Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Statistiky průmyslu a stavebnictví za březen

15. 5. 2019

Průmyslová produkce v březnu 2019 meziročně vzrostla o 0,1 % a ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) byla nižší o 0,1 %. Ze sekcí průmyslu vykázal růst jen zpracovatelský průmysl (2,1 %), naopak těžba a dobývání poklesla o 2,2 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu klesla dokonce o 13,8 %.Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla ve 13 odvětvích, snížila se v 8 odvětvích a v jednom nastala stagnace. Nejvyšší tempo růstu vykázala výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (17,7 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (14,5 %). Naopak nejvyšší pokles vykázalo odvětví oprav a instalací strojů a zařízení (-7,4 %). Automobilový průmysl meziročně rostl o 3,7 %, nicméně celé první čtvrtletí dopadlo meziročním poklesem o 1,5 %.

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) v březnu meziročně vzrostly o 5,4 %, z toho tržby z přímého vývozu o 5,1 % a domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 5,8 %. Hodnota nových průmyslových zakázek (nereflektují začátek prací a dobu jejich realizace) v březnu meziročně vzrostla o 6,0 %, rostly zahraniční zakázky (o 2,4 %) i domácí zakázky (o 14,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu 2019 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,2 %.
 
Zveřejněná čísla za březen zároveň zkompletovala údaje za 1. čtvrtletí 2019, když nastal meziroční růst produkce o 0,2 %, při růstu tržeb o 3,1 %. Ty jsou taktéž ovlivněny vývojem koruny. Nové zakázky vykázaly růst o 3,1 %.


Statistiky průmyslu a stavebnictví za březen

 

Statistiky stavebnictví

Spolu s čísly za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje i za stavebnictví, k nimž náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ing. Eduard Muřický uvedl:

Stavební produkce v březnu vykázala více než jedenáctiprocentní růst. Tahounem bylo především inženýrské stavitelství. Tato čísla potvrzují, že tuzemské stavebnictví je na růstové trajektorii, dohánějící ztráty z minulých let, a že lednový pokles byl způsoben zejména kalendářními vlivy. Předstihové indikátory naznačují optimistickou náladu a důvěru stavebních podniků v robustnější růst odvětví.
Stavební produkce v březnu 2019 meziročně vzrostla o 11,6 %, po očištění dat o kalendářní vlivy produkce meziročně rostla totožně, při zohlednění sezónních vlivů nastal meziměsíční růst o 2,4 %.

Ze sekcí stavebnictví vykázalo meziroční růst pozemní stavitelství o 9,9 % a  inženýrské stavitelství rostlo dokonce o 18,5 %.

Stavební produkce za 1. čtvrtletí 2019 vykázala růst o 2,3 %. Ze sekcí stavebnictví vykázalo růst jak pozemní stavitelství (o 1,4 %), tak i inženýrské stavitelství (o 6,5 %).Štítky: Stavby, stavebnictví
Rubriky článků