Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality


Lindab, s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
Praha 6-Ruzyně

info@lindab.cz
www.lindab.cz

Přístavba kostela v Praze - systém LINDAB STAVBY

20. 9. 2018

Systém LINDAB STAVBY od předního světového výrobce a prodejce stavebních komponent z tenkostěnné švédské oceli má již v České republice stovky realizací v nejrůznějších typech staveb – od těch komerčních až po rodinné a bytové domy. S jeho využitím však lze postavit i objekty méně obvyklé. Přesně takovým je přístavba známého evangelického kostela v pražské čtvrti Braník podle návrhu architekta Davida Vávry. Jejím základem se stala subtilní ocelová konstrukce Lindab Construline, doplněná střešní krytinou Lindab Seamline a okapovým systémem Rainline.

Evangelický kostel má velmi specifickou polohu v bývalém vápencovém lomu v blízkosti přírodní památky Branické skály. Vznikl po 2. světové válce jako provizorní modlitebna podle projektu architekta Pavla Bareše.

Vzhledem k poválečné nouzi byl postaven ze smrkového dřeva a Sbor Českobratrské církve evangelické jej zamýšlel využívat jako provizorní stavbu zhruba na 20 let. Plány na jeho nahrazení kamenným chrámem se ale nikdy nerealizovaly, a původní svatostánek tak slouží dodnes. Pouze v roce 1990 získal novou apsidu z borového dřeva, která byla ke staršímu jádru přistavěna podle návrhu architekta Davida Vávry.

Tentýž architekt, který je zároveň hercem, propagátorem architektury a místním patriotem, je autorem návrhu nové přístavby, která využívá systému LINDAB STAVBY. Petr Hynšt, technický manažer stavebních systémů Lindab s. r. o., k realizaci uvedl:

„Samotný kostel je subtilní, neokázalou stavbou, která do bývalého vápencového lomu dokonale pasuje. Stejně subtilní, ale přitom velmi pevná je lehká skeletová ocelová konstrukce Lindab Construline z tenkostěnných profilů, která je základem komplexního systému LINDAB STAVBY.“

Evangelický kostel praha braník

Přístavba jako centrum dění v místní komunitě

„Během let již stávající budova kostela přestávala vyhovovat našim kapacitním potřebám. Proto jsme velmi uvítali přístavbu, která se prakticky ihned stala přirozeným centrem života zdejší evangelické komunity.

Rozšíření evangelického kostela Praha Braník

Sami pro sebe ji nazýváme Even – hebrejsky kámen, v dovětku ´Kámen odvalen´. Nejživěji je v ní každý pátek odpoledne, kdy se v ní scházejí děti ve věku 5-14 let. Oblíbili si ji ale i dospělí, kteří sem často v neděli dopoledne po skončení bohoslužeb zajdou na malé občerstvení a kus řeči,“ komentuje Tomáš Bedrník, kurátor Sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku.

Rozšíření plochy kostela o téměř 90 m2

Jednopodlažní přístavba, jejímž realizátorem byla společnost Solvenda, byla navržena v půdorysu zhruba 5 x 17,2 m. Převislá střecha má sklon střešní roviny 4,44⁰. Základem přístavby je nosná ocelová konstrukce Lindab Construline, doplněná oplášťovacími deskami Fermacell a tepelnou izolací (150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily a 40 mm izolace ve vnitřní předstěně).

Skladby byly doladěny tak, aby mohla být imitována dřevěná nosná konstrukce kostela s cílem použít obklady z dřevěných palubek z vnější i vnitřní strany. Obvodové stěny jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů RY 150 a SKY 150 mm. Výchozí rozteč mezi profily činí 625 mm. Stěny jsou zavětrovány pomocí spolupůsobení desek opláštění Fermacell a diagonálními ocelovými pásky.

Rozšíření evangelického kostela Braník Praha

Součinitel prostupu tepla uvedené skladby obvodové stěny je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,222 W/m2K. Požární odolnost je pro základní skladbu REI/REW 30. Hmotnost uvedené skladby je cca 57 kg/m2.

Pokud jde o vnitřní nosnou zavětrovávací stěnu, ta slouží jako stabilizační a je součástí nosného skeletu konstrukce. Je provedena technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů C 120 a U4 120 s výplní minerální vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell. Základním prvkem stropu jsou krokve z C 200 profilů uchycené přes L konzolky do vodících profilů U profilů severní stěny, nad jižní stěnou pak tvoří přesah cca 1,25 m a jsou kotveny do stěny přes L konzoly.

Protože jižní stěna v horní části po celé délce obsahuje pásová okna, jsou mezilehlé krokve nad okny vyneseny pomocí průvlaků z dvojice profilů C 100 na stojky obvodové stěny, které zde tvoří mezi prosklením sloupky s roztečí zhruba 1 600 mm. Součinitel prostupu tepla skladby střechy je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,18 W/m2 a požární odolnost RE 30, REI 20.

Evangelický kostel Praha Braník

Ocelovou konstrukci doplňuje falcovaná střecha

Pro zastřešení byla vybrána falcovaná krytina Lindab Seamline v tmavě šedé barvě. Přístavba tak dokonale ladí se stávajícím kostelem a výborně zapadá do okolního prostředí. Krytina je na horní straně opatřena povrchovou úpravou Elite, díky níž je střecha odolná vůči mechanickému poškození, má vysokou barevnou stabilitu a navíc výborně čelí klimatickým vlivům, jako je např. UV záření nebo občasný smog v podzimních a zimních dnech. Lindab na tuto povrchovou úpravu poskytuje záruku 30 let, stejně jako na okapový systém Lindab Rainline, jehož základem jsou žlaby šířky 150 mm a svody o průměru 100 mm.

Autor: Lindab

Štítky: Střešní krytina, Plech na střechu, Lehká krytina, Falcovaná krytina, Stavby, stavebnictví
Rubriky článků