Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Aktuality

Bezpečnostní kotvící systémy na plochých střechách, příklady řešení

11. 7. 2016

RIZIKA PŘI PRÁCI NA STŘEŠE

  • Propadnutí střechou – zejména při výstavbě
  • Propadnutí otvorem ve střeše –např. světlík
  • Pád na volném okraji
  • Uklouznutí ( je možné na všech typech střech a u všech sklonů)

Obrázek, rizika při práci na střeše, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Pokud není na souvislé ploše do 10° pracoviště vymezeno zábranou proti vstupu ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, je nutné zabezpečení pracovníka proti pádu.

Určení vhodného typu střešních kotvících bezpečnostních systémů

Rozhodující roli hraje:

Doba a způsob používání:
- krátkodobé
- dlouhodobé
- pravidelné
- nahodilé
- akutní
- práce vyžadující velký rádius pohybu
- rizikové práce apod.

Pro pravidelné práce volíme zejména lanové systémy, pro práce vyžadující velký rozsah pohybu pak systémy lanové průběžné. Obdobně postupujeme, když plánujeme systémy pro práce v extrémním období (odstraňování nadměrného množství sněhu), pro práce, které je nutné provádět za každých povětrnostních podmínek, které nesnesou odkladu.

Typy kotvících systémů pro práci na plochých střechách

(toto dělení střech dle sklonu, vychází z příslušných předpisů. Plocha se sklonem 20° pak ze sortimentu vyráběných systémů individuální ochrany proti pádu)


Ploché strechy z hlediska bezpecnosti práce je nutno delit na:

STŘECHY SE SKLONEM DO 10°
Náčrt - střecha do 10°, zdroj: Ing. Mojmír Klas - Metodika

STŘECHY SE SKLONEM NAD 25° (nutné zajištení vždy i proti uklouznutí)
Náčrt - střecha nad 25°, zdroj: Ing. Mojmír Klas - Metodika

STŘECHY SE ZVLÁŠTNÍMI TVARY
Náčrt - střechy se zvláštními tvary, zdroj: Ing. Mojmír Klas - Metodika

U střech se sklonem do 10-ti stupňů bez rizika uklouznutí je nutné počítat s použitím osobních úvazu na definovaných rizikových plochách – viz oddíl IV. Rizika při práci na střeše. (viz nařízení vlády ČR 362/2005 Sb.) U střech se sklonem nad 25º je nutné počítat vždy s ochranou proti uklouznutí bez ohledu na povrchovou úpravu. U střech s rizikem uklouznutí, zejména s plastovým hydroizolačním povrchem je nutné individuální posouzení možných rizik i v jiných případech.

Příklady řešení plochých, pultových střech a střech s rizikem pádu, za použití kotvících bodů


Kotvící systémy dle způsobu rešení lze rozdělit na tři typy řešení:

systém tvořený jednotlivými body

Systém jednotlivých kotvících bodů, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Nevýhody:
- velké množství prostupu povlakovou krytinou
- při větším rozsahu pohybu – nutnost častého „překládání“ přípojného lana - velké riziko nesprávné délky lana úvazu

horizontální lanový systém

Horizontální lanový systém, zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Výhody:
- menší počet prostupu povlakovou krytinou
- větší pracovní komfort
- nižší riziko nesprávné délky osobního úvazu

Nevýhody:
- obtížnější řešení rohových (vzdálených) ploch
- obtížné řešení nepravidelných tvarů střechy
- vyšší cena

kombinovaný systém (kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů)

kombinovaný systém (kombinace lanového systému a jednotlivých kotvících bodů), zdroj: Metodika - Ing. Mojmír Klas
Výhody:
- optimální pocet kotvících bodu
- dobrý pracovní komfort
- možnost rešení složitých - nepravidelných tvaru zabezpecované plochyZdroj a autor textu: Ing.Mojmír Klas, CSc., projektant a revizor zádržných systému proti pádu osob, publikace: Metodika pro projektování a osazování strešních bezpecnostních kotvících systému proti pádu osob pro ploché a šikmé strechy; www.mojmirklas.cz


Štítky: Bezpečnost na střeše, Práce na střeše
Rubriky článků