Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Dřevěný šindel 6. díl - Krytí bání a stěn

27. 7. 2018

Krytí bání a oblých tvarů

Typy šindelů, které se používají u zaoblených tvarů, bání, úžlabí, nároží či kuželových zastřešení jsou popsány v předchozím textu v oddíle „zkosené šindele, kosáky a zkosky“. Pro vykrývání bání a kuželových ploch se výhradně užívají lichoběžníkové a trojúhelníkové tvary, často s vložením několika šindelů s jednostranně seřezaným břitem, které umožní požadované větší vzájemné zakružování šindelů řazených vedle sebe. Dochází k naklopení sousedního šindele již v drážce, což rovnostranný břit dobře neumožňuje a vzniká tím nedostatečné „zamknutí“ – zasunutí jednoho prvku do břitu druhého. Dále se u bání ve více zakřivených místech ve vertikálním směru užívají kratší šindele dle potřeby zakřivení a do tolerantnosti vzhledu. U zaoblených střech je nezbytná prohlídka, příprava, rozměření a účelová výroba či výběr krytiny pro daný tvar. Zborcené plochy a báně nejsou na objektech výjimkou. Půdní prostory bývají někdy provětrávány volskými oky. Jedná se o vikýře bez postranních stěn. Ty jsou nahrazeny plynulým zvlněným přechodem zborcené plochy přes vrchol vikýře se zpětně postupným přechodem opět do sousední střešní plochy s běžně osazenou krytinou v jednostranně našikmené rovině. Šindelová krytina na báních a v úžlabí se osazuje na plošné bednění. Prkna maximálně do šíře 120 mm se přibíjejí na krokve tak, aby mezi jednotlivými prvky vnikla dilatační spára minimálně 2–3 mm; prkna se nesrážejí k sobě. Tloušťka prkenného bednění bývá určována
zpravidla dle krytí konstrukce a dále také dle rozteče krokví, ramenátů apod., 25–30 mm. Ve vrcholech je někdy doporučeno využít oplechování nad sběžištěm z plechového materiálu, jenž neovlivňuje barevnost povrchu krytiny nevhodným oplachováním jeho oxidovaného povrchu (jako je měděný plech nebo slabě pozinkovaný plech).
Odborné osazení rohových šindelů při montáži na střeše
Odborné osazení rohových šindelů při montáži na střeše. (Foto J. Polášek)

Krytí stěn

Šindele se u dřevostaveb využívají také na krytí svislých stěn. Zpravidla se jedná o stěny roubené. V minulosti nebyly roubené stěny vždy oplášťovány, byly vytěsněné mechem, úzkým latěním a neopláštěné např. stěny kostela sv. Jana Nepomuckého v Klepáčově, kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě, kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích u Karviné, kostel sv. Martina v Žárové apod. Postupem času bylo nutné z hlediska vlivu srážek působících na dřevěné stěny objektů tyto stěny chránit, zvláště před hnaným deštěm. V oblastech s výskytem dřevostaveb domů, kostelů, kaplí a podobně se postupně zhotovilo buď opláštění prkenné, nebo šindelové. Není však výjimkou, že stavby byly opláštěné dřevěnými prvky již při samotné výstavbě. Prkenná opláštění se zřizovala buď vodorovně s překrýváním přes sebe, tj. spodního prkna horním, ale častěji se osadilo svisle tak, že jednotlivé spoje (mezery) mezi svislými prkny se opatřily a zajistily lištováním. Takovéto zakončení fasády je u mnoha staveb. Např. svislé opláštění se svislým lištováním je kompletně provedeno jak u věže, tak i u stěn dřevěného kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích u Českého Těšína, nebo u zvonic v Železnici nebo v Železném Brodě v obou případech u kostelů sv. Jakuba Většího, dále u kostela v Bílé na Frýdeckomístecku, v Hodslavicích u Nového Jičína atd. Dokonce se vyskytují stavby se šikmým bedněním z prken lištovaných přes spáry, což je spíše zdobnějším elementem, například v podokapních pásech na obvodu kostela sv. Anny (replika dřevěného kostela z Větřkovic) ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm.Předchozí díly seriálu Dřevěný šindel:

1. Dřevěný šindel - Dvojitá a jednoduchá šindelová krytina na řídké laťování
2. Dřevěný šindel - Dvojitá šindelová krytina na husté laťování
3. Dřevěný šindel - Krytí nároží a úžlabí v řadách
4. Dřevěný šindel - Údržba a nátěry dřevěné šindelové krytiny, životnost, opravy a ochrana
5. Dřevěný šindel - Jak má vypadat dodáváný šindel

Zdroj: Publikace Šindel - Tradiční střešní krytina
Autoři: Vít Kolmačka, Jaroslav Novosad, Josef Polášek
Vydavatel: NPÚ

NPU


Štítky: Střešní krytina, Střecha materiál, Přírodní střecha, Pokládka střecha
Rubriky článků