Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Satjam

Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
email: satjam@satjam.cz
web: www.satjam.cz.

Hodně muziky za málo peněz? ...tohle na střeše nefunguje

19. 11. 2019

Stavebnictví se proměnilo. Hlavním novodobým rysem je realizace staveb vybalancovaných na hraně. Finance určené pro stavbu mají jasně daný strop, kterým se ale investoři neradi nechávají omezovat, pokud jde o velkolepost jejich obydlí. Pak nezbývá než ušetřit na tom ostatním. Jednotlivě sice každé levné řešení vyhovuje, jenže problém nastává při jejich vzájemném spolupůsobení.

Poněkud obecné entrée shrnuje odpovědi na probíhající diskuze o hlučnosti střešních krytin drážkového typu, spojovaných pomocí zaklapávacích zámků. Plechová krytina má mnohé nepopiratelné benefity, pro které je vyhledávána (nízká hmotnost, rychlá montáž, optimální dodávka...), a současně má, jako všechno na světě, i své limity. Zmiňovaná hlučnost s plechem neodmyslitelně souvisí z důvodu jeho fyzikálních vlastností. Žádný renomovaný výrobce před tím nezavírá oči a vždy nabízí řešení, které respektuje vlastnosti materiálu tak, aby uživatel dostal spolehlivý výrobek. Proto lze diskuze, vystavěné jen na zviditelnění limitních vlastností bez uvedení všech souvislostí, označit za matoucí dezinformace.

Příkladem zmiňovaného typu střešní krytiny je SATJAM Rapid. Výrobek je na trhu deset let a za tu dobu byl instalován na několika tisících střechách. U zlomku z nich výrobce eviduje problémy s hlučností. Z toho je jasně patrné, že nejde o průvodní jev krytiny SATJAM Rapid, ale o to, že v daných realizacích došlo k výše popsanému nešťastnému souběhu některých okolností. Pojďme se na ně podívat blíže.

Satjam Wrap
Satjam Wrap


Kvalitní projekt je základ

Počáteční a nejzásadnější chybou je šetření na projektové dokumentaci. Mnohé ze staveb vykazujících potíže s hlukem krytiny vznikly realizací podle dokumentace pro stavební povolení. Na projektu pro realizaci investor ušetřil, jenže stavěl podle plánů, které neměly řešeny detaily konstrukcí, a tak promyšleny všechny souvislosti.

Například nebyly dostatečně akceptovány větrné podmínky dané oblasti. Nestačí totiž znát normové hodnoty tlaku větru, ale je nutné zohlednit charakter území, jeho zastavěnost, převládající směry větru – celou modelovou situaci, které bude budoucí střecha čelit. Vítr je totiž hlavním činitelem způsobujícím hlučnost krytiny. Paradoxně se přitom jedná o účinky poryvů větru na chráněné závětrné straně. V těchto místech způsobuje sání, zvedá krytinu od podkladu, a tím dochází k jejímu rozvibrování. Tento jev je intenzivnější u střech s nízkým sklonem.


Doporučení výrobce nepřehlížejte

Nikdo nezná chování krytiny tak dobře, jako její výrobce. Proto je respektování jeho doporučení vždy sázkou na jistotu. Také v případě krytiny SATJAM Rapid jsou v montážním návodu několikrát zmiňována pravidla, která hlučnost krytiny omezují.

Například to, že z pohledu akustiky je méně vhodná instalace krytiny na laťování. Při pokládce krytiny na bednění, které vzniklé zvukové efekty rozvibrované krytiny rozkládá do velké plochy, dochází k jejich částečnému utlumení. Přenos stejných zvukových efektů malou styčnou plochou mezi plechem a latěmi je logicky hlučnější. Výrobce proto doporučuje bednění, případně i s použitím separační rohože Wrap, která dokáže rázy vibrující krytiny ještě dále ztlumit. Variantou je použití krytiny v provedení Soundcontrol

správně, předěláno s pevným podkladem a Wrapem
správně, předěláno s pevným podkladem a Wrapem

Další možností je použití úzkých pásů krytiny (šířky 310 mm). Kotvení je v takovém případě hustější a brání rozvibrování plechu sáním větru.


Šetření by mělo být racionální

Za interiérovým diskomfortem při použití drážkovaných krytin se zaklapávacími zámky v převážné většině případů stojí úplně jiné konstrukce, než vlastní krytina. Například levnější tepelná izolace bez dostatečného akustického útlumu. Připočtete-li nejčastěji používaný (nejlevnější) konstrukční systém, kdy klasický strop nahrazuje pouze podhled zavěšený na střešních vaznících, je jasné, že šíření hluku má do interiéru cestu otevřenou.

špatně bez pevného podkladu a Wrapu
špatně bez pevného podkladu a Wrapu


SATJAM Rapid je dobrá volba

U všech střech s krytinou SATJAM Rapid, které byly evidovány jako problémové z hlediska hlučnosti, se sešly některé ze zmiňovaných faktorů. Rozhodně u nich nebyly současně dodrženy doporučení výrobce i projektanta. To dokazuje, že krytina SATJAM Rapid je dobrá volba, jen je nutno k ní přistupovat se vší zodpovědností. To znamená: 

> před nákupem střešní krytiny SATJAM Rapid si přečíst a respektovat doporučení výrobce,

> skladbu střešního pláště nechat navrhnout projektanta, a to včetně návrhu přesného typu tepelné izolace

> případné změny v rámci realizace nechat odsouhlasit projektantem případně technickým dozorem,

> u střech se sklonem 8° až 25° vždy volit pokládku krytiny na bednění s použitím separační rohože, nebo krytiny v provedení Soundcontrol.
Přestože při dodržení těchto pravidel je plechová krytina bezproblémová, dělá výrobce SATJAM další vstřícné kroky. Pracuje na zlepšování parametrů krytiny, které budou hlučnost ještě více eliminovat.


> Satjam Rapid montážní návod


Zdroj článku: satjam.cz

Štítky: Střešní krytina, Plech na střechu, Lehká krytina
Rubriky článků