Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Dřevěný šindel 5. díl - Jak má vypadat dodáváný šindel

18. 5. 2018

Šindele budou dodány:

štípané, ručně opracované (strouhané) v prvotřídní kvalitě z jedlového dřeva, nejlépe ze stromů z hustými léty, kácených v zimě, kdy jsou stromy bez mízy, což je dřevo odolné a trvanlivé.Dřevo nesmí být z polomů nebo jinak dynamicky narušené , zabarvené, s nerovnými a různě hustými léty či zakřivenými a uhýbanými. Suky a létové úskoky jsou nepřípustné. Léta budou pravidelně hustá a rovnoběžná.

Šindel se nechá přirozeně vyschnout po dobu 3 měsíců. Poté se provede tlaková impregnace v chemickém bezbarvém roztoku proti biotickým vlivům. Po impregnaci se nechá šindel opět vyschnout.

Detail šindelů svázaných balíků
Detail šindelů svázaných balíků. (Foto V. Kolmačka)

Pro dvojitou pokládku na laťování á 220-225 mm na latě 60/35 bude užito hřebíků galvanicky pokovených (pozinkované). Latě budou opatřeny bezbarvým nátěrem proti biotickým vlivům, všechny šindele budou dodány impregnované olejovým spec. nátěrem (pro impregnaci šindelů). Šindele budou dodány s drážkou a břitem (šindel valašský). Pro úžlabí a nároží, dále pro báň věže, pro oblé, zužující se a zborcené plochy střechy budou šindele konické (tzv. nárožák nebo skosek).
U podřímsových linií na stěnách opláštění, na věži a v lucerně se užijí šindele s ozdobnými konci; zde nutno převzít přesně tvary ze stávajících šindelů. Pokládány budou impregnované prvky. Jde o hloubkovou impregnaci vhodným a užívaným přípravkem. Pro impregnaci se šindele narovnávají do hranice přes sebe pod přístřeší (kůlna apod.), kde proudí vzduch, aby šindel přirozeně vyschnul a nezplesnivěl.
Nesmí se vázat rovnou do balíků nebo ukládat do nevětraného prostoru, aby šindel nebyl náchylný na plísně.
Šindele nesmí být vyrobeny s narušením vláken (poloviční životnost), materiál - dřevo musí být prověřené, napadených dřevokazným hmyzem.Předchozí díly seriálu Dřevěný šindel:

1. Dřevěný šindel - Dvojitá a jednoduchá šindelová krytina na řídké laťování
2. Dřevěný šindel - Dvojitá šindelová krytina na husté laťování
3. Dřevěný šindel - Krytí nároží a úžlabí v řadách
4. Dřevěný šindel - Údržba a nátěry dřevěné šindelové krytiny, životnost, opravy a ochrana


Zdroj: Publikace Šindel - Tradiční střešní krytina
Autoři: Vít Kolmačka, Jaroslav Novosad, Josef Polášek
Vydavatel: NPÚ

NPU


Štítky: Střešní krytina, Střecha materiál, Přírodní střecha
Rubriky článků