Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Pravidla navrhování komínů nad střechou

12. 7. 2018


V článku naleznete informace a jednoduchá schémata. Jak provádět komíny nad střechou, v jakých vzdálenostech od hřebene a mezi sebou, pod jakými úhly od hřebenu střechy, výšku u střešních oken a vikýřů, výšku komína nad polochou střechou a mnoho dalších.Vyůstění komínů a vzdálenost od sousedních objektů

- Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší.
- Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.


Tabulka vyůstění komínů a vzdálenost od sousedních objektů
Tabulka umístění komína
Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou

Správná výška komína nad střechami
Správná výška komína u nástavby na ploché střešeZdroj:
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10.2010)

Zdroj: ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (1.1999 a 2.2011); CSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (11.2000); FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, Praha, 2003; Učební texty FAJKOŠ, A.-FAST VUT v Bmě
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Článek Jak často kontrolovat a čistit komín? k přečtení ZDE

Stavební příručka

Štítky: Umístění komína, Komín zásady
Rubriky článků