Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Tabulka vlivu materiálů stavebních konstrukcí na plechy

18. 8. 2018

Vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí

+ Materiály mohou být v kontaktu.
- Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
* Riziko působení vlhkosti v podkladu.
** Dřevo s pH > 4,5: například bporovice lesní , borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.
** Dřevo s pH > 4,5: například jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřin evropský.
? Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakoavného plechu.Zdroj: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (3.2008); Změna : Z1 (11.2008)

Zdroj: ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (1.1999 a 2.2011); CSN P 73 0600
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (11.2000); FAJKOŠ, A., NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, Praha, 2003; Učební texty FAJKOŠ, A.-FAST VUT v Bmě
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka

Štítky: Střecha doplňky, Střecha materiál, Klempířské prvky
Rubriky článků