Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Rozměry a hmotnosti svodů

20. 3. 2018


Rozměry a hmotnosti odpadních trub - tabulkaZdroj: ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (7. 12. 1987)

Zdroj: ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (1.1999 a 2.2011); CSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (11.2000); FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, Praha, 2003; Učební texty FAJKOŠ, A.-FAST VUT v Bmě
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Článek Návrhy žlabů - rozměry, sklon a odvodňovaná plocha střechy si přečtěte ZDE

Stavební příručka

Štítky: Odpady stavba
Rubriky článků