Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Vodotěsné podstřeší u betonových tašek Terran - fotopříklady 1.díl

17. 2. 2017

PODSTŘEŠÍ

Podstřeší je součástí střešní konstrukce, která se nachází pod střešní krytinou.



Podle sklonu střechy existují tři typy podstřeší: standardní, těsné a vodotěsné


Pro každý druh krytiny určuje výrobce podle platné normy ČSN EN 73 1901 bezpečný sklon (BS). Níže uvedené informace jsou zpracovány dle montážního návodu firmy Terran (výrobce betonových tašek), veškeré materiály doporučované firmu Terran jsou ve výrobním programu Terran.
Společnost Terran uvádí příklad pro krytinu SYNUS, Danubii a Coppo je BS 22°, pro tašky Rundo a Zenit je BS 27°. U délky střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 bm v nadmořských výškách nad 600 n. m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje uvedené bezpečnostní sklony zvětšit o 5°.
Střechy s nízkým sklonem jsou v současnosti poměrně často požadované jak investory, tak i projektanty. Aby byl střešní plášť střech s nízkým sklonem plně funkční, musíme si uvědomit, že v tomto případě skládaná krytina plní pohledovou funkci, zároveň chrání spodní vrstvy střešní konstrukce před UV zářením, ale pouze do určité míry chrání od vodních srážek. Hydroizolační funkci střechy přebírá podstřeší. Střechu s nižším sklonem než bezpečným je možné realizovat pouze tehdy, pokud je zabezpečené vhodné podstřeší.

Pro střechy s úhlem: větším nebo rovným bezpečnému sklonu používáme Standardní podstřeší, pro střechy s úhlem menším maximálně o 6° než bezpečný sklon používáme Těsné podstřeší, pro střechy s úhlem menším o 7° až 12° než bezpečný sklon používáme Vodotěsné podstřeší.
U těsného a vodotěsného podstřeší je nutné plné bednění (záklop)!! V těchto případech dbejte na to, aby styk jednotlivých desek nebyl příliš těsný, aby byla rezerva na jejich tepelnou roztažnost. Šířka desek by neměla přesahovat 14 cm a tloušťka by měla být alespoň 2,4 cm. Montáž křivé nebo poškozené desky se nedoporučuje. Na realizaci plného bednění (záklopu) není dovoleno používat OSB desky!!

• standardní podstřeší
Standardní podstřeší se využívá v případě, pokud prostor pod střešní konstrukcí nebude využívaný jako obytný. V tomto případě je možné ho vytvořit použitím difuzní folie s nízkou gramáží. Touto konstrukcí je zabezpečeno odvětrání střešní konstrukce.

• těsné podstřeší
Těsným podstřeším dosáhneme zmenšení sklonu z bezpečného sklonu o maximálně 6°. Společnost Terran uvádí například taška Danubia má bezpečný sklon 22°, těsným podstřeším řešíme střechu z této krytiny do minimálně 16°. U těsného podstřeší na deskový záklop (jak uvádí společnost Terran, není povoleno používat OSB desky) doporučuje Terran folie Medifol Plus nebo Medifol P-ROOF (folie ve výrobním programu Terran). V podélném směru folii lepíme integrovanou páskou. V příčném směru folii lepíme oboustrannou páskou Medi-T z butylkaučuku. Přesah folie je třeba na všech místech styku (stěna, komín, krajní taška) zdvihnout ke stěně desky tak, aby zkondenzovaná vodní pára a podfouknuté srážky nemohly přes tento detail zatékat.

• vodotěsné podstřeší
Vodotěsným podstřeším dosáhneme zmenšení sklonu krytiny z bezpečného sklonu o 7° až maximálně o 12°. Například taška Danubia od společnosti Terran má bezpečný sklon 22°, vodotěsným podstřeším řešíme střechu z této krytiny od 15° do minimálně 10°.



FOTOPŘÍKLADY U VODOTĚSNÉHO PODSTŘEŠÍ


FOLIE, KONTRALATĚ


Folii Medifol SUPREME lepíme v příčných i vodorovných spojích oboustrannou páskou Medi-T. Pro dosažení vodotěsného spoje požadujeme v obou směrech na spodní folii nalepit pásku. Folii překrýváme o 20 cm, na folii je vyznačená ve vzdálenosti 15 cm bílá čára, z vnější strany čáry pásku nalepíme. Po položení vrchní folie válečkováním slepíme obě folie k sobě. Povrch spojovaných ploch musí být očištěný, suchý, bez prachu a mastnoty. Minimální teplota zpracovatelnosti pásky je + 5°C.

Největším rizikem zatečení podfouknutých srážek a zkondenzované vodní páry jsou vruty a hřebíky, se kterými se kotví kontralatě do krokví. Minimální rozměr kontralatí je 40x60 mm, kontralatě je třeba připevnit vruty. Na kontralať nalepíme pásku, položíme na požadovanémísto a vruty připevníme přes pásku, folii a deskový záklop do krokve. Spoj je třeba provést před znečištěním pásky. Povrch spojených ploch musí být očištěný, suchý, bez prachu a mastnoty. Minimální teplota zpracovatelnosti pásky je + 5°C.

OKAP, LAŤOVÁNÍ


Na zadeskovanou střechu namontujeme háky pro okapový žlab (na záklop střechynení dovoleno  používat OSB desky). Háky je nutno zadlabat na úroveň deskového záklopu. Namontujeme a vyspádujeme okapový žlab. Okapový plech připevníme vruty nebo hřebíky tak, aby z něho voda odkapávala do žlabu. Okapový plech kotvíme úžlabními příchytkami. Folii Medifol SUPREME lepímek okapovému plechu páskou Medi-T. Spoj je třeba přejet válečkem.

Po osazení kontralatí namontujeme první lať – tzv. okapovou lať. Okapová lať musí být vysoká cca 60 mm a široká 75až 80 mm (může být poskládaná  z více latí nebo desek). Na okapovou lať a kontralatě upevníme vruty nebo hřebíky, ochranný pás proti ptákům. Na okapovou lať pomocí plechových příchytek připevníme okapový plech pro vodotěsné podstřeší. Vysuneme ho o 40 mm před okapovou lať. Na okapové lati nám zůstane 25 a 30 mm volný prostor na plechové příchytky a na připevnění větrací mřížky pro tašky s vysokou vlnou (SYNUS, Danubia, Coppo). (Pozor – vzdálenosti laťování se liší podle sklonu střechy!!).

Vrchní okapový plech se zpátečkou zabraňuje podfouknutí a vzlínání vody pod tašku. Při montáži vrchního okapového plechu pomocí kovových příchytek nám může tento spoj připadat nestabilní. Na tento plech se položí první řada krytiny. V této řadě musí být každá taška připevněna vruty do latě, což nám dostatečně zatíží vrchní okapový plech.


1 Základní taška
17 Ochranný pás proti ptákům
18 Okapový plech - lakoplast
19 Okapový plech vrchní - lakoplast
25 Střešní folie kontaktní Medifol SUPREME (230 g/m2, 75 m2/bal)
27 Páska pod kontralatě
28 Krokev
29 Bednění
30 Žlabový hák
31 Okapový žlab
32 Kontralať (50/60)
33 Okapová lať
34 Střešní lať (40/50)
35 Hřebenová lať

KRAJNÍ TAŠKA


Při řešení štítové hrany střechy je třeba při výpočtu šířky střechy myslet na dostatečné vysunutí krajní tašky ze střechy tak, aby bylo možné za ni umístit všechny vrstvy stěny nebo římsy. Boční a přední římsa se realizuje většinou OSB deskami. Na boční stěnu přilepíme folii minimálně do výšky kontralatě páskou Medi-T.

1 Základní taška
3 Krajní taška levá/pravá
25 Střešní folie kontaktní Medifol SUPREME (230 g/m2, 75 m2/bal)
27 Páska pod kontralatě
28 Krokev
29 Bednění
32 Kontralať (50/60)
34 Střešní lať (40/50)
36 Pomocná deska



Další části miniseriálu (hřeben, nároží, boční napojení na stěnu atd.) najdete v příštím dílu.

Zdroj textu: Terran CZ


Rubriky článků