Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Rheinzink ČR
Fügnerova 1511,
290 01 Poděbrady
T: +420 602 177 533
info@rheinzink.cz

Rekonstruovaná Severočeská hvězdárna Teplice je stavbou roku Ústeckého kraje

25. 2. 2020

Hvězdárna byla zařazena do prestižního kalendáře nejlepších objektů z celého světa RHEINZINK 2020. Máte zájem o zaslání objektového kalendáře v elektronické podobě? Napište si o něj zde.Autorem projektu rekonstrukce je atelier AVN

Rekonstrukce Severočeské hvězdárny získala ocenění Stavba Ústeckého kraje za rok 2018. Porotci ocenili inovativní řešení obvodového pláště, které spojuje dřevo, kámen a titanzinek. Hvězdárna se po rekonstrukci, která přišla na 25 milionů korun, stala novou dominantou krajiny.

Hvězdárna Teplice - pohled z boku
Foto RHEINZINK

Hvězdárna Teplice

Historie Hvězdárny Teplice se datuje od roku 1957, kdy byla započata její výstavba. V té době se jednalo o dvě hvězdářské kopule, které byly samostatně stojící s obslužným zázemím.

Hvězdárna byla dokončena v roce 1963, ale samotné zprovoznění proběhlo až v roce 1968.

Kopule hvězdárny mají obě průměr 5 m. Kopule jsou opatřeny pozorovací štěrbinou, kterou uzavírají krycí vrata. Z hvězdárny lze pozorovat jakékoliv místo na viditelné hvězdné obloze, protože obě kopule jsou otočné okolo celé své osy.

Rekonstrukce areálu hvězdárny

Po letech užívání se přistoupilo v roce 2016 k celkové rekonstrukci areálu hvězdárny, která započala kompletní výměnou severozápadní kopule. Zajímavostí bylo, že kopule byla kompletně smotována na dílně a na místo převezena po segmentech včetně krytiny.

Pro krytí kopule byl použit svitek RHEINZINK-prePATINA blaugrau 0,8x670mm. Ze svitku se nastříhaly konické pásy, které byly postupně jednostranně naprofilovány a následně opět jednostranně skrouženy Schlebach RBM25. Vzhledem k ideálním podmínkám na dílně byla práce velmi přesná a opticky mimořádně kvalitní. Pro krytí byla použita dvojitá stojatá drážka, která byla strojně zavřená pomocí Schlebach Piccolo.

Hvězdárna Teplice - pohled seshora
Foto RHEINZINK

Krytina byla po odvodu ukončena na hranách tvaru tak, aby byla vodotěsná a zároveň nebránila pohybu vrat, která uzavírají štěrbinu umožňující pozorování oblohy. I vrata jsou oplechována částečně ze skroužených pásu a částečně je použito klasické oplechování především bočních částí.

Jihovýchodní kopule nebyla v tak špatném technickém stavu, takže mohla být ponechána na místě a došlo pouze k výměně krytiny. Práce byly zahájeny v první polovině roku 2018 a veškeré klempířské práce probíhaly na místě.

Pro krytí kopule byl opět použit svitek RHEINZINK- prePATINA 0,8x670 mm, který byl nastříhán na konické pásy. Drážky se v tomto případě stavěly ručně podle tradičního vzoru 4 cm malá drážka a 5 cm velká drážka. Skružování bylo prováděno pomocí ručního stroje Schlebach Biegeboy. Postupným projížděním se docílilo požadovaného rádiusu. Zavření dvojité stojaté drážky proběhlo ručně pomocí příložníku a plastové paličky.

Princip rozevírajících se vrat byl stejný jako u první kopule, ale s tím rozdílem, že u druhé renovované kopule byly vrata na kopule a klempíř pod mini montoval krytinu. Což v některých zvláště nízkých profilech nebylo vůbec jednoduché.

V obou případech je zajištěno, že dilatace pásu se může eliminovat směrem k dolní hraně kopule. Pevné příponky jsou použity v 1/3 od vrcholu kopule a posuvné v dolních 2/3. Pro Severozápadní kopuli byly použity příponky pro strojní profilování a pro jihovýchodní byly použity příponky pro ruční zpracování v provedení vždy pevné a posuvné.


Hvězdárna Teplice - pohled na kopuliFoto RHEINZINK


Krytina RHEINZINK

Krytina RHEINZINK byla navržena především s ohledem na svoji vizuální hodnotu, která byla využita při novém architektonickém pojetí areálu. Areál byl celkově uzavřen a prostor mezi kopulemi spojuje technické zázemí s přednáškovými sály a kancelářemi. Vnější plášť celého objektu tvoří přírodní dřevěné obklady, které svým vzhledem podporuje i přírodní povrch kopulí z titanzinku RHEINZINK. Materiál RHENZINK je bezúdržbový a navíc se u něj využila i větší odolnost proti kroupám, které se významně podepsaly na vzhledu původního opláštění z hliníku.

Všechny nově instalované materiály jako je dřevo, kámen a titanzinek RHEINZINK budou postupně přirozeně stárnout a vytvářet přirozenou nerušivou součást přírodní scenérie Písečného vrchu. Což by mělo být výsledkem snažení při realizaci každé stavby v přírodě pod heslem „Být nedílnou součástí a podpořit záměr, ale nebýt vidět a splynout“.

Severočeská Hvězdárna je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a má sloužit k popularizaci astronomie pro širokou veřejnost. Hvězdárna je přístupná v otvíracích dobách nebo při různých plánovaných akcích. V rámci hvězdárny působí kroužky a zájmové skupiny se zaměřením na astronomii. Vše je možno najít na http://www.hapteplice.cz/aktuality.html.

Informace o objektu:

Projekt: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
Investor: Ústecký kraj Architekt: atelier AVN s.r.o., Ústí nad Labem
Realizátor: AMP Chomutov, a.s. Klempířské práce s titanzinkem
RHEINZINK: Krolan s.r.o., Praha a Roman Zíka, Teplice (každý 1 kopule)
Materiál: 200 m² RHEINZINK- prePATINA blaugrau, dvojitá stojatá drážka
Realizace: 2016-2018

Text: Ing. Martin Link, RHEINZINK

Foto: RHEINZINK


Štítky: Střešní krytina, Plech na střechu, Střešní plášť, Lehká krytina, Titanzinek, Falcovaná krytina, Stavby, stavebnictví
Rubriky článků