Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Jak vybudovat úspěšnou firmu v oboru střech?

24. 7. 2019

Začít od nuly, vybudovat úspěšnou firmu a pak ji také úspěšně prodat je vývoj, který se v tržním prostředí povede jen výjimečně, zvlášť v oblasti řemeslné a střech. Setkali jsme s úspěšným manažerem významné regionální střechařské firmy ze Střední Moravy, která si tímto procesem prošla v průběhu 25 let, my vám můžeme tyto unikátní informace odtajnit.Díky jejich zkušenostem vám přinášíme praxí ověřené základy prosperity a přidáváme doporučení, která mohou pomoci k úspěchu i vaší řemeslné firmě. Majitel si přál ponechat jméno firmy v anonymitě.Obrovský boom pro zakládání firem se objevil krátce po sametové revoluci. Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že podnikat v té době bylo snadné. Na trhu chybělo prakticky vše, poptávka mnohonásobně převyšovala nabídku, začaly se zakládat živnosti, firmy a společnosti. Internet byl teprve v plenkách.

Realita podnikání z devadesátých let však byla drsnější. Roztrhl se pytel s tzv. rádoby podnikateli, kteří se snažili ze všech sil získat jen peníze. Platební morálka byla na bodu nula, neboť se platilo až několik měsíců po splatnosti a mnohdy vůbec. Díky insolvenci se pak mnoho firem dostalo do finančních potíží, zkrachovalo a zaniklo. Platební morálka se poté naštěstí vylepšila.

Bílý oblek


Základy kvalitní řemeslné firmy

Model jedné prosperující společnosti se nedá aplikovat na jinou, protože každá doba je jiná, podmínky trhu jsou jiné a každý podnikatel je jiný. Dají se však najít společné prvky a vyvodit obecné zásady, na kterých úspěšné společnosti stojí. Co k nim patří:


Odbornost

Důležité je umět své řemeslo, odvádět profesionální a hlavně vynikající práci. Takovými službami si budujete spokojené zákazníky, kteří vám mohou poskytnout reference, doporučit vás na další zakázku a rádi se na vás opět obrátí.

Doporučení: Požadujte od zaměstnanců perfektní provedení práce, prověřujte je a kontrolujte. Po té je odpovídajícím způsobem odměňte. Za dobrou práci – dobrá odměna. Ptejte se svých zákazníků, jak byli spokojeni s realizací a zjišťujte užitečné informace pro růst vaší firmy.


 

Zkušenosti

V každém oboru přežijí jen ty firmy, které mají dostatek zkušeností a stojí za nimi kvalitní realizace. Ruku v ruce se zkušenostmi jde praxe a vzdělávání zaměstnanců, které posunují firmu k dalšímu rozvoji. Trh vyvíjí spolu s tím, jak se mění potřeby zákazníků. Úspěšní manažeři vedou společnost v duchu firemních strategií, a zároveň musí umět pružně reagovat na změny. Objevují se nové a lepší materiály, modernější technologie, vylepšují se pracovní postupy. Zkušenosti zaměstnanců firmy tvoří pevné základy, díky kterým může firma zkoušet novinky a držet krok s dobou.

Doporučení: Sledujte trendy, ať jste mistry ve svém oboru. Dbejte na předávání zkušeností od nejlepších pracovníků novým. Trvejte na vzdělávání zaměstnanců a prohlubujte jejich znalosti.

 


 

Personál

Alfou a omegou každého podnikání jsou lidé. Lidé, kteří mají odbornosti a odvádějí kvalitní práci. V dnešní době velké fluktuace je velmi náročné si pracovníky nejen udržet, ale i získat nové, fundované zaměstnance.

Doporučení: Pečujte o své zaměstnance. Komunikujte s nimi a rychle reagujte na problémy, které se vyskytnou. Motivujte a podpořte své zaměstnance v jejich osobním odborném a lidském růstu. Běžte jim příkladem a najděte způsob jak mají mít vaši firmu rádi (společná setkání, cíle, soutěživost). Plňte to co slíbíte. Představte jim vaši vizi firmy.

 


 

Zázemí

Pro stavební firmu realizující střechy je nezbytné mít patřičné zázemí. Především sklad materiálu a dílny pro přípravu klempířských prvků, prostory pro zaměstnance s šatnami a sociálním zařízením. Podle priorit a potřeby můžete postupně budovat další prostory. Luxusní zařízení kanceláří nebo pořízení nového vozového parku nepatří k prioritám budování firmy ani nezaručí úspěch

Doporučení: Budujte potřebné a hlavně účelné prostory pro kvalitní práci. Zajistěte příjemné zázemí pro zaměstnance, které budou využívat během přestávek v práci. I maličkosti mohou prokazatelně přispívat k budování silného kolektivu.

