Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Střecha chytře

Aktuality

Na podporu bydlení šla vloni více než miliarda korun

12. 4. 2019

Vláda dnes schválila výroční zprávu Státního fondu rozvoje bydlení. V oblasti bytové politiky v loňském roce pokračoval trend růstu výstavby a rekonstrukce bytového fondu.

Byly například schváleny výhodné úvěry za více než 800 milionů korun. Velký ohlas zaznamenal i program na pořízení nebo rekonstrukci bydlení pro mladé lidi do 36 let, který je zaměřen především na vlastnické bydlení v menších městech a na venkově. Mladí k 31.12. 2018 požádali o 668 milionů korun, k dnešnímu dni pak o 780 milionů korun.

Na podporu bydlení šla vloni více než miliarda korun


 Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová říká:

„Kvalita bydlení v České republice se každým rokem zlepšuje nejen díky evropským fondům. Také programy Ministerstva pro místní rozvoj samozřejmě směřujeme ke zvyšování kvality bydlení, přičemž musíme souběžně řešit otázku samotné dostupnosti bydlení, která tíží zejména velká města. Státní fond rozvoje bydlení podpořil kombinací nízkoúročených úvěrů a dotací v roce 2018 bydlení více než jednou miliardou korun,“

Mezi hlavní loňské novinky patří program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.
Během dubna letošního roku bude vyhlášen program Výstavba, jehož cílem programu je zvýšit výstavbu obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro občany ve veřejně prospěšných profesích, ať už jde o policisty, učitele nebo lékaře. Obce samy rozhodnou, kterou formu bytové výstavby budou preferovat a kterou formu podpory využijí.
 
Další velká změna se odehrála ve vedení Státního fondu rozvoje bydlení. V závěru roku 2018 se stala jeho ředitelkou Hana Pejpalová, která Fond provede transformací na Státní fond podpory investic.

Zdroj: mmr.cz


Rubriky článků