Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Sendvičové izolační panely nabízí kvalitní řešení zastřešení

12. 2. 2021

Společnost Kingspan je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních sendvičových izolačních panelů. Prioritou společnosti je vždy nabízet kvalitní, komplexní a inovativní řešení včetně souvisejících služeb. Výrobky společnosti Kingspan nacházejí své uplatnění při výstavbě širokého spektra budov, například u budov určených k bydlení, občanské vybavenosti, škol, sportovišť, obchodních, výrobních a skladových objektů.
Z nabídky společnosti Kingspan představujeme střešní izolační panely RW, které jsou vhodné pro kvalitní, rychlé a dlouhodobě funkční zastřešení objektů všech kategorií.

Izolační panely jsou vhodným řešením pro budovy všeho druhu
Izolační panely jsou vhodným řešením pro budovy všeho druhu


Střešní sendvičové izolační panely RW

Základní specifikace

• Střešní sendvičový izolační panel s trapézovou profilací
• Nejpoužívanější střešní izolační sendvičový panel
• Vhodný pro všechny typy budov
• Vynikající izolační vlastnosti (U od 0,12 W/m2K)
• Velmi dobrá požární odolnost (15-30min. pro DP3)
• Izolační jádro IPN nebo QuadCore®
• V tloušťkách 25-160 mm
• Modulová šířka 1000 mm
• V délkách od 2-13,6 m (s nadrozměrnou dopravou až 22,5m)
• Pro spád střechy od 4°(7%) s jedním panelem ve směru spádu (pouze jeden panel)
• Pro spád střechy od 6°(10%) se dvěma a více panely ve směru spádu (napojené panely)

Profilace střešních panelů RW
Profilace střešních panelů RW


Povrchové úpravy a barevné odstíny:

Povrchové úpravy a barevné odstíny


Izolační jádro sendvičového izolačního panelu KS1000 RW

• Izolační jádro QuadCore®
• Izolační jádro IPN (PIR)

Izolační jádro QuadCore® pro vynikající tepelnou izolaci. Unikátní technologie QuadCore® je nejlepší tepelnou izolací, která je pro sendvičové izolační panely na trhu k dispozici. Hodnota součinitele tepelné vodivosti (lambda) je u této izolace λ = 0,019 W/mK. Izolační jádro poskytující vynikajícími tepelně izolační vlastnosti, vhodné pro aplikace s požadavkem na minimalizaci provozních nákladů objektu.

Izolační jádro IPN pro lepší izolaci. Nabízí špičkové tepelně izolační vlastnosti, díky kterým panely s touto pěnou dosahují požadovaných nebo doporučených hodnot součinitele prostupu tepla i při malých tloušťkách v porovnání s jinými izolačními materiály. Hodnota součinitele tepelné vodivosti (lambda) λ = 0,022 W/mK.

Specifikace izolačního jádra

V souvislosti s aktuálním zněním vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a ČSN 73 0540-2:2011 by se pro střechy nad vytápěnými prostory měly navrhovat panely splňující součinitel prostupu tepla UN = 0,16 W/m2K, což odpovídá panelům RW v tloušťce od 120mm pro izolační jádro QuadCore, resp. tloušťce 140mm pro izolační jádro IPN.

Pro splnění doporučených hodnot je pak vhodné volit panely o tloušťku větší.


Hlavní výhody střešních sendvičových panelů v porovnání s klasickou krytinou:

• Jediný prvek tvořící hydroizolační vrstvu, teplenou izolaci a parotěsnou vrstvu
Mnohem nižší nároky na nosnou konstrukci – panely stačí v řadě případů podepřít po 2-3m, v některých případech stačí návrh konstrukce u hřebene a u okapu (rozteč podpor je vždy nutné staticky posoudit)
• Velký výběr příslušenství (lemovací prvky, střešní okna osazená do panelu, sněhové zábrany, zádržné systémy proti pádu, apod.)
Technická podpora – zdarma provádíme statické posouzení, návody a konstrukční řešení, výběr doporučených kotevních prvků a příslušenství

V případě, že se z estetických nebo protihlukových důvodů rozhodnete pro doplnění podhledu umístěného pod střechou ze sendvičových panelů, nesmí být tento podhled zavěšen přímo na panely (leda že se k tomuto účelu provede statické posouzení a odborný návrh způsobu upevnění schválený technickým oddělením).

 

Přehled doporučeného příslušenství

Lemovací prvky

Nabízíme širokou škálu lemovacích prvků buď standardních tvarů, nebo dle individuálních požadavků. K dispozici máme širokou nabídku skladových barevných plechů a pro samostatnější zákazníky jsme schopni dodat i tabulové plechy či přímo ocelové svitky.

Odvodňovací prvky

Klasické půlkulaté žlaby, Kingspan specifické hranaté žlaby nebo také zateplené zaatikové nebo mezistřešní žlaby.

 

Vestavěná okna nebo světlovody

Chcete elegantnější řešení prosvětlení pomocí střešních oken ale bez rizik zatékání z důvodů dodatečné montáže?

Prosvětlovací panely

Nejlevnější řešení jak prosvětlit Vaší střechu.

Střešní světlíky

Potřebujete sofistikovanější řešení prosvětlení střechy? Pak je možno využít Kingspan bodové nebo pásové světlíky. Bodové světlíky dokonce můžou být součástí panelu a eliminují tak hrozby zatékání.

Záchytné systémy

Chcete mít jistotu, že ze střechy nikdo nespadne? Nebo vás k tomu je nutí vyhláška? Ať tak či tak, můžeme nabídnout sofistikované řešení, které neponičí tepelnou pohodu panelu!

Sněhové zarážky

Je lepší mít jistotu, že Vám kus ledu nespadne na hlavu. Využijte různé varianty sněhových zarážek dodávaných společností Kingspan!

Kotevní technika

K panelům jsme samozřejmě schopni dodat i veškerý spojovací a těsnící materiál. Spoléháme přitom jen na ty nejkvalitnější prověřené dodavatele. Součástí kotevní techniky jsou i vhodné držáky pro střešní fotovoltaické systémy a solární panely.Štítky: Střešní krytina
Rubriky článků