 


 

Finanční zabezpečení

V oboru střechařiny je sezónnost zcela přirozeným jevem. V zimních měsících buď zakázky nejsou vůbec, nebo se objevují ojediněle. Nutné je také počítat s vývojem trhu, s kolísáním poptávky a hlavně se střídáním období konjunktury a krize. S ohledem na tyto jevy je nezbytné vytvářet finanční rezervy, aby firma ustála a překlenula nepříznivá období. Nejlépe s vlastními finančními zdroji bez zadlužení.

Doporučení: Myslete na zadní kolečka a vytvářejte vlastní finanční rezervu

 


 

Zákazníci

Největší přínos pro rychlý růst firmy má vysoká poptávka po vašich službách. Pokud je na trhu dostatek zákazníků, kteří by vám tzv. utrhli ruce, pak máte vystaráno. Nebudete mít o práci nouzi, a pokud budete mít své kvalitní služby dobře ohodnocené, můžete si dovolit rozšiřovat firmu a vytvářet finanční rezervy.

Doporučení: Budujte si stabilní zákaznickou základnu, která vám bude dávat opakované zakázky. Vytvářejte si vztah se svými stálými zákazníky a dbejte o maximální spokojenost s vašimi službami

 


 

Konkurenční výhoda

Umět to, co jiní neumějí. Nabízet to, co jiní nenabízejí. Být na trhu jedinečným a nepostradatelným. To je kouzlo konkurenční výhody, díky kterému se firma na trhu prosadí a udrží.

Doporučení: Zjistěte, v čem jste dobří a prohlubujte si znalosti i zkušenosti, aby byla vaše firma lídrem ve svém oboru

 

Doporučení na závěr

Nezapomeňte že nejdůležitější je, že vás samotné musí bavit vést firmu, není možné budovat firmu jen za účelem prodeje. Žijte tak ať vás práce baví a věřte tomu že to bude vidět.

 
Úspěšná firma u stolu


Nahlédněte pod pokličku úspěšné střechařské firmy

Vybudování firmy, která bude zdravá po všech stránkách, není jednoduchá záležitost. Zvláště stavební společnosti zabývající se pokrývačskými a klempířskými pracemi, izolacemi spodních staveb, hydroizolacemi, tepelnými izolacemi. Základem úspěchu firmy jsou 4 pilíře: know-how, zázemí firmy, personální obsazení a finanční jistota.


Příklad práce s PVC foliemi byla jedinečným know-how

Začínali v roce 1993. Měli obrovskou konkurenční výhodu, neboť uměli pracovat s PVC foliemi jako jediní na trhu. Technologie byla docela komplikovaná a jejich zkušenosti dávaly záruku, že dílo předají v pořádku, kvalitní a bez závad. Díky tomu získávala firma další zakázky, počet jejich zákazníků rostl a stejně tak rostl i zisk.


Budování zázemí firmy přispělo ke stabilitě firmy

Všechno ve firmě mělo svůj čas a budovalo se postupně. Vybudovaly se dílny, zázemí pro zaměstnance, sklady, kanceláře, rostl vozový park.


Jak si udrželi zaměstnance?

Své kmenové zaměstnance měla firma od prvopočátku. Panovala mezi nimi vzájemná důvěra a lidé si vážili práce pro firmu, která se teprve budovala a rychle rostla. Za celých 25 let fungování se zdravé jádro téměř nezměnilo.


Zdravé hospodaření vytvářelo prostředky pro překonání horších období

Vytváření finanční rezervy pro překlenutí zimy a horších období s menším množstvím zakázek bylo stěžejním rozhodnutím, které udrželo firmu na trhu. Za celé období se firma nikdy nedostala do finančních potíží ani se nezadlužila.


Zaměstnanci úspěšné firmy drží pomyslnou trofej

Prodej firmy je manažerským rozhodnutím jako každé jiné

Budování společnosti má svou vlastní strategii, která řeší základní otázky: kam firma poroste, kam směřuje, kdo ji převezme. „Budování firmy šlo postupně, krok za krokem a její úspěch se skládá z mozaiky mnoha drobných kamínků. Podařilo se nám realizovat mnoho kvalitních zakázek a dávat práci lidem, kteří jsou odborníky na své řemeslo,“ řekl jednatel společnosti.

Díky konjunktuře a velkému nedostatku kvalitních pracovníků přišla nabídka na koupi společnosti. Firma rostla od svého prvopočátku spolu s potřebami trhu a pružně reagovala na poptávku.

Rozhodnutí o prodej podílu firmy bylo logickým manažerským krokem, které zhodnotilo dlouhodobé úsilí budování firmy a zajistilo její zachování do budoucna.Autor: Krytiny-StřechyRubriky článků