Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

SOUTĚŽ PRO NEJLEPŠÍ KLEMPÍŘE aneb UKAŽTE, CO UMÍTE!

13. 11. 2018

*** Uzávěrka 30. listopadu pro kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail ***Přihlášku si vyžádejte zde: info@rheinzink.cz

 
SOUTĚŽ  PRO NEJLEPŠÍ  KLEMPÍŘE

Vážení realizátoři,

zveme Vás k účasti ve čtvrtém ročníku soutěže ART OF ZINC.

Cílem soutěže je ocenit a podpořit řemeslníky a klempíře, kteří pracují s naším materiálem na vysoké profesionální úrovni. Na vítězných objektech ukazujeme odborné i laické veřejnosti, jak vypadají výsledky kvalitní práce. Připomínáme, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se z dlouhodobého hlediska nevyplatí.

Vítězné objekty propagujeme v našich i dalších odborných médiích a mnohdy získají i další uznání, ať již jde o umístění v objektovém kalendáři ARCHITECTURE WITH RHEINZINK či v  odborných v publikacích RHEINZINK.

KATEGORIE SOUTĚŽE ART OF ZINC 2018

 1/ STŘECHA

Přihlásit lze jakoukoliv střechu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

 

2/ FASÁDA

Přihlásit můžete jakoukoliv fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

 

3/ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL

Přihlásit lze kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

V kategoriích 1-3 se hodnotí kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám, estetická úroveň řešení a architektonická úroveň objektu. Do těchto kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.12.2017 až 30.11.2018.

 

4/ TĚŽKÝ KALIBR – největší objekt z titanzinku

V této kategorii vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.
Nezáleží na tom, zda jde o střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění. Sčítá se celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.

K přihlášce uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za titanzinek RHEINZINK z období 1.1.2018 - 31.12.2018.PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je veřejná a otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.
Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.

Soutěž je vyhlášena jako veřejná.

Počet přihlášených staveb není omezen.

Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK a musí u něho být dodrženy základní zásady pro zpracování.


PŘIHLÁŠKA A VYHODNOCENÍ

Přihlášku a podklady lze posílat v písemné i elektronické podobě. K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti zhodnocení kvality zpracování. Hodnocení provádí porota podle zaslaných fotografií. Kvalita fotografií je proto velmi důležitá!


VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Vítězné objekty budou slavnostně vyhlášeny na začátku roku 2019. Zveřejníme je na našich webových stránkách, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v časopise Střechy, fasády, izolace, na různých odborných portálech a v odborných médiích.


UZÁVĚRKA !!! POZOR !!!

> Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail: 30. listopadu 2018


> Pro kategorii Těžký kalibr: 3. ledna 2019MÁTE KVALITNÍ KLEMPÍŘE?

REALIZUJETE ZAJÍMAVÉ OBJEKTY?

STAŇTE SE NOSITELEM OHODNOCENÍ ART OF ZINC!

 

Podrobné informace o soutěži najdete zde: https://www.rheinzink.cz/

Ukázky vítězných realizací předchozích let:Vítěz soutěže Art of Zinc - hřeben a komínVítěz soutěže Art of Zinc - stavbaVítěz soutěže Art of Zinc - střešní oknaRubriky článků