Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Aktuální průzkum trhu střech v 20-ti zemích

5. 5. 2022

Stejně jako každý rok, tak i v letošním roce proběhl v 20ti zemích celého světa unikátní průzkum, který mapuje trh střech v jednotlivých zemích EU, USA, Británie, Turecka, a Arabských zemích. Průzkum mapuje prodej materiálů šikmých i plochých střech a je možné ho zakoupit i přes naše zastoupení.
Mezinárodní průzkum a analýza trhu proběhla v roce 2022 (Střechy a jejich typy), na základě kterého vznikla předpověď vývoje trhu se střechami a střešními krytinami na následující roky. Průzkumu se
účastnili distributoři a odborníci jak z České republiky a Slovenska, tak z zemí celého světa. Nabízíme Vám náhled výsledků tohoto průzkumu a unikátní příležitost se dozvědět, jakým
směrem se v následujících letech bude trh vyvíjet. V těchto týdnech jsou výsledky průzkumu nově aktualizovány vlivem posledních změn na trzích způsobených konfliktem na Ukrajině.
Na čem je založen průzkum trhu střech?

Distributoři - Analýza sleduje data z prodeje distributorům přímo od výrobců. OEM produkce nebyla v průzkumu zohledněna.

Průzkum trhu - Základem analýzy trhu je dotazování výrobců (přes on-line dotazníky nebo telefonické rozhovory) a osobní rozhovory s odborníky v oboru.

Výpočetní model - Vznikl model pro výpočet trhu, který je schopen předpovědět objem a další vývoj trhu na základě klíčových faktorů, které ho mohou ovlivnit.

Krátké shrnutí

V roce 2021 se segment trhu s plochými střechami vyvíjel stejně, jako v předchozích letech. V porovnání let (2021-2022e) byl nejmenší růst u bitumenových střech a očekává se, že jejich prodeje budou stále klesat. Na druhou stranu byl největší nárůst zaznamenán u střech z EPDM folií a kovových střech, které vzrostly o 12,7 % a 13,1 %. Segment trhu s šikmými střechami je oproti tomu celkově více stabilní a prodeje produktů rostou víceméně stejnou mírou, zejména krytiny pálené (7,4 %), vláknocementové (6,7 %), betonové (5,8 %) a kovové (7,4%). Na konci roku 2021 a začátku roku 2022 se sice zlepšila dostupnost výrobních materiálu, nárůst cen se ale nezastavil.
 
V roce 2022 výzkum očekává celkový nárůst trhu o 6,7 %. V porovnáním s rokem 2021 (8,3%) bude růst pomalejší zejména kvůli zvyšujícím se cenám materiálů, které se odrážejí na stavebních nákladech.
 
Celkově se v roce 2021 prodalo 3,8 miliard m2 střešních krytin. Celková hodnota trhu se střechami ve vybraných zemích dosáhla v roce 2021 částky 16,6 miliard eur.
 
Výzkum byl proveden v následujících zemích: Benelux, Česká republika, Čína, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a USA.

V průzkumu je možné filtrovat/ zakoupit jak jednotlivé země a tak i jednotlivé materiálové statitiky.

Ploché střechy na prvním místě

 Typy střech v roce 2021


Nejrozšířenějším typem střech, co se kvantity týče, jsou střechy ploché, které v roce 2021 činily 49,0 % všech střech na trhu. Na druhém místě se umístily střechy šikmé se 43,7 procenty. Zbylých 7,3 % tvoří ostatní typy střech. Očekává se častější integrování ekologických materiálů do střech, například ve formě zelených střech nebo solárních panelů.

 

Pozitivní vyhlídky do příštích let

Situace s dodavatelskými řetězci se nezlepšila ani k lednu 2022 a na trhu převládá názor, že jakékoliv změny k lepšímu, ke kterým od minulých let došlo, byly velmi nepatrné. Problémy u dodavatelů, které se táhnou už od pandemie, nyní dosahují maxima a podle odhadů by se situace měla v nejbližší době rapidně změnit. Tlak na cenu od dodavatelů je stále silný, kvůli čemuž docházelo v roce 2021 k rapidním navýšením cen od 15 % až do 140 %.
 
Vývoj trhu v příštích letech
 
V první a druhé čtvrtině roku 2022 se očekává další navyšování cen, nicméně v letech 2023 a 2024 by se měla situace stabilizovat a suroviny by měly být lépe dostupné, což podle prognóz povede k snižování cen.


Plnou verzi průzkumu můžete poptat zde.


Zakoupením plné verze získáte přístup ke všem datům, detailní rozbor průzkumu střech podle materiálu, státu či roku provedené studie (např. vývoj prodejů a podobné statistiky).

Další náhled toho, co Vám poskytne plná verze, najdete v následujícím videu:
Rubriky článků