Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Zásady správného návrhu a realizace střechy s moderní plochou betonovou taškou

8. 10. 2018

Moderní architektura dává často přednost střechám plochým. Přesto je mnoho současných architektů a především investorů, kteří oceňují přednosti tradiční šikmé střechy v různých konstrukčních variantách. Plochá betonová krytina KMB Rota od tradičního výrobce stavebních prvků pro celou stavbu od základů až po střechu, české společnosti KM Beta a.s., nabízí ideální variantu pro domy moderního stylu: kvalitní a trvanlivou tašku v elegantním minimalistickém designu.Správné použití tašky KMB Rota závisí na několika faktorech. Obecně se dá říct, že její využití je univerzální a širokospektrální, pro její návrh a zejména realizaci však existuje několik pravidel, které je potřeba dodržovat. Jejich přesný výčet stanovuje Technická příručka (TP) Betonové střešní krytiny vydávané společností KM Beta, a.s.

 

Základní informace

KMB Rota je plochá taška se sníženou vodní drážkou dvojitou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování sněhu a deště v podélném směru.

 Hřeben betonové krytiny KM Beta

Kladení tašek

Základní tašky se kladou na vazbu. Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech jednoduchým přizpůsobením stávajícímu krovu. Tašky umožňují rychlou a snadnou pokládku. Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun tašek, což je velmi důležité z hlediska dilatace střešního pláště při nízkých i vysokých teplotách, které na střechu trvale působí.

Pro přesné rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí je v prvním kroku  je nutné, dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy, nebo v TP od KM BETA a.s.), zjistit a rozměřit skutečnou průměrnou krycí šířku střešních tašek, podle které se následně provede pokládka celé střechy.

Způsob pokládky betonové krytiny Km Beta

Informace ke střešní krytině KMB Rota:
Délka, šířka, tloušťka (mm)    496,5 x 330 x 25
Nasákavost (%) max. 9
Únosnost (N) 1200
Mrazuvzdornost (cykly) 25
Krycí šířka / délka (mm) 300* / 396 - 416
Závěsná délka (mm) 473
Sklon střechy 15° - 90°
Další parametry:
Bezpečný sklon střechy  25°
Rozměr latí (mm)   40/60
Plošná hmotnost (kg/m2) 50,4
Hmotnost (kg/ks)    6,3
Objemová hmotnost (kg/m3) 2250
Spotřeba (ks/m2)    8
Třída reakce na oheň   A1 - nehořlavé
Norma/certifikát ČSN EN 490
*) Poznámka: jedná se pouze o orientační hodnotu

Postup kladení tašek

1) tašky se kladou v řadách na vazbu

2) u sedlových střech se začíná s kladením pravýchokrajových tašek (doporučuje se použít v první řadě celý formát)

3) okrajové tašky se používají celé v kombinaci buď s půlenými taškami, nebo s okrajovými půlenými taškami

4) před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek, případně jiných doplňků, a jejich rozmístění  

Rozteč latí pro KMB Rota střešní sklon Rozteč latí (mm) Célkové překrytí (mm)
15–25° 396–402 100–95
25–30° 396–406 100–90
>30°  396–416 100–80
Detail - Rozteč latí pro KMB Rota střešní sklon Rozteč latí pro KMB Rota střešní sklon
LEGENDA:
SS Střešní sklon
L Délka krokve
P Přesah okapové hrany 69mm
ROL Rozteč okapové latě 405 mm
RL Rozteč latě
RHL Rozteč hřebenové latě 35mm při kladení na sucho
DP Délkové překrytí
Okrajové tašky celé s půlenými okrajovými taškami KM beta Okrajové tašky celé s půlenými taškami Km Beta
Okrajové tašky celé s půlenými okrajovými taškami Okrajové tašky celé s půlenými taškami

Připevnění tašek v ploše

Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před obecnými požadavky výrobce. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4.Tento výpočet je nezbytné provést u:– otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí– budov umístěných na exponovaném místě– budov s výškou hřebene nad 30 m  

Správné připevnění tašek

Pro střechy budov ve větrových oblastech (rozdělených do kategorií I až IV - viz Technická příručka výrobce) se doporučuje následující rozsah připevnění tašek

> na sklonech od 10°do 60°se počty připevněných tašek KMB Rota pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle příslušných tabulek (uvedených v TP) a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT

> na sklonech od 60°do 75°v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou.

> na sklonech od 75°v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.

Kotvená každá taška kotvená každá druhá taška Kotvená každá třetí taška
1:1 Kotvená každá taška 1:2 Kotvená každá druhá taška 1:3 Kotvená každá třetí taška

Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem. 

Speciální tašky a jejich využití

U sedlových střech, kde jsou tašky okrajové, je při určité délce hřebene potřeba poloviční modul krycí šířky, k tomu je určena taška půlená. Její využití je také vhodné zvláště při krytí nároží, úžlabí, kolem prostupů a střešních oken.

Taška půlená se vyrábí ve všech modifikacích – základní, pultová. Dále se používá pro doplnění vazby základních tašek u štítových hran v případě, kdy nejsou použity okrajové tašky půlené.Další speciální tašky jsou určeny pro různé prostupy střešním pláštěm (odvětrávací, anténní, apod.), nebo pro pohyb na něm (nášlapné).

Všechny tyto tašky firma KM Beta a.s. vyrábí betonové, z důvodu delší životnosti a stejné barevnosti (jako u základních tašek) na rozdíl od plastových variant některých tašek. Další informace naleznete na www.kmbeta.cz

Štítky: Střešní krytina, Pokládka střecha
Rubriky článků