Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Montáž zaklapávací plechové krytiny 1. díl: Příprava

22. 2. 2021

V tomto seriálu článků zvaném "Montáž zaklapávací plechové krytiny" Vám vysvětlíme krok po kroku jak si položit svépomocí plechovou šablonu se zaklapávacím systémem na střechu. Článek vznikl ve spolupráci s firmou Lindab a čerpá informace z montážního návodu na krytinu Lindab SRP Click. V prvním díle si blíže objasníme, co si připravit předem, jakým způsobem postupovat a na co si dát největší pozor.

Zaklapávací krytina Lindab SRP Click

Zaklapávací krytina Lindab SRP Click 

 


V případě jednoduchých střech je pokládka velmi snadná a intuitivní. Pokud je Vaše střecha komplikovaná, obsahuje množství vikýřů, oken apod., doporučujeme využít zkušenou montážní firmu.

Zaklapávací krytina, jako např. Lindab SRP Click, je hladká plechová krytina se stojatou drážkou, která byla inspirována klasickou falcovanou střechou. Pásy krytiny – lamely - se vyrábí a dodávají např. v šířkách 503 mm u varianty bez profilace / 500 mm u varianty s profilací (měřeno jako osová rozteč stojatých drážek krytiny) a v délkách až 8,5 m.


Potřebné pomůcky k montáži plechové šablony
Potřebné pomůcky

 

Pozor!

Pásy krytiny mohou po pokládce vykazovat mírné příčné zvlnění závislé na podkladu, kotvení, i teplotní dilataci. Tyto běžné projevy vlnění odpovídají mechanickým vlastnostem plechových krytin a technologii jejich pokládky. Neznamenají však nekvalitu nebo nefunkčnost hotové střechy.

Neukotvené středové části pásů krytiny mohou působením okolních vlivů vibrovat a tím způsobovat zvýšenou hlučnost krytiny. Jedná se o běžné fyzikální vlastnosti plechových krytin, jež se dají omezit na minimum použitím systémových prvků, jako například vrstvy Sound Control.

 

Před pokládkou krytiny zkontrolujte, zda je podklad v dobrém stavu (rekonstrukce). Pod každou lamelu je předepsáno aplikovat opěrnou pásku, která se upevní k podkladu vždy podélně v ose lamely. Omezí se tím nežádoucí vibrace krytiny způsobené sáním větru. Lamely se ideálně montují na celoplošné bednění z prken tl. 24 mm. V případě nutnosti montáže na latě musí být šířka podpory min. 50 mm, osová vzdálenost maximálně 250 mm. V případě montáže na latě je potřeba ke krytině použít dodatečnou protihlukovou vrstvu, např. zmiňovaný SoundControl.

 

Komíny a prostupy krytinou

Oplechování okolo komínu by mělo být zhotoveno odborným pracovníkem, aby byla zajištěna správná těsnost detailu. Oplechování komínu se řeší obdobně, jako je tomu u profilovaných krytin. Drážku šablony nelze sklepat do roviny a je třeba ji chápat jako trvalou profilaci krytiny o výšce 25mm.

Pokud je komín v blízkosti hřebene, je výhodné jej oplechovat přes krytinu (drážku) a oplechování zatáhnout pod hřeben. Pokud je naopak komín situován u okapové hrany, je lépe jej oplechovat pod krytinou s vyústěním oplechování do okapu.

 

 

Úpravy a řezání

V případě, že je pás třeba zkrátit, doporučujeme to provádět ručními nebo elektrickými nůžkami. Není vyloučeno ani použití pomaloběžných kotoučů určených na kovy. Lepší výsledný střih však poskytují klasické nůžky. Pro dělení plechů nelze používat úhlovou brusku, nebo jiný způsob vytvářející vysoké teploty. Při použití úhlové brusky je automaticky redukována či zcela zrušena záruka na materiál.
 
Ideálního výsledku a nejlepšího výsledného střihu dosáhnete použitím klasických levých a pravých nůžek na plech. Střihy provedené dodatečně (při montáži) je doporučeno ošetřit správkovou barvou.
 
Lamely krytiny jsou obvykle z výroby opatřeny přesahy na obou stranách, a to z důvodu možnosti volby kladení z levé i pravé strany. Tyto přesahy slouží k ukotvení (zatažení) krytiny k okapnici. Ideálním prostředkem pro ohnutí koncového prodloužení krytiny je ohýbací přípravek např. BTSRP. S jeho pomocí lze konce krytiny ohýbat rychle a efektivně. Pro běžnou střechu postačuje jeden kus přípravku a je možné jej použít opakovaně i v budoucnu.

Pracovní stůl pro přípravu montáže plechové šablony

Pracovní stůl ulehčí Vaši práci zejména při krácení a přípravě koncových hran lamel. Pokud to Váš stůl umožňuje, připevněte na jeho konec dřevěný profil o délce 495mm (doporučený průřez 45x95mm). Tento přípravek ulehčuje přípravu zakončení pásů krytiny a další potřebné ohyby. Zajistěte dostatek prostoru v okolí pracovního stolu.

 

Kotvení krytiny

Důležité je použití správného kotevního materiálu podle materiálu, do kterého krytinu instalujeme. Nejčastěji půjde o dřevo, můžeme se ale také setkat s tenkostěnnou ocelí či jiným materiálem.
 
