energie spojená s jejich ochlazováním. Ve spojení s materiálem RHEINZINK® se tedy jedná o esteticky funkční systémy.

Technické poradenství
Společnost RHEINZINK ČR s.r.o. disponuje sítí technických poradců, kteří se věnují problematice materiálu RHEINZINK® z teoretické i praktické stránky. Můžete od nás obdržet kompletní objektové poradenství od projektu až po realizaci. Pořádáme odborná školení pro realizační firmy a semináře pro projekční kanceláře. Stálá výměna informací mezi odborníky přispívá k nacházení takových řešení, která eliminují všechna případná rizika.

Ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace na: info@rheinzink.cz

Autor: Ing. Martin Link
RHEINZINK technické poradenství
www.rheinzink.czRubriky článků