Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Příklady řešení kotvících prvků na střechy - 2. část

1. 9. 2016

Příklad řešení ploché střechy – s pomocí kombinace lanového systému, pomocných kotvících bodů a samonavíjejícího lana osobního úvazu

Tato varianta je nutná vždy tam, kde není dostatečná hloubka volného pádu (nejméně 3 až 3,5 m – délka lana plus délka těla).

Příklad řešení ploché střechy – s pomocí kombinace lanového systému, pomocných kotvících bodu a samonavíjejícího lana osobního úvazu, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Nevýhody této varianty:
- na střeše mohou pracovat jen pracovníci vybavení samonavíjejícím úvazem
- při nutnosti okamžitého zásahu na střeše nemusí být pracovníci takto vybaveni a je nutné volit zkrácení lana v místech malé hloubky pádu
- nutnost mít tuto skutečnost trvale na paměti
- povinnost použít zádržný systém dle EN 358/359

Upozornění:

Pracovník se nesmí dostat do situace, kdy by došlo k volnému pádu na níže ležící plochu! U permanentních systému nelze počítat s použitím samonavíjejícícho lana!

Vhodnější je v místech nedostatečné hloubky pády kotvící systém oddálit tak, aby nebyla stanovena podmínka použití samonavíjejícího lana.


Příklad řešení plochých střech se zvláštními tvary s použitím jednotlivých kotvících bodů a lanového systému

(schématické znázornění možného rešení )

Možná rizika:
- pád na volném okraji
Příklad řešení plochých střech se zvláštními tvary s použitím jednotlivých kotvících bodu a lanového systému, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Obdobným způsobem se lze vypořádat s většinou případů, které mohou nastat. Kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů umožňuje rozmanité kombinace. Vždy je však nutné dbát na zásadu správného navrhování: Konkrétní řešení bezpečné práce na střechách musí v nejvyšší míře eliminovat případné možné chyby, ke kterým by i nepozorností mohlo dojít!

Platí zásada, pokud k chybě může dojít, také k ní dojde!


Příklad řešení sedlové střechy pomocí kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů

(schématické znázornení možného rešení)
Příklad řešení sedlové střechy pomocí kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Příklad řešení sedlové střechy pomocí kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Vysvětlivka: EAP – jednotlivý kotvící bod

Pro tato řešení platí pravidla uvedená v předchozích dílech.


Příklady řešení valbových střech za použití kotvících bodů

(schématické znázornění možného řešení)

Způsoby řešení:
- hřebenový systém – jednotlivé kotvící body
- lanový systém – varianta přes hřeben pouze do 15-ti stupňů
Příklady řešení valbových střech za použití kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Příklady řešení valbových střech za použití kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Volba vhodného způsobu řešení kotvícího systému je také limitována typem krytiny, která je použita.

Příklady řešení střech sedlové střechy pomocí horizontálního lanového systému

(schématické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou)

Možná rizika:
- pád na volném okraji
- uklouznutí po povrchu střechy
Příklady řešení střech sedlové střechy pomocí horizontálního lanového systému, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas


Příklady řešení pochozích žlabů a okapů

(schématické znázornění možného řešení)

Příklady řešení pochozích žlabů a okapů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Příklady řešení střech se sklonem nad 25º za použití kotvících bodů

(schématické znázornění možného řešení)

Upozornění: u techto střech je nutné považovat plochu za kluzkou !

Možná rizika:
- pád na volném okraji
- uklouznutí po povrchu střechy a pád ze střechy
Poznámka: u střech nad 45°je nutné osobní zajištění proti pádu vždy.
Příklady řešení střech se sklonem nad 25º za použití kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír KlasPříklady řešení střech se sklonem nad 25º za použití kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas

Upozornění: lanový systém přes hřeben lze navrhovat pouze u střech se sklonem do 15-ti stupňů!

Příklady řešení střech se sklonem do 20º s použitím závěsných háků

(schématické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou)
dle EN 517

Možná rizika:
- pád na volném okraji
- uklouznutí po povrchu střechy
Příklady řešení střech se sklonem do 20º s použitím závěsných háků, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Poznámka: sklon do 20° vychází z montážních návodů výrobců, nemá vazbu na právní předpisy BOZP.

Při použití tohoto typu řešení musí být vzdálenost krokví minimálně dle roztečí jednotlivých  kotevních háků.


Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25º s použitím závěsných háků

(schématické znázornění možného řešení, nepředpokládá možnost propadnutí střechou)
dle EN 517

Možná rizika:
- pád na volném okraji
- uklouznutí po povrchu střechy
Příklady řešení sedlových střech se sklonem nad 25º s použitím závěsných háků, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Tento typ střechy vyžaduje ochranu proti uklouznutí v celé ploše střechy. Takto navržené řešení kotevních háků je možné použít i při montáži střešního pláště. Při údržbě a obsluze střechy není zpravidla nutné celoplošný pohyb při udržovacích prací.

Při využití dalšího nejbližšího kotvícího háku se předpokládá používání teleskopické tyče pro zachycení karabiny přípojného lana k dalšímu závěsnému háku.


Zdroj a autor textu: Ing.Mojmír Klas, CSc., projektant a revizor zádržných systému proti pádu osob, publikace: Metodika pro projektování a osazování strešních bezpecnostních kotvících systému proti pádu osob pro ploché a šikmé strechy; www.mojmirklas.czŠtítky: Bezpečnost na střeše, Práce na střeše
Rubriky článků