Jednotlivé šrouby jsou zkonstruovány pro daný účel a nedají se nahradit jiným prvkem. Máme tak vždy jistotu, že nároky na konkrétní prvek budou splněny a nedojde ke skrytým vadám. Například pro montáž krytiny Lindab SRP Click se používají dva druhy šroubů. Šroub V153 se používá pro podélné připevnění pásů k podkladu. Šroub SL2T je určen pro vzájemné spojení plechů bez podložení dalším materiálem.
 
Šrouby V153 se umísťují uprostřed oválných otvorů, které jsou na pásech již připraveny. Oválný otvor zajistí potřebný pohyb, který je způsoben teplotní roztažností ocelové lamely. Šrouby je nutné umístit do každého šestého otvoru na okrajích střechy a do každého dvanáctého otvoru v ploše krytiny.
 
Krajem střechy se rozumí zóna 1,5m od štítů, hřebenů a okapu. Pokud se krytina montuje na latě, musí být vrut v každé lati. Průměrná spotřeba šroubů V153 je 5‑7 ks/m2. Dotažení šroubu by mělo být provedeno tak, aby mezi hlavou šroubu a plechem nebyla viditelná mezera. Nesmí však dojít k promáčknutí plechu. To může mít vliv na nežádoucí zvlnění krytiny v místě nadměrně dotaženého šroubu. Mírné zvlnění je nevyhnutelným znakem plechové krytiny a nemá vliv na její funkčnost.

 

Postup kladení 

Montáž začínáme vždy od štítu směrem do úžlabí. Není‑li na střeše úžlabí, je možné si postup libovolně zvolit.
 
Před montáží si rozpočítejte šíři střechy dle šíře lamel a připravte si první a poslední pás ve stejné šířce. Estetický dojem střechy bude lepší, protože budou krajové pásy stejně široké. V případě kruhových prostupů střechou je vhodné si připravit rozložení pasů tak, aby drážky neprocházely těmito prostupy.
 
Během montáže krytiny je třeba instalovat distanční pásku PD4, a to pod každou lamelu v její ose, v celé délce lamely. Páska zamezuje vibracím krytiny při větru. Pásku je třeba upevnit, aby nedošlo k jejímu posunu. Ideálně je vhodné ji přisponkovat nebo připevnit hřebíky s plochou hlavou, cca po 50 cm.
 
Při umístění první lamely je důraz kladen hlavně na kolmost lamely k okapové hraně. Při montáži druhé a dalších lamel je třeba umístit lamelu o cca 80mm níže, než je předchozí lamela a zacvaknout ji pouze na délku několika cm od okapové hrany. Následně jemným poklepem přes lať, nebo jiný měkký materiál, zatlačíme spodní zahnutí instalované lamely za podkladový plech. Teprve pak je možné drážku zacvaknout po celé její délce. Zakončení drážky u okapu se dále nijak neupravuje. Z technologických důvodů je čelo drážky duté. Není zamezeno přístupu vzduchu do dutiny drážky a případná vyvzlínaná vlhkost může odtékat do podokapního žlabu.

 

Kladení zaklapávací krytiny SRP Lindab Click

Kladení zaklapávací krytiny SRP Lindab Click

 

Navržení střešní skladby a provětrání

Většina střech je řešena jako provětraná střešní skladba. Rozumí se tím, že prostor mezi krytinou, jejím podpůrným systémem a tepelnou izolací umožňuje proudění vzduchu, a to v dostatečné míře. Důvod provětrání je kompenzace možné časově omezené srážlivosti vody v prostoru pod krytinou. Provětrání také omezuje přehřívání střešní skladby v letních měsících.
 
Výška prostoru provětrání je řešena normou „ČSN 73 1901 Navrhování střech“ a je vztažena k délce a sklonu střešní plochy. Čím je krokev střechy delší a sklon nižší, je přirozené proudění menší a je třeba průřez adekvátně zvýšit. Ochranné větrací mřížky rovněž redukují plochu průřezu. Minimální výška provětrání je 60mm. U rozměrných střech však může dosáhnout i 120mm. U zaklapávací krytiny  je provětrání hřebenových a nárožních linií řešeno větracím profilem, který kromě provětrání, slouží také pro kotvení hřebenáče.
 
Nasávání vzduchu v prostoru okapu se u tohoto typu krytiny provádí shodně jako u jiných krytin, tzn. prostorem výšky kontralatě za okapním žlabem, případně je možné umístit větrací mřížku do podbytí přesahu střechy. Větraná mezera střešní skladby by vždy měla obsahovat vhodnou difuzně otevřenou fólii. Fólie slouží jako ochrana tepelné izolace před vlhkostí a prachem. I malý obsah vody v běžné střešní izolaci způsobí radikální zhoršení jejích tepelně izolačních vlastností, což se projevuje na zvýšení výskytu vodní srážlivosti ve střešní skladbě, zejména v zimních měsících.

 

Tento návod lze použít i na instalaci krytiny Lindab click.  

 

 Lindabstrechy.cz

O společnosti Lindab s. r. o.:

V České republice působí Lindab s.r.o. od roku 1993 v oblasti střešních a stěnových systémů. Ta se specializuje na výrobu a prodej tenkostěnných ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů, v nichž je lídrem na českém trhu, a také na výrobu systémů zastřešení plochých střech.Štítky: Střešní krytina, Plech na střechu, Lehká krytina
Rubriky článků