Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Jak postupovat při odstraňování eternitu

28. 10. 2016

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem, neboť se azbest nachází na seznamu nebezpečných chemických látek. Problém nastává, pokud mechanicky porušíme eternitovou krytinu (např. nešetrným zacházením při stavebních, demoličních pracích, lámání, řezání apod.) a do ovzduší se začne uvolňovat azbest, který má karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je likvidace škodlivého eternitu regulována hygienickými a dalšími normami, které chrání životní prostředí i zdraví toho, kdo s touto látkou manipuluje.

logo IKO

IKO s.r.o.

Eternitovou stavbu sice můžete odstranit svépomocí, ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně odstraněna stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, neboli aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.)

Pokud se rozhodnete pro odstranění eternitu, musíte nejdříve získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Na katastrálně příslušném Městském úřadu by Vám na Odboru životního prostředí měli sdělit, kde je nejbližší sběrné místo tohoto odpadu. Počítejte také s tím, že za následné uložení nebezpečného odpadu na skládce musíte zaplatit.                                                    
                   
Pokud to shrneme, práce s azbestem je náročná na přípravu a dodržení všech norem. Nejjednodušší tedy bude zaplatit si služby vyškolených klempířských či specializovaných firem, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Tyto firmy Vám zaručí bezpečnou demontáž nebezpečného stavebního materiálu a následně ho uloží na skládku k tomu určenou.


Je šindel ta správná varianta na rekonstrukci eternitových střech?

Ilustrační foto, zdroj: IKOMožná se ptáte, jestli jsou šindele to správnou volbou pro Vaši střechu? Vydrží taková střecha dost dlouho? Jsou šindele nehořlavé? Budou umět šindele položit pokrývači? Nebude rekonstrukce dlouho trvat? Vyplatí se mi použít šindele nebo nějakou jinou střešní krytinu?

Šindele jsou vyrobeny z asfaltu (nejlepšího voděodolného materiálu na přírodní bázi), kamene, skelné rohože a dalších látek tak, aby zajistily dokonalou odolnost proti všem přírodním extrémům a zároveň jakkoliv nezatěžovaly střechu. Moderní asfaltové šindele z řady Cambridge nabízejí záruku v délce 25, resp. 30 let. Běžná rekonstrukce trvá 3-5 pracovních dnů. Šindele byly testovány v laboratořích na oheň, ve větrném tunelu a v dalších extrémních podmínkách, podívejte se sami - testy šindelů oheň, vítr, kroupy a jsou instalovány ročně na tisíce střech po celém světě. Moderní šindele Cambridge minimalizují odpad a minimalizují také dodatečné náklady na úpravu konstrukce střechy, takže se ušetří spousta peněz, které by se u jiných střešních krytin "vyhodily" oknem.

 
Slevy až 33%
Ceny od 129,- Kč/m2 bez DPH.
Záruky od 15 let a víc.
Doprava zdarma nad 100 m2.


Kolik stojí dodatečné laťování na rekonstrukci eternitových střech?

Ilustrační foto, zdroj: IKOŠindele se pokládají na plné dřevěné bednění. Pokud tedy odstraníte staré azbestocementové desky, můžete využít stávající bednění pro instalaci šindelů.

Pokud budete chtít položit jinou střešní krytinu, budete muset většinou instalovat dodatečné kontralaťování a laťování. To vede ke zvýšení nákladů na rekonstrukci.

Ukázka dodatečných nákladů na laťování a kontralaťování: pro příklad použijeme běžnou sedlovou střechu tvaru A o rozměrech 10x10 m, s celkovou plochou 200 m² . Na takovou střechu bude potřeba instalovat  cca. 240 bm kontralaťování (laťování které vede od okapů k hřebenům s rozestupy cca. 90 cm) a 670 bm laťování, které je instalováno vodorovně na kontralatě a na které se instaluje střešní krytina. Celkem tedy zhruba 900 bm latí.

Standardní cena za latě 4x6 cm je 16 Kč za bm latě. Celková cena za 900 bm metrů bude tedy 14.400 Kč. Za instalaci latí zaplatíte pokrývačům zhruba 40 Kč/m², tedy 8.000 Kč. Celkem tedy "vyhodíte" 22.400 Kč, pokud budete používat jinou krytinu než takovou, kterou nainstalujte přímo na stávající bednění.


Co budete na rekonstrukci eternitové střechy pomocí šindelů potřebovat?

Stáhněte si jednoduchý nástroj pro výpočet materiálu na Vaši střechu. Vložením údajů o Vaší střeše Vám program vypočítá potřebné množství šindelů a veškerého příslušenství.


Detailní návod na pokládku

Detailní návod na pokládků šindelů ke stažení zde nebo se můžete podívat na video, jak instalovat šindele na vaši střechu. Budete překvapení, jak snadno a rychle může být Vaše střecha předělána.Štítky: Eternitová střecha, Práce na střeše
Rubriky článků