Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Řešení kotvících prvků a revize již osazených kotvících prvků

4. 11. 2016

Příklady řešení valbových střech se sklonem nad 25º s použitím závěsných háků

( schématické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou ) dle EN 517

Možná rizika

- pád na volném okraji
- uklouznutí po povrchu střechy
Schématické znázornění valbových střech se sklonem nad 25º s použitím závěsných háků, zdroj: Mojmír Klas - Metodika

Informace:

Střešní závěsné háky na rozdíl od sněhových zábran nezvyšují množství zadržovaného sněhu a tím zatížení střechy. Použití závěsných háků některých výrobců umožňuje osazení montážních lávek i položení žebríku do délky 3,0 m. Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení závěsných háků je možné použít i při montáži střešního pláště.

Příklad řešení střech bytových domů – se zabezpečením výstupu na střechu

( schématické znázornění možného řešení ) dle EN 517

Možná rizika

- pád na volném okraji
- uklouznutí
Schématické řešení rešení střech bytových domů se zabezpečením výstupu na střechu, zdroj: Mojmír Klas - Metodika

Upozornění:

Samostatné závěsné háky je nutno umístit v blízkosti předpokládaného výlezu na střechu. Je nutno počítat s místy předpokládaného pohybu po střeše – např. fotovoltaické a solární kolektory, komín, větrací růžice apod.

REVIZE JIŽ OSAZENÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

Střešní kotvící systémy jsou vyrobeny zpravidla z kvalitní nerezové oceli tak, aby trvale odolávaly všem povětrnostním podmínkám. Přesto je nutné provádět pravidelné revizní kontroly odborníkem školeným výrobní firmou a vybaveným oprávněním k revizní činnosti. Kotvící body i kotvící lanový systém je nutné podrobit roční kontrole, kterou provádí oprávněná osoba za dodržení návodu výrobce.

Revize se provádí zpravidela jedenkrát ročně !

Poškozené či jinak narušené kotvící body je nutno vždy vyměnit! Body, které byly vystaveny síle při pádu osoby je nutné nahradit ! Po pádu je nutné kotvící bod ( body ) vyřadit z provozu a zajistit jeho/jejich kontrolu.

NĚKTERÁ PRAVIDLA MONTÁŽE

Montáž střešních bezpečnostních kotvících bodů a systémů lze provádět v ý h r a d n ě:

- V souladu s nař.vl. č. 362/2005 Sb., přílohy odst I, bod3) 3., musí být splněno: Uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, používání a kontrola těchto systémů musí  odpovídat zpracované dokumentaci.
- důsledně podle montážního návodu dodaného pro daný kotvící prvek
- je povolena montáž pouze řádně certifikovaných prvků a systému
- o montáži se vede předepsaná dokumentace
- montáž může provádět pouze firma, která je k tomuto účelu řádně vyškolena oprávněnou osobou ( oprávněná osoba je osoba vyškolená, zaučená a ověřená daným výrobcem systému, který je osazován )
- kotvící body musí být bez koroze, poškození a deformací
- je nutné dodržovat doporučení k použití ostatních výrobků používaných v souvislosti s tímto výrobkem
- kotvící body a lanový kotvící systém nesmí přijít do styku s chemikáliemi nebo jinými agresivními látkami
- v případě pochybností o funkčnosti je nutné se vždy obrátit na výrobce
- zabezpečení volných okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků a musí být instalováno před započetím prací na střeše
- samostatně je nutné řešit zajištění bezpečné práce pro firmu osazující bezpečnostní systémy

Upozornění:

Pomůcka se nevztahuje na navrhování bodu určených k péči o fasádu.
Pro projektování bezpečnostních systémů je nezbytná znalost jednotlivých navrhovaných typů !
Jiný způsob montáže než určuje výrobce n e n í d o v o l e n !
Souhlas s trvalým používáním může dát pouze oprávněná osoba !Zdroj a autor textu: Ing.Mojmír Klas, CSc., projektant a revizor zádržných systému proti pádu osob, publikace: Metodika pro projektování a osazování strešních bezpecnostních kotvících systému proti pádu osob pro ploché a šikmé strechy; www.mojmirklas.cz
Štítky: Bezpečnost na střeše, Práce na střeše
Rubriky článků