Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Členové Cechu KPT ČR, spolek, jednali na Valné hromadě

11. 11. 2022

Členové Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, se poslední zářijový den sešli v Dašicích na 28. Valné hromadě, aby zhodnotili uplynulé období a vytýčili si další program pro budoucnost. Stovku účastníků tvořili jak řádní členové, tak zástupci firem z řad privilegovaných členů a pozvaní hosté. Místem jednání byl konferenční sál místního Pivovaru Dašice. 

Zástupci řemesel souvisejících se střechou přijeli do Dašic z různých koutů republiky. Ůčast však nebyla 100%, protože někteří dali v pěkném počasí přednost práci na střechách. Naštěstí těch, kteří si uvědomili důležitost projednání fungování cechu ve složitých společenských a ekonomických podmínkách, bylo více. 


Hodnocení uplynulého období 

Po vzpomínce na zemřelé kolegy a kamarády se slova ujal cechmistr Ivan Dvořák, který shrnul nedobré roky 2021 a 2022. Současně ale připomenul i jejich pozitiva, kdy se např. kvůli kovidu začala více používat elektronická komunikace než osobní schůzky, což znamená úsporu času i financí. S financemi souvisela i diskutovaná práce Inspektorů řemesel. Tento institut je dnes už společensky uznávaný a jimi zpracovávané posudky mají svou důležitost. Cechu navíc pomáhají s financováním, kdy třetina odměny náleží zpracovateli, druhá cechu a poslední zůstává v regionu. Inspektoři řemesel jsou pravidelně proškolováni, naposledy už podle nových pravidel. V této souvislosti bylo vysloveno poděkování společnosti Wienerberger, která poskytla pro školení zázemí. 

Ve zprávě Řemeslné rady cechu, jejíž aktivity souvisejí především s publikační činností cechu, pan Martin Maršík informoval o dvou připravovaných publikacích, pro tesaře a pro izolatéry. Konstatoval také, že základní Pravidla pro navrhování a provádění střech už jsou téměř rozebrána, takže se připravuje jejich dotisk bez aktualizace. Nové aktualizované vydání pravidel je plánováno v horizontu pěti let. Do té doby Řemeslná rada vítá podněty z praxe, které by měly být do aktualizované verze zařazeny. Připomínkovat u Řemeslné rady je možno i klempířskou normu ČSN 73 3610, ve které byly nalezeny nesrovnalosti při přípravě Pravidel pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí. 

Zástupci Cechu se sešli na Valné hromadě
Zástupci Cechu se sešli na Valné hromadě


S mladou generací je to špatné 

Vystoupení na téma školství patřilo panu Liboru Urbánkovi a bylo přehlídkou neradostných čísel. Jinak nelze označit fakt, kdy se na jednom z největších stavebních učilišť v Brně-Bosonohách loni ve všech ročnících v oboru pokrývač učili pouze 2 učni! Letos je „situace o něco lepší“ - učňů je 5. Celorepublikově je největší zájem o učební obor tesař, ve všech ročnících se učí 864 žáků. Klempířů je 231 a nejmenší zájem je o už zmiňovaný obor pokrývač - celkem 59 učňů v celé republice ve všech ročnících. Na situaci v učňovském školství reagovala ve svém vystoupení paní Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která byla hostem Valné hromady.

Nevyhnula se ani palčivé problematice podvodů, kdy jsou absolventi řemeslných škol zneužíváni a fungují jako záštita u nepoctivých firem (tzv. bílí koně). Pokud jde o samotnou spolupráci s cechem, tak zdůraznila podporu všech legislativních kroků cechu. 


Mistrovské zkoušky 

Pan Jiří Vrňata, jako gestor řemesla, se ve svém vystoupení vrátil k už mnohokrát přetřásané problematice Mistrovských zkoušek. Bohužel mu nezbylo než opět konstatovat, že leží v šuplíku a čekají na schválení oběma komorami. Pozitivnější byla zpráva o proběhlých školeních o prejze, které uspořádal cech spolu s firmou Tondach a byly určeny památkářům. Akce měly dobrý ohlas, proto se připravuje další. Téma Mistrovských zkoušek se prolnulo i do vystoupení pana Marka Novotného, garanta sekce pokrývačů plochých střech. Díky jeho nasazení v tomto oboru Mistrovské zkoušky už proběhly, byť zatím bez legislativní podpory.

Sám pan Novotný k tomu ve svém vystoupení řekl: „Uvědomuji si, že některé moje kroky jsou kontroverzní. O to víc si vážím podpory cechu, který tyto aktivity zaštítil.“ Spolu s Jiřím Doležalem, hlavním zkušebním komisařem prvních cechovních Mistrovských zkoušek v oboru izolatér, předali úspěšným absolventům Průkaz mistra a osvědčení o absolvování Mistrovské zkoušky. Své vystoupení pan Novotný uzavřel informací o přípravě rekvalifikací v oboru izolatér, které by měly mít podobu tříměsíčního kurzu. 

Pracovní témata na Valné hromadě vystřídaly také slavnostní chvíle - pasování sedmi nově přijatých členů cechu a předávání ocenění vítězům soutěže Cena Cechu KPT ČR za jejich Mistrovská díla 2021. 
 

Jak dál za současných podmínek? 

Plánování aktivit na příští rok začalo přípravou Tesařských pravidel a Pravidel pro krytí plochých střech. Tím by měla být řada pravidel pro řemesla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů kompletní. Zazněl také návrh cechmistra, zvýšit členské příspěvky o 20 %. K tématu se rozpoutala vášnivá diskuze s mnoha protichůdnými názory, nakonec zvítězil názor příspěvky nenavyšovat, ale případné vyšší režie pokrýt z úspor. 

Otázka vyšších členských příspěvků vyvolala logický dotaz, co za vložené peníze členové cechu dostávají? Neexistuje žádná materiální kompenzace, hlavním přínosem členství v cechu je - a vždy by měla být - sounáležitost. Například mít možnost složitý problém kdykoliv konzultovat s kolegou z cechu. Sdílení zkušeností z praxe - pomyslného řemeslného know how - je benefit k nezaplacení. Apel na stavovskou čest ale nedopadá všude na úrodnou půdu. Některé regiony fungují špatně, konkrétně Ostravský a zejména Olomoucký. Tamní pozvané firmy se na Valnou hromadu nedostavily, takže na tomto poli čeká Představenstvo cechu pořádný kus práce.
 
Největším přínosem členství v Cechu je sounáležitost s kolegy řemeslníky
Největším přínosem členství v Cechu je sounáležitost s kolegy řemeslníky
 
 
Zcela naopak vypadá spolupráce s ostatními cechy. Letos na podzim už proběhlo setkání se zástupci německého tesařského cechu a byla nastavena první spolupráce v rámci učňovského školství. Na jaro je naplánováno další setkání, kde bude spolupráce dále rozšířena. Předjednána je také schůzka s partnerským polským cechem. 

Své aktivity bude cech samozřejmě cílit i na veřejnost. Na veletrhu Střechy Praha 2023 bude připravena prezentace formou workshopů přímo na stánku cechu. Pro odbornou veřejnost se ve spolupráci s ČKAIT chystá webinář, forma vzdělávání, která se v době kovidu velmi osvědčila. Její sledovanost je v konečném výsledku větší než u živé konference. Nicméně uspořádání tradiční Střechařské konference je také v plánu, neboť na rozdíl od virtuálního prostředí umožňuje setkávání a utužování přátelských vazeb. 


Pozvánka na konec 

Jedna příjemná záležitost se chystá už na konec tohoto roku, a to křest nové vlajky cechu. Její návrh je originál a výroba ruční práce. Krásná vlajka by měla podtrhnout stavovskou hrdost a už zmiňovaný pocit sounáležitosti. Slavnostní požehnání vlajce proběhne symbolicky 4. prosince 2022 v chrámu sv. Barbory v Kutné hoře

Již 28. Valná hromada Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR je minulostí. Uzavřelo ji sdělení, že členové cechu si pomáhají a mají společný cíl. Je to současně apelem na všechny řemeslníky, aby rozšířili řady členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Kolegialita pro ně bude okamžitým přínosem a v budoucnu ocení pozitivní změny v legislativě směrem k řemeslníkům, které umožní prosadit silnější členská základna.Zdroj článku: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR


Rubriky